Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các tính năng, dịch vụ và phí FBA

Là một phần của dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn có quyền truy cập các tính năng và dịch vụ tùy chọn giúp bạn quản lý và phát triển doanh nghiệp của mình. Phí FBA bao gồm chi phí lưu trữ sản phẩm của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon; dịch vụ chọn, đóng gói và vận chuyển các đơn hàng; và cung cấp dịch vụ khách hàng cho các sản phẩm đã bán.

Các tính năng của FBA

Dịch vụ khách hàng cho các đơn hàng FBA: Amazon cung cấp dịch vụ khách hàng thay mặt bạn khi bạn bán sản phẩm thông qua FBA.

Bán hàng toàn cầu: Mở rộng doanh nghiệp của bạn trên toàn cầu thông qua chương trình Xuất khẩu FBA và Amazon Global Selling.

Dịch vụ FBA

Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon: Các hãng hợp tác vận chuyển của Amazon cung cấp mức giá chiết khấu cho việc vận chuyển hàng lưu kho của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Hoàn thiện đơn hàng đa kênh: Amazon thực hiện đơn hàng cho hàng lưu kho mà bạn bán trên trang web của riêng bạn và các kênh khác.

Dịch vụ nhãn FBA: Amazon sẽ dán nhãn mã vạch cho hàng lưu kho cho bạn. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA: Amazon sẽ chuẩn bị hàng lưu kho của bạn đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị FBA. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Dịch vụ đóng gói lại FBA: Amazon sẽ đóng gói lại các mục hàng FBA đủ điều kiện của bạn mà người mua đã đổi trả hàng để có thể bán lại các mục hàng.

Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho: Khi bạn tạo một kế hoạch vận chuyển hàng, lô hàng của bạn có thể được chia thành nhiều lô được chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau. Với Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho, bạn có thể gửi tất cả hàng lưu kho của mình đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng duy nhất và Amazon sẽ phân phối nó cho bạn. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Dịch vụ xử lý thủ công: Nếu bạn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng khi chuyển hàng lưu kho đến FBA, Amazon sẽ xử lý hộp của bạn theo cách thủ công tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Quét & Ghi nhãn: Quét & Ghi nhãn cho phép bạn quét các sản phẩm bằng máy quét mã vạch, sau đó in và dán từng nhãn một lần, giúp dễ dàng đảm bảo dán nhãn đúng cho đúng đơn vị.

Phí FBA

Phí hoàn thiện đơn hàng FBA: Tổng quan về phí FBA cho việc hoàn thiện đơn hàng và các dịch vụ liên quan.1

Phí lưu kho hàng tháng: Phí lưu trữ được tính cho tất cả mặt hàng được lưu trữ tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon theo tháng dương lịch và khối lượng hàng lưu kho trung bình hàng ngày của bạn.

Phí lưu trữ dài hạn: Hàng lưu kho tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon được đánh giá một khoản phí lưu trữ dài hạn ngoài phí lưu trữ hàng tháng.

Phí yêu cầu loại bỏ hàngphí hủy đơn hàng: Bạn có thể yêu cầu Amazon trả lại hoặc hủy bỏ hàng lưu kho của mình tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Phí xử lý hàng trả lại: Các đơn hàng mà Amazon cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển đổi trả hàng sẽ bị thu phí xử lý hàng trả lại.

Phí dịch vụ ngoài kế hoạch: Khi hàng lưu kho đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng mà không được chuẩn bị hoặc được dán nhãn thích hợp, Amazon cung cấp các dịch vụ đó cho bạn. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Công cụ tính phí FBA

Công cụ ước tính chi phí

Máy tính doanh thu Chi phí và lợi nhuận ước tính dựa trên kênh hoàn thiện đơn hàng. (Truy cập công cụ)
Báo cáo xem trước lệ phí Tải xuống báo cáo về hoạt động bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện ước tính cho các thông tin đăng tải hiện tại của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Phí ước tính cho mỗi đơn vị tiện ích được bán ra Xem trước các chi phí cốt lõi để bán hàng trên Amazon và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon khi bán được một đơn vị của một SKU cụ thể. (Có thể truy cập trên Quản lý hàng lưu kho)
Báo cáo phí hoa hồng tham khảo Tải xuống báo cáo phí giới thiệu ước tính dựa trên giá sản phẩm hiện đang được đăng tải của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo hàng lưu kho)
API GetMyFeesEstimate API GetMyFeesEstimate lấy danh sách các sản phẩm và trả về việc bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện cho các sản phẩm đó.

Các công cụ để xem lại các chi phí đã trả

Thẻ chi phí Amazon Xem lại các chi phí đã bị thu phí trên SKU theo thời gian. (Có thể truy cập vào trong trung tâm SKU, bằng cách nhấp vào SKU trong Quản lý hàng lưu kho)
Thanh toán Trang này cung cấp thông tin tóm tắt về các khoản thanh toán, bao gồm các chi phí đã trả. Các báo cáo được liên kết đưa ra phân tích chi tiết về các chi phí thanh toán trên các giao dịch và sự kiện cụ thể. (Trang truy cập)
Trình giải thích phí Xem thêm chi tiết về cách tính phí bán hàng của bạn trên một giao dịch cụ thể với Trình giải thích phí. (Có thể truy cập trong Thanh toán – Xem giao dịch, khi xem chi tiết của một giao dịch cụ thể)
Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng Tải xuống báo cáo phí lưu trữ hàng tháng ước tính cho mỗi ASIN trong hàng lưu kho của bạn được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Báo cáo phí lưu trữ dài hạn Tải xuống báo cáo phí lưu trữ dài hạn theo từng mục hàng cho hàng lưu kho của bạn được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho Tải xuống báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho ước tính, dựa trên loại lưu trữ, đối với hàng lưu kho của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon vượt quá giới hạn lưu trữ của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)

1 Phí pin lithiumPhí xử lý đặc biệt sẽ được tính nếu có.


Các tính năng, dịch vụ và phí FBA


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates