Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách bán hàng và Bộ quy tắc ứng xử của người bán

Tất cả người bán hàng đều phải tuân thủ các chính sách sau khi niêm yết thông tin sản phẩm trên Amazon. Hành vi vi phạm của người bán và sản phẩm bị cấm có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản Amazon của bạn.

Bộ quy tắc ứng xử của người bán

Chính sách này đòi hỏi người bán hành động công bằng và trung thực trên Amazon để đảm bảo trải nghiệm mua bán an toàn. Tất cả người bán phải:

 • Cung cấp thông tin chính xác cho Amazon và khách hàng của chúng tôi mọi lúc
 • Hành động công bằng và không lạm dụng các tính năng hoặc dịch vụ của Amazon
 • Không cố gắng làm hỏng hoặc lạm dụng Người bán khác, thông tin đăng tải hoặc xếp hạng của họ
 • Không cố gắng tác động đến điểm đánh giá từ khách hàng, phản hồi và nhận xét của khách hàng
 • Không gửi thông tin liên lạc không mong muốn hoặc không phù hợp
 • Không liên hệ với khách hàng ngoại trừ thông qua tính năng Nhắn tin giữa người mua và người bán
 • Không cố gắng can thiệp vào quy trình bán hàng của Amazon
 • Không duy trì nhiều tài khoản bán hàng trên Amazon mà không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp
 • Không tham gia vào hoạt động vi phạm luật điều chỉnh giá

Việc vi phạm Bộ quy tắc ứng xử hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Amazon có thể dẫn đến các hành động chống lại tài khoản của bạn, chẳng hạn như hủy bỏ danh sách, đình chỉ hoặc tịch thu thanh toán và loại bỏ các đặc quyền bán hàng. Thông tin chi tiết về các chính sách này ở dưới đây.

Thông tin chính xác

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho Amazon và khách hàng của chúng tôi và cập nhật thông tin nếu có thay đổi. Ví dụ, điều này có nghĩa là bạn phải sử dụng tên doanh nghiệp xác định chính xác doanh nghiệp của bạn và liệt kê sản phẩm của bạn trong đúng danh mục.

Xử sự công bằng

Bạn phải xử sự công bằng và hợp pháp và không được lạm dụng bất kỳ dịch vụ nào do Amazon cung cấp. Ví dụ về các hoạt động không công bằng bao gồm:

 • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không phù hợp cho Amazon hoặc khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách tạo nhiều trang thông tin chi tiết cho cùng một sản phẩm hoặc đăng các hình ảnh sản phẩm phản cảm
 • Việc can thiệp vào xếp hạng doanh số (chẳng hạn như bằng cách chấp nhận đơn hàng giả hoặc đơn hàng mà bạn đã thanh toán, hoặc được hoàn tiền bên ngoài hoặc đơn hàng mà bạn giảm giá bên ngoài) hoặc đưa ra tuyên bố về xếp hạng doanh số trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm
 • Cố tăng giá của một sản phẩm sau khi một đơn hàng đã được xác nhận
 • Cố tình làm tăng ảo lưu lượng truy cập web (ví dụ như sử dụng bot tự động hoặc trả tiền để có số lượt nhấp chuột vào trang web cao hơn)
 • Tìm cách tác động đến kết quả tìm kiếm bằng cách nâng cao xếp hạng tìm kiếm thông qua việc can thiệp vào từ khóa hoặc thúc đẩy tìm kiếm của khách hàng xuất hiện dưới dạng hành vi hữu cơ
 • Cố gây tổn hại cho một người bán, thông tin đăng tải hoặc đánh giá khác
 • Cho phép người khác đại diện cho bạn theo cách vi phạm chính sách của Amazon hoặc thỏa thuận của bạn với Amazon

Xếp hạng, phản hồi và đánh giá

Bạn không được cố gắng gây ảnh hưởng hoặc thổi phồng điểm đánh giá từ khách hàng, phản hồi và nhận xét của khách hàng. Bạn có thể yêu cầu phản hồi và đánh giá từ khách hàng của mình một cách trung lập, nhưng không được:

 • Trả tiền hoặc thưởng theo cách khác (chẳng hạn như phiếu giảm giá hoặc tặng sản phẩm miễn phí) để người khác đánh giá, nhận xét hoặc xóa đánh giá, nhận xét
 • Yêu cầu khách hàng chỉ viết đánh giá tích cực hoặc yêu cầu họ xóa hoặc thay đổi đánh giá
 • Chỉ đánh giá cao nhận xét từ những khách hàng có trải nghiệm tích cực
 • Đánh giá sản phẩm của riêng bạn hoặc sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

Thông tin liên lạc

Bạn không được gửi tin nhắn không mong muốn hoặc không phù hợp. Tất cả các thông tin liên lạc đến khách hàng phải được gửi thông qua tính năng Nhắn tin giữa người mua và người bán và chỉ trao đổi những thông tin cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng. Không được phép liên hệ để tiếp thị.

Thông tin khách hàng

Nếu bạn nhận được thông tin khách hàng như địa chỉ hoặc số điện thoại để thực hiện đơn đặt hàng, bạn chỉ có thể sử dụng thông tin đó để thực hiện đơn đặt hàng và phải xóa thông tin đó sau khi đơn hàng đã được xử lý. Bạn không được sử dụng thông tin khách hàng để liên hệ với khách hàng (ngoại trừ thông qua Nhắn tin giữa người mua và người bán) hoặc chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào.

Can thiệp vào quy trình bán hàng

Bạn không được cố gắng can thiệp vào quy trình bán hàng của Amazon hoặc chuyển hướng khách hàng Amazon đến một trang web khác. Điều này có nghĩa là bạn không được cung cấp liên kết hoặc tin nhắn nhắc người dùng truy cập bất kỳ trang web bên ngoài nào hoặc hoàn tất một giao dịch ở nơi khác.

Nhiều tài khoản bán hàng trên Amazon

Bạn chỉ có thể duy trì một tài khoản Seller Central cho mỗi khu vực mà bạn bán trừ khi bạn có nhu cầu kinh doanh hợp pháp để mở một tài khoản thứ hai và tất cả các tài khoản của bạn đều phải trong tình trạng tốt. Nếu bất kỳ tài khoản nào của bạn không có tình trạng tốt, chúng tôi có thể hủy kích hoạt tất cả các tài khoản bán hàng của bạn cho đến khi tất cả các tài khoản đều có tình trạng tốt.

Ví dụ về một trường hợp kinh doanh hợp pháp bao gồm:

 • Bạn sở hữu nhiều thương hiệu và hoạt động duy trì các doanh nghiệp riêng biệt
 • Bạn sản xuất sản phẩm cho hai công ty khác nhau và tách biệt
 • Bạn được tuyển dụng vào một chương trình Amazon yêu cầu các tài khoản riêng biệt

Gửi Thông báo vi phạm với tư cách là Đại lý hoặc Cơ quan bảo vệ thương hiệu

Amazon hiểu rằng nhiều thương hiệu có thể lựa chọn để các cơ quan hoặc đại lý bảo vệ thương hiệu báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ thay mặt họ và chấp nhận gửi từ các đại lý được ủy quyền. Tuy nhiên, Amazon không cho phép các cá nhân có tài khoản bán hàng đang hoạt động gửi thông báo vi phạm với tư cách là đại lý của một thương hiệu khi việc nộp các thông báo đó có thể mang lại lợi ích cho tài khoản bán hàng của riêng họ (ví dụ như thông qua việc loại bỏ các danh sách cạnh tranh). Bất kỳ người bán nào gửi thông báo với tư cách là đại lý để hưởng lợi cho trạng thái người bán của mình có thể bị chấm dứt tài khoản bán hàng của họ.

Để tìm hiểu thêm về vi phạm chính sách Amazon và xem xét một số ví dụ, vui lòng xem video ngắn này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates