Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách và yêu cầu của chương trình hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Trước khi đăng tải sản phẩm cho chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, điều quan trọng là bạn phải biết các chính sách và yêu cầu nào ảnh hưởng đến bạn với tư cách là người bán sử dụng Amazon để thực hiện đơn hàng cho sản phẩm của bạn.

Chính sách FBA

Yêu cầu FBA

  • Hạn chế về sản phẩm FBA

    Một số sản phẩm cần được phê duyệt trước trước khi bạn có thể bán trên Amazon. Ngoài ra, một số sản phẩm nhất định không thể bán được theo phương thức FBA hoặc phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi có thể bán theo FBA.

  • Yêu cầu về hàng lưu kho

    Hàng lưu kho vận chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, bao gồm các yêu cầu về dán nhãn, đóng gói và vận chuyển hàng lưu kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates