Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bắt đầu với Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Các dịch vụ và chương trình hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình và tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Với chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn gửi sản phẩm của mình đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, chúng tôi sẽ lấy, đóng gói, vận chuyển và cung cấp dịch vụ khách hàng cho các sản phẩm đó.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon?

Những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ FBA bao gồm:

 • Miễn phí vận chuyển trên các đơn hàng đủ điều kiện: Với FBA, sản phẩm của bạn đủ điều kiện áp dụng Amazon Prime vận chuyển trong hai ngày miễn phí, và tất cả khách hàng của Amazon.com có thể nhận được miễn phí vận chuyển trên các đơn hàng đủ điều kiện.
 • Dịch vụ khách hàng và đổi trả hàng: Amazon cung cấp dịch vụ khách hàng thay mặt bạn và xử lý đổi trả hàng cho các đơn hàng của FBA.
 • Cơ hội tiếp cận khách hàng mới: Các chương trình như Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm FBA, Nhỏ và nhẹ FBA, Hoàn thiện đơn hàng đa kênhXuất khẩu FBA có thể giúp bạn tối đa hóa doanh số bán hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng.
 • Các công cụ trợ giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình: Chọn trong số các dịch vụ tùy chọn bao gồm chuẩn bị sản phẩm, dán nhãn và đóng gói lại, cũng như các tùy chọn cho hãng hợp tác vận chuyển của Amazon.

Cách sử dụng FBA

Bạn có thể bắt đầu sử dụng FBA bằng cách làm theo các bước sau.

Bước 1: Thiết lập FBA. Nếu bạn đã có tài khoản Bán hàng trên Amazon, thêm FBA vào tài khoản của bạn. Nếu chưa, trước tiên hãy thiết lập tài khoản bán hàng trên Amazon .

Bước 2: Tạo các sản phẩm đăng tải của bạn. Thêm sản phẩm của bạn vào danh mục Amazon từng sản phẩm mỗi lần, với số lượng lớn hoặc bằng cách tích hợp phần mềm quản lý hàng lưu kho của bạn với API của Amazon. Để tìm hiểu thêm, truy cập Trang chi tiết sản phẩm và ưu đãiĐăng tải các sản phẩm để hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Bước 3: Chuẩn bị sản phẩm của bạn: Việc chuẩn bị, đóng gói và dán nhãn thích hợp có thể giúp đảm bảo sản phẩm của bạn được vận chuyển an toàn và chắc chắn đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng và có sẵn cho khách hàng một cách nhanh chóng. Để biết thêm thông tin, xem Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩmYêu cầu về vận chuyển và chỉ đường.

Bước 4: Vận chuyển sản phẩm của bạn đến Amazon: Tạo kế hoạch vận chuyển hàng, in nhãn mã lô hàng Amazon và gửi lô hàng của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Để tìm hiểu thêm, truy cập Gửi hàng lưu kho FBA tới Amazon.

Sau khi trung tâm hoàn thiện đơn hàng tiếp nhận, sản phẩm của bạn sẽ sẵn sàng để bán cho khách hàng. Để biết thêm thông tin, xem Cách Amazon nhận và lưu trữ hàng lưu kho của bạnQuản lý đơn hàng FBA.

Chuyển đổi hàng lưu kho hiện có sang FBA

Nếu bạn đã là người bán trên Amazon, bạn có thể chuyển đổi hàng lưu kho hiện có của mình sang FBA. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn các sản phẩm mà bạn muốn bán thông qua FBA.
 2. Chọn Thay đổi thành hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon từ trình đơn kéo xuống Hành động.
 3. Nếu bạn muốn tiếp tục tạo lô hàng của mình, hãy nhấp vào Chuyển đổi và gửi hàng lưu kho. Nếu bạn muốn tiếp tục thêm hàng lưu kho trước khi tạo lô hàng của mình, hãy nhấp vào Chỉ chuyển đổi.

Cung cấp một sản phẩm thông qua cả hai kênh hoàn thiện đơn hàng

Bạn có thể cung cấp một sản phẩm thông qua cả hai kênh hoàn thiện đơn hàng là Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon và hoàn thiện đơn hàng bởi người bán bằng cách tạo một SKU duy nhất cho mỗi kênh hoàn thiện đơn hàng thay vì bật một SKU duy nhất cho một trong hai kênh.

Để thêm SKU cho kênh hoàn thiện đơn hàng thứ hai:

 1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn mũi tên ở bên phải nút Chỉnh sửa của thông tin đăng tải sản phẩm, sau đó chọn Thêm một điều kiện khác.
 2. Trên biểu mẫu Ưu đãi, hãy tạo một SKU mới cho ASIN.
  Note: Bạn không thể sử dụng cùng một SKU làm ưu đãi hiện tại của bạn. Để giúp sắp xếp SKU của bạn, bạn cần thêm -FBA hoặc .FBA vào cuối SKU để được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
 3. Đối với Kênh hoàn thiện đơn hàng, hãy chọn kênh để sử dụng cho SKU mới. Ví dụ: nếu SKU hiện tại là do người bán hoàn thiện, hãy chọn Amazon sẽ vận chuyển và cung cấp dịch vụ khách hàng cho SKU này.
 4. Nhấp vào Lưu và kết thúc để bắt đầu quy trình tạo lô hàng.
Phương pháp này cũng cho phép bạn tạo một SKU cho thị trường cụ thể cho Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹcủa bạn.

Các nguồn tham khảo khác

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates