Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh mục, sản phẩm và giới hạn đăng sản phẩm

Important: Khi bán trên Amazon, bạn phải tuân theo luật liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như chính sách của Amazon áp dụng cho sản phẩm và thông tin đăng tải của bạn.

Để duy trì trải nghiệm mua sắm an toàn và đáng tin cậy, một số sản phẩm nhất định không được đăng tải hoặc bán trên Amazon hoặc có thể phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung vì những sản phẩm này có những hạn về pháp lý hoặc quy định (ví dụ như thuốc cấm) hoặc vi phạm các chính sách khác của Amazon (ví dụ như ảnh hiện trường vụ án). Vui lòng xem chi tiết các trang này để hiểu những chính sách hoặc yêu cầu phê duyệt nào có thể áp dụng cho sản phẩm của bạn trước khi đăng tải để bán.

Yêu cầu quy định về sản phẩm

Yêu cầu dán nhãn và an toàn

Yêu cầu về nội dung và thông tin đăng tải

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates