Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu về thông tin đăng tải: Mã nhận dạng sản phẩm (mã số thương phẩm toàn cầu-GTIN)

Đối với hầu hết các danh mục, bạn phải cung cấp một mã định danh sản phẩm duy nhất được gọi là GTIN (mã số thương phẩm toàn cầu), để tạo trang đăng tải sản phẩm mới.

Sau đây là những mã GTIN được sử dụng nhiều nhất trong danh mục Amazon:

  • Mã sản phẩm chung (UPC)
  • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN)
  • Hệ mã vạch Châu Âu (EAN)
  • Hệ mã vạch Nhật Bản (JAN)

GTIN đặc trưng cần có để tạo và điều chỉnh trang sản phẩm sẽ có sự khác biệt tùy từng danh mục. Yêu cầu của từng danh mục, kể cả các ngoại lệ và miễn trừ nếu có, được tổng hợp trong bảngyêu cầu mã nhận dạng sản phẩm (GTIN) của trang Hỗ trợ danh mục.

Nếu bạn có mã nhận dạng sản phẩm nhưng gặp khó khăn khi thêm sản phẩm hoặc nếu bạn không tìm được mã nhận dạng sản phẩm, hãy sử dụng công cụ sau:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates