Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm

Chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) dành cho hàng hóa nguy hiểm giúp bạn bán các sản phẩm đủ điều kiện được hoàn thiện thông qua Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) được phân loại là hàng hóa nguy hiểm.

Hàng hóa nguy hiểm (còn gọi là vật liệu nguy hiểm) là các chất hoặc vật liệu được quy định có thể gây nguy hiểm trong quá trình lưu trữ, xử lý hoặc vận chuyển vì chúng chứa các chất dễ cháy, ở dạng nén, ăn mòn hoặc chất gây hại khác. “Hàng hóa nguy hiểm” cũng chỉ các sản phẩm tiêu dùng như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, chất tẩy rửa gia dụng, sơn phun và mỹ phẩm.

Note: Để tải lên bảng dữ liệu an toàn (SDS) và phiếu miễn trừ, hãy truy cập công cụ Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm. Để biết thông tin chi tiết về các tài liệu này, hãy truy cập Thông tin và tài liệu cần thiết về hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).

Chương trình Hàng hóa nguy hiểm ở Mỹ có danh sách chờ để tham gia. Để tham gia danh sách chờ tại Hoa Kỳ, hãy chọn chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) dành cho hàng hóa nguy hiểm dưới đây, nhấp vào Tiếp theo, sau đó nhấp vào Đăng ký tham gia chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) dành cho hàng hóa nguy hiểm.

Nếu bạn có hàng lưu kho tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon được phân loại lại là hàng hóa nguy hiểm, bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách chờ. Sau khi có tên trên danh sách chờ, bạn sẽ được thông báo khi có cơ hội tham gia chương trình.

Sản phẩm bán trong danh mục Hàng hóa nguy hiểm đủ điều kiện nhận dịch vụ Prime dù một số hàng hóa có thể không đủ điều kiện vận chuyển trong hai ngày. Do các quy định về vận chuyển, nhiều sản phẩm này chỉ có thể vận chuyển bằng đường bộ. Vì vậy, chúng đủ điều kiện để vận chuyển trong từ bốn đến năm ngày thông qua Prime.

Note: Một số hàng hóa nguy hiểm nhất định có thể bán trên Amazon nhưng không đủ điều kiện được hoàn thiện thông qua Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) vì không thể lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Sản phẩm được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) phải tuân thủ các chính sách và yêu cầu pháp lý của Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đối với hàng hóa nguy hiểm, ngay cả khi chúng hiện không bị hạn chế theo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Để tìm hiểu thêm về hàng hóa nguy hiểm, hãy tham khảo các trang Trợ giúp này và video của Học viện nhà bán hàng:

Hướng dẫn nhận dạng hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm) Xem hàng hóa nguy hiểm nào có thể được bán theo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), hàng hóa nào bị cấm và cách nhận biết xem sản phẩm của bạn có phải là hàng hóa nguy hiểm hay không.
Thông tin và tài liệu cần thiết về hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm) Tìm hiểu về thông tin cần thiết trong quá trình tạo và chuyển đổi thông tin đăng tải Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cũng như bảng dữ liệu an toàn và phiếu miễn trừ.
Quy trình đánh giá hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm) Tìm hiểu thời gian cần thiết để đánh giá các ASIN được chuyển đổi sang Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và những tài liệu nào có thể được yêu cầu.
Giới thiệu về hàng hóa nguy hiểm (video) Tìm hiểu cách phân loại ảnh hưởng đến hoàn thiện đơn hàng và vận chuyển, khi nào cần phân loại và các yêu cầu về thông tin sản phẩm.
Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm (video) Tìm hiểu về các ví dụ hàng hóa nguy hiểm phổ biến và những gì cần cân nhắc khi bán hàng hóa nguy hiểm trên Amazon.
Gửi Bảng dữ liệu an toàn (video) Tìm hiểu sáu quy tắc quan trọng để gửi bảng dữ liệu an toàn (SDS).

Phân loại hàng hóa nguy hiểm

Để được bán theo chương trình hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), sản phẩm phải được phân loại chính xác dù bạn có đăng ký tham gia chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) dành cho hàng hóa nguy hiểm hay không.

Sản phẩm ở trạng thái Không thể phân loại khi trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tiếp nhận sẽ được đặt thành Không hoạt động. Khi sản phẩm đã ở trạng thái Không hoạt động, bạn không thể bán hoặc bổ sung hàng cho đến khi sản phẩm được phân loại chính xác.

Các mục hàng trở thành Đang hoạt động (có thể bán được) sau khi được phân loại là hàng hóa nguy hiểm được phép và được tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) xử lý hàng hóa nguy hiểm (xem Lưu trữ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) bên dưới). Mọi hàng lưu kho như vậy được lưu trữ tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tiêu chuẩn sẽ tự động được chuyển sang một trung tâm hoàn thiện đơn hàng để xử lý các mục hàng này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email về việc chuyển hàng, quá trình này có thể mất vài tuần. Hàng lưu kho sẽ ở trạng thái Đã đặt trước trong khi đang vận chuyển.

Nếu hàng lưu kho đang lưu trữ được phân loại là hàng hóa nguy hiểm bị cấm theo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), hàng sẽ bị hủy với chi phí do bạn chịu. Điều này bao gồm hàng lưu kho tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) xử lý hàng hóa nguy hiểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email về sự thay đổi phân loại.

Note:

Nếu bạn không đồng ý với phân loại, hãy tải lên một bảng dữ liệu an toàn hoặc phiếu miễn trừ mới trên công cụ Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm.

Cho dù bạn có đăng ký tham gia chương trình hay không, bạn phải làm những việc sau đây khi đăng tải một sản phẩm đang được xem xét phân loại hoặc được quy định là hàng hóa nguy hiểm:

Important: Bạn sẽ có 14 ngày làm việc để tuân theo các yêu cầu về tuân thủ an toàn sản phẩm. Việc không cung cấp thông tin này có thể dẫn đến tình trạng gửi hàng chậm trễ, hủy giao hàng cho khách hàng hoặc hủy hàng lưu kho với chi phí do bạn chịu. Amazon bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tương ứng mà không cần thông báo trước.

Lưu trữ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)

Giới hạn lưu trữ hàng hóa nguy hiểm

Không gian tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) được thiết kế để xử lý và lưu trữ hàng hóa nguy hiểm một cách an toàn được chia thành hai danh mục: dễ cháysol khí.

Sau khi đăng ký tham gia chương trình Hàng hóa nguy hiểm, bạn có thể xem giới hạn lưu trữ hàng hóa nguy hiểm bằng cách vào Hàng đợi vận chuyểnHiệu suất hàng lưu kho của bạn. Phần theo dõi lưu trữ ở cuối trang sẽ hiển thị giới hạn lưu trữ hàng dễ cháylưu trữ sol khí.

Giới hạn lưu trữ hàng hóa nguy hiểm được dựa trên hiệu suất thị trường và không gian bạn chủ động sử dụng. Chúng tôi thường xuyên đánh giá các chỉ số này và điều chỉnh giới hạn một cách tương ứng. Giới hạn lưu trữ không dựa trên Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho của bạn.

Để yêu cầu lưu trữ thêm hàng hóa nguy hiểm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng và cung cấp tài liệu xác nhận nhu cầu. Tài liệu này bao gồm những thông tin sau đây:

  • Danh sách các mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) thuộc hàng hóa nguy hiểm
  • Số lượng của mỗi ASIN bạn dự định gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)
  • Kế hoạch vận chuyển hàng, hóa đơn và đơn hàng hỗ trợ
  • Các tài liệu khác theo yêu cầu của Amazon
Note: Các yêu cầu lưu trữ bổ sung không được xem xét cho Canada hoặc Mexico vào thời điểm này.

Giới hạn lưu trữ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đo lường lưu trữ theo thể tích thay vì đơn vị và có phí lưu trữ hàng tháng riêng đối với các mục hàng hóa nguy hiểm. Để xem cách phân loại sản phẩm của bạn và chúng chiếm bao nhiêu feet khối, hãy truy cập Thời gian lưu kho đối với sản phẩm được hoàn thiện thông qua Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)Báo cáo thời gian lưu kho.

Để biết thêm thông tin, truy cập Giới hạn lưu trữ hàng lưu kho được hoàn thiện thông qua Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates