Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về sản phẩm và thông tin đăng tải

Thông tin sản phẩm:

Những chi tiết này là phổ biến cho mọi phiên bản của sản phẩm trên Amazon. Ví dụ, một số người bán hàng đăng tải thông tin của loa Bose trên Amazon, vì vậy các chi tiết chung về sản phẩm, chẳng hạn như tên và số model, đều giống nhau. Khi có nhiều người bán đóng góp dữ liệu cho một sản phẩm, Amazon xác định thông tin sản phẩm của người bán nào sẽ được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách sửa lỗi trên trang chi tiết sản phẩm.

Thông tin đăng tải:

Đây là những chi tiết về các sản phẩm mà bạn bán. Những chi tiết này có thể khác với thông tin đăng tải của những người bán khác. Ví dụ: bạn có thể bán loa Bose giống như người bán khác, nhưng tình trạng, giá cả hoặc thời gian xử lý của bạn có thể khác với họ.

Bạn có thể sử dụng Quản lý hàng lưu kho để xem và cập nhật cả thông tin sản phẩm và thông tin đăng tải.

Việc kết hợp thông tin sản phẩm và thông tin đăng tải được gọi là "thông tin mục hàng" hoặc "thông tin hàng lưu kho".

Bán nhiều đơn vị

Tất cả người bán có tùy chọn đăng tải thông tin theo số lượng. Tuân theo các hướng dẫn về thông tin đăng tải sau đây:

  • Nếu bạn có nhiều đơn vị giống hệt nhau của cùng một sản phẩm, hãy sử dụng trường số lượng. Không tạo nhiều thông tin đăng tải cho cùng một sản phẩm.
  • Nếu bạn có nhiều đơn vị của cùng một sản phẩm có các điều kiện hoặc phiên bản khác nhau, hãy tạo một thông tin đăng tải duy nhất cho từng phiên bản của sản phẩm đó.

Ngoài ra, các mục hàng được hoàn thiện bởi Amazon có thể được đăng tải thông tin riêng cho từng loại điều kiện.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates