Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các bản sao tiềm năng và các biến thể phân tách

Các ASIN trùng lặp và các biến thể phân tách khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm và quyết định mua hàng. Việc tạo các ASIN trùng lặp hoặc tách các ASIN của cùng một mẫu trong nhiều nhóm là vi phạm các chính sách về thông tin đăng tải của Amazon.

Các bản sao tiềm năng

Nếu bạn có các ASIN trong hàng lưu kho trùng khớp với các ASIN khác trên Amazon, bạn có thể kiểm tra chúng trên trang Các bản sao tiềm năng và tránh bị chặn bằng cách chấp nhận hoặc từ chối các ASIN trùng lặp. Tìm hiểu thêm về Thông tin đăng tải bị tịch thu.

Để tránh việc bị tịch thu ASIN được xác định là bản sao tiềm năng, hãy làm theo các bước sau:


 1. Vào Hàng lưu kho > Quản lý hàng lưu kho trong Seller Central.
 2. Nhấp vào Các bản sao tiềm năng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút Xem xét các bản sao cho một ASIN.
 4. Đọc hướng dẫn trên đầu trang và xem xét ASIN của bạn với bản sao tiềm năng của ASIN.
 5. Chọn nút thích hợp ở cuối trang để xác nhận xem ASIN của bạn có phải là bản sao hay không.
 6. Lặp lại quy trình cho các ASIN còn lại.

Khi Amazon xác định một ASIN là bản sao tiềm năng, chúng tôi sẽ thêm ASIN đó vào trang Các bản sao tiềm năng trong Quản lý hàng lưu kho. Từ ngày ASIN bắt đầu xuất hiện trên trang Các bản sao tiềm năng, bạn có 30 ngày để xem xét và phản hồi theo các bước trên. Nếu bạn không phản hồi cho ASIN trên trang Các bản sao tiềm năng trong giai đoạn ân hạn 30 ngày, ASIN sẽ bị tịch thu từ việc tìm kiếm ASIN như một bản sao. Một khi ASIN bị tịch thu, ASIN sẽ không còn xuất hiện trên trang Các bản sao tiềm năng. Bạn có thể xem tất cả các ASIN bị tịch thu trên trang Bị tịch thu .

Để khôi phục ASIN đã bị tịch thu như một bản sao, hãy làm theo các bước sau:


 1. Vào Hàng lưu kho > Quản lý hàng lưu kho trên Seller Central.
 2. Nhấp vào Bị tịch thu ở đầu trang.
 3. Chọn bất kỳ ASIN nào có “nhấp vào Xem xét các bản sao để tránh việc bị tịch thu” trong cột (Các) vấn đề cần sửa để xem ASIN có bản sao tiềm năng. Bạn cũng có thể nhấp vào Bản sao trong Bộ lọc để xác định vị trí ASIN bị tịch thu dưới dạng bản sao.
 4. Nhấp vào biểu tượng thả xuống bên cạnh Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Xem xét bản sao.
 5. Đọc hướng dẫn trên đầu trang và xem xét ASIN của bạn với bản sao tiềm năng của ASIN.
 6. Chọn nút thích hợp ở cuối trang để xác nhận xem ASIN của bạn có phải là bản sao hay không.
 7. Lặp lại quy trình cho các ASIN còn lại.

Để báo cáo các ASIN khác có bản sao tiềm năng, hãy xem Hợp nhất các trang sản phẩm trùng lặp.

Các biến thể phân tách

Nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tích cực, Amazon chỉ hỗ trợ một trang chi tiết sản phẩm duy nhất đối với một sản phẩm nhất định. Trong một số trường hợp, Amazon hoặc bất kỳ người bán cụ thể nào có thể tạo sai hai bộ biến thể cho cùng một mẫu sản phẩm và có thể coi một biến thể phân tách.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể yêu cầu kết hợp cả hai bộ biến thể theo một sản phẩm gốc duy nhất. Quá trình này Không giống như Hợp nhất các trang sản phẩm trùng lặp. Hợp nhất ý nói thực tế là có hai trang thông tin chi tiết đối với cùng một sản phẩm. Kết hợp một biến thể là khi, ví dụ: các kích cỡ và màu sắc khác nhau đối với cùng một mẫu sản phẩm được tách ra thành hai (hoặc nhiều) ASIN sản phẩm gốc, khiến nhiều trang thông tin chi tiết có thể được nhóm lại.

Ví dụ: đối với mô hình chương trình Cole Haan Men’s Nantucket 2.0 Penny Loafer, có hai tập hợp được chia thành hai trang thông tin chi tiết:

 • Một bao gồm nhiều kích cỡ có sẵn đối với màu Xám mát/Sương sớm. Nhưng cũng bao gồm nhiều màu sắc khác như màu Xi măng, Xi măng/Biển mờ/Thần sa, Xanh biển, Xám mát/Sương sớm, trong số những màu khác • Và có một nhóm khác, bao gồm nhiều kích cỡ đối với màu British Tan, Navy Textile/Tan, Black and Ivory Canvas/Ombre Blue.


Note: Có thể đặt cùng một màu trong cả hai biến thể, tuy nhiên, kích cỡ sẽ không giống nhau. Như bạn thấy trong các hình ảnh được cung cấp, ví dụ: màu Đen xuất hiện trong cả hai bộ biến thể, tuy nhiên, một nhóm gồm các kích cỡ từ 7 đến 9 và nhóm kia bao gồm các kích cỡ từ 10 đến 15.

Hai bộ biến thể này phải ở cùng nhau để tất cả các màu sắc khả dụng cho khách hàng trong một trang chi tiết riêng rẽ. Do đó, nên kết hợp các biến thể.

Nếu bạn xác định rằng các biến thể của bạn được phân tách thành các tập hợp khác nhau, vui lòng xem Kết hợp các biến thể.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates