Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cài đặt tài khoản

Bạn có thể quản lý tất cả thông tin về tài khoản như thông tin thanh toán, thông tin doanh nghiệp, thông tin vận chuyển và trả hàng cùng thông tin thuế bằng Cài đặt tài khoản. Nếu bạn mới sử dụng Bán hàng trên Amazon, hãy xem Những điều bạn cần biết để bán hàng trên Amazon.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các liên kết dưới đây.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates