Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm bị hạn chế

Khách hàng tin tưởng rằng họ luôn yên tâm mua sắm trên Amazon. Các sản phẩm được cung cấp để bán trên Amazon phải tuân thủ mọi điều luật và quy định, và tuân thủ các chính sách của Amazon. Nghiêm cấm việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, không an toàn hoặc các sản phẩm bị hạn chế khác được liệt kê trên các trang này, bao gồm các sản phẩm chỉ bán theo đơn của bác sĩ.

Nếu bạn cung cấp hàng hóa trên Amazon, bạn nên xem lại cẩn thận các trang Trợ giúp Sản phẩm bị hạn chế được liệt kê dưới đây trước khi đăng tải một sản phẩm. Các ví dụ được nêu trong các trang Trợ giúp này không phải danh sách hoàn thiện và chỉ được cung cấp làm hướng dẫn thông tin. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của bạn về các thắc mắc liên quan đến luật lệ và quy định liên quan đến các sản phẩm của bạn. Kể cả trường hợp một sản phẩm được liệt kê làm “Ví dụ về danh sách được phép”, tất cả các sản phẩm và thông tin đăng tải cũng phải tuân thủ các luật hiện hành. Ngoài ra, mọi liên kết được cung cấp đều chỉ để cung cấp thông tin và Amazon không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong các liên kết này.

Nếu bạn cung cấp một sản phẩm vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ chính sách nào của Amazon, bao gồm cả những sản phẩm được liệt kê trên các trang Sản phẩm bị hạn chế, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động khắc phục, nếu thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt đặc quyền bán hàng, tiêu hủy hàng lưu kho trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi chứ không hoàn trả và trả lại hàng tồn kho, chấm dứt quan hệ kinh doanh, và giữ lại luôn các khoản thanh toán. Việc bán các sản phẩm bất hợp pháp hoặc không an toàn cũng có thể dẫn đến các hành động pháp lý, bao gồm cả hình phạt dân sự và hình sự.

Chúng tôi, thay mặt khách hàng, không ngừng đổi mới và làm việc với các cơ quan quản lý, chuyên gia bên thứ ba, nhà cung cấp và người bán để cải thiện phương thức phát hiện và ngăn chặn các sản phẩm bất hợp pháp và không an toàn tiếp cận thị trường của chúng tôi. Amazon khuyến khích báo cáo các thông tin đăng tải vi phạm chính sách của Amazon hoặc pháp luật hiện hành bằng cách liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng từng báo cáo và thực hiện các hành động thích hợp.

Các chính sách bổ sung có liên quan

  • Một số danh mục nhất định yêu cầu bạn phải có phê duyệt trước từ Amazon trước khi đăng tải thông tin trong các danh mục đó.
  • Một số danh mục nhất định yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin và/hoặc có bảo đảm bổ sung trước khi đăng tải thông tin trong các danh mục đó.
  • Những người tham gia chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cũng nên xem lại trang Hạn chế về sản phẩm theo FBA liệt kê các sản phẩm không đủ điều kiện tham gia chương trình FBA.
  • Một số sản phẩm nhất định phải tuân theo quy định bổ sung tại tiểu bang California.
  • Nếu muốn liệt kê các mục hàng cho phép mua hàng quốc tế, bạn có trách nhiệm nghiên cứu thích đáng để đảm bảo các mục hàng được liệt kê tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành.
  • Các sản phẩm xác nhận “FDA cho phép”, “FDA chấp thuận” hoặc các sản phẩm có in logo FDA trong các hình ảnh liên quan cần phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung (để biết thêm thông tin, xem: Có thực sự được “FDA chấp thuận” không?Chính sách logo của FDA)

Sản phẩm bị hạn chế


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates