Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cẩm nang hướng dẫn phí bán hàng trên Amazon

Tìm hiểu về các khoản phí được thu khi bạn bán hàng trên Amazon và sử dụng các chương trình tùy chọn. Trang này là nơi cung cấp cho bạn tài nguyên về phí, bao gồm thông tin chi tiết về phí, các thuật ngữ chính và các công cụ giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình trên Amazon.

Tài nguyên giúp bạn tìm hiểu về phí

Các thuật ngữ chính và thuộc tính sản phẩm được dùng để tính phí

Phí được tính bằng cách sử dụng dữ liệu đầu vào như danh mục sản phẩm và trọng lượng vận chuyển. Trang này cung cấp bảng chứa các thuật ngữ chính này, giúp bạn hiểu rõ các khoản phí, kèm theo liên kết đến các trang chi tiết có thông tin đầy đủ về thuật ngữ.

Xem phần giải thích thuộc tính sản phẩm

Công cụ tính phí hữu ích

Amazon cung cấp một bộ công cụ giúp bạn ước tính và theo dõi các khoản phí của mình. Trang này cung cấp danh sách các công cụ tính phí và kinh nghiệm mà bạn có thể thấy hữu ích.

Xem danh sách đầy đủ các công cụ tính phí

Liên kết nhanh phí bán hàng chính và phí Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Các khoản phí sau là khoản phí chính mà bạn cần biết do đây là các khoản phí thường hay được thu nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc quản lý doanh nghiệp của bạn trên Amazon. Xin lưu ý rằng đây không phải là các khoản phí duy nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khoản phí khác bằng cách di chuyển qua các loại phí và hành trình bán hàng.

Phí bán hàng chính

Phí giới thiệu

Đối với tất cả các sản phẩm, Amazon sẽ khấu trừ tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu áp dụng được tính trên tổng giá bán, không bao gồm bất kỳ loại thuế nào được tính thông qua dịch vụ tính thuế của Amazon. Tổng giá bán là tổng số tiền mà người mua thanh toán, bao gồm giá sản phẩm và bất kỳ khoản phí giao hàng hoặc gói quà nào. Phí giới thiệu khác nhau tùy theo danh mục.

Phí đăng ký hàng tháng

Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp là dịch vụ đăng ký hàng tháng cho phép bạn truy cập một bộ các công cụ và lợi ích, bao gồm thông tin đăng tải hàng loạt, Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS), định giá tự động, báo cáo kinh doanh nâng cao, cước vận chuyển có thể tùy chỉnh và đủ điều kiện nằm ở vị trí hàng đầu trên các trang thông tin chi tiết.

Phí bán hàng cho từng mục hàng

Những người bán đã đăng ký Loại phí tài khoản cá nhân phải trả một khoản phí trên mỗi mục hàng cho từng mục hàng được bán trong cửa hàng Amazon, ngoài bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác.

Phí khóa sổ

Mục hàng phương tiện truyền thông sẽ được tính Phí khóa sổ cho mỗi đơn vị được bán, ngoài bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác.

Phí FBA chính

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là khoản phí tính trên mỗi đơn vị để hoàn thiện mục hàng cho khách hàng mua hàng trên Amazon. Phí này thay đổi tùy thuộc vào danh mục, kích thước và trọng lượng của mục hàng.

Phí lưu kho hàng tháng

Amazon tính phí lưu kho hàng tháng dựa trên không gian mà hàng lưu kho của bạn chiếm trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Phí lưu trữ dựa trên thể tích trung bình hàng ngày (đo bằng foot khối), như được đo bằng kích thước đơn vị khi đóng gói đúng cách.

Phí lưu trữ dài hạn

Hàng lưu kho đã ở trong một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hơn 365 ngày sẽ bị thu phí lưu trữ dài hạn hàng tháng ngoài phí lưu kho hàng tháng. Phí lưu trữ dài hạn được đánh giá thông qua một báo cáo nhanh hàng lưu kho vào ngày 15 của mỗi tháng.

Phí xử lý đơn hàng FBA

Phí xử lý được tính theo từng mục hàng khi bạn yêu cầu Amazon xử lý các mục hàng trong kho hàng FBA được lưu trữ tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn cũng có thể loại bỏ hàng lưu kho khỏi một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) bằng cách gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates