Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bằng cách tham gia chương trình FBA tuyển chọn mới, bạn có thể đủ điều kiện được miễn phí lưu kho hàng tháng, miễn phí thanh lý hàng lưu kho không hiệu quả và miễn phí xử lý hàng trả về cho tất cả các ASIN sản phẩm gốc đủ điều kiện, mới sử dụng dịch vụ FBA trong một thời gian giới hạn. Nếu bạn là người bán đã đăng ký thương hiệu, bạn có thể đủ điều kiện nhận được chiết khấu hàng tháng là 5% doanh số bán hàng của các ASIN sản phẩm gốc đủ điều kiện mới sử dụng dịch vụ FBA.

Nếu bạn là người bán FBA hiện tại, để tham gia, bạn phải đăng ký tham gia chương trình. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện được miễn phí hay không dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện dưới đây. Nếu bạn là người bán mới đăng bán ASIN có thể mua đầu tiên của mình và bắt đầu với FBA trong năm 2022, bạn sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình.

Khi tham gia chương trình FBA tuyển chọn mới, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Important: Đăng ký ngay

Sau khi đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập vào trang tổng quan chương trình FBA tuyển chọn mới, trang này cho biết hiệu suất tham gia chương trình của bạn.

Thông tin chi tiết về chương trình

 • Giảm giá 5% doanh số bán hàng cho người bán đã đăng ký thương hiệu: Một khoản giảm giá hàng tháng là 5% doanh số bán hàng của các ASIN sản phẩm gốc đủ điều kiện mới sử dụng dịch vụ FBA sẽ được cấp cho các chủ sở hữu thương hiệu đã hoàn tất Brand Registry . Việc chiết khấu sẽ được áp dụng cho phí hoàn thiện và sẽ đủ điều kiện cho loạt hàng tuyển chọn mới có thương hiệu sau đây: tối đa 30 đơn vị cho các mục hàng quá khổ đủ điều kiện, tối đa 50 đơn vị mục hàng có kích thước tiêu chuẩn trong 90 ngày và tối đa 100 đơn vị mục hàng may mặc và giày dép trong 120 ngày đối với các ASIN sản phẩm gốc đủ điều kiện mới sử dụng dịch vụ FBA.
 • Giới hạn đối với ASIN gốc mới tham gia chương trình FBA: Sau khi đăng ký tham gia chương trình, bạn có thể sử dụng quyền lợi hỗ trợ 100% phí đối với số lượng ASIN gốc mới tham gia FBA do bạn tạo.
 • Miễn phí lưu trữ hàng tháng và miễn phí thanh lý cho ASIN kích thước tiêu chuẩn: Miễn phí lưu kho hàng tháng cho 50 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới trong vòng 90 ngày sau khi chúng tôi nhận được đơn vị đầu tiên tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Người bán có thể thanh lý bất kỳ đơn vị nào trong 50 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho mà không bị tính phí thanh lý.
 • Miễn phí lưu kho hàng tháng và miễn phí thanh lý cho ASIN quá khổ: Miễn phí lưu kho hàng tháng cho 30 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới trong vòng 90 ngày sau khi chúng tôi nhận được đơn vị đầu tiên tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Bạn có thể thanh lý bất kỳ đơn vị nào trong 30 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho mà không bị tính phí thanh lý.
 • Quyền lợi bổ sung dành cho sản phẩm may mặc và giày: Miễn phí lưu trữ hàng tháng cho 100 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới có kích thước tiêu chuẩn trong vòng 120 ngày sau khi chúng tôi nhận được đơn vị đầu tiên tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Bạn có thể thanh lý bất kỳ đơn vị nào trong 100 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho mà không bị tính phí thanh lý. Chúng tôi sẽ miễn phí xử lý hàng trả về cho tối đa 20 đơn vị của mỗi ASIN gốc có kích thước tiêu chuẩn. Các mục hàng trả lại phải được nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi nhận được hàng lưu kho.
 • Đăng ký toàn cầu: Bạn sẽ chỉ cần đăng ký một lần và các lợi ích của chương trình FBA tuyển chọn mới sẽ được tự động áp dụng tại mỗi cửa hàng Amazon nơi bạn có tài khoản đang hoạt động, được xác định dựa trên MCID và email của bạn, và đã gửi lựa chọn mới đủ điều kiện đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

*Bắt đầu từ tháng Ba năm 2022, lợi ích thanh lý miễn phí sẽ là tùy chọn khôi phục giá trị miễn phí duy nhất có trong chương trình tại Hoa Kỳ. Bạn vẫn sẽ có cơ hội loại bỏ hàng lưu kho thông qua các kênh loại bỏ khác, nếu muốn. Ngoài ra, đối với các ASIN sản phẩm gốc đủ điều kiện không ghi nhận việc bán ra bất kỳ đơn vị nào trong 180 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ tự động thanh lý hàng lưu kho này miễn phí. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Thanh lý FBA.

Seller eligibility

Người bán chuyên nghiệp đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn FBA mới. Nếu đã có điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI), bạn phải có từ 400 điểm trở lên để đủ điều kiện tham gia chương trình. Nếu bạn là Người bán chuyên nghiệp mới, bạn sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình và sẽ nhận được các lợi ích của chương trình. Nếu bạn chưa có điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI), bạn cũng có thể đăng ký tham gia chương trình và nhận các lợi ích của chương trình.

Để có được lợi ích, bạn phải duy trì tính đủ điều kiện sau khi đăng ký. Trạng thái đủ điều kiện của bạn sẽ được cập nhật hàng ngày, dựa trên điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn.

Bạn sẽ vẫn đủ điều kiện cho đến đợt đánh giá hàng năm tiếp theo vào ngày 1 tháng 4, ngay cả khi điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn thay đổi trước ngày đó. Nếu điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn dưới 400 vào ngày đánh giá tiếp theo, bạn sẽ bị loại khỏi chương trình.

Nếu bạn đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện hưởng các lợi ích của chương trình vì điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn dưới 400, bạn sẽ đủ điều kiện nếu điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn là 400 hoặc cao hơn vào ngày đánh giá Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) hàng ngày tiếp theo, ngay cả khi ngày đó đến trước kỳ đánh giá tính đủ điều kiện hàng năm vào ngày 1 tháng 4.

Bạn phải đủ điều kiện tham gia chương trình vào ngày trung tâm hoàn thiện đơn hàng nhận được ASIN mới tham gia chương trình FBA lần đầu để ASIN đó đủ điều kiện nhận được các quyền lợi bao gồm miễn phí lưu trữ hàng tháng, miễn phí thanh lý và miễn phí xử lý hàng trả về của chương trình, và giảm giá cho doanh số sản phẩm có thương hiệu

Để đủ điều kiện nhận chiết khấu bán hàng 5%, bạn phải hoàn tất Đăng ký thương hiệu và được xác định là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Đủ điều kiện nhận lợi ích thương hiệu. Chiết khấu sẽ chỉ được áp dụng cho các lựa chọn mới có thương hiệu mà bạn là chủ sở hữu thương hiệu. Mặc dù phần thưởng này không được tính chung với các phần thưởng khác do Amazon cung cấp, bao gồm phần thưởng Ưu đãi người bán mới, chúng tôi sẽ luôn tặng cho bạn phần thưởng có lợi cho bạn hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào Ưu đãi dành cho người bán mới.

Tính đủ điều kiện của ASIN

Các mục hàng có kích thước tiêu chuẩn và quá khổ (bao gồm cả mục hàng quá khổ nhỏ, trung bình và lớn, nhưng không phải quá khổ đặc biệt) đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

Các ASIN sản phẩm gốc phải là ASIN mới tham gia FBA.

ASIN trong danh mục Phương tiện truyền thông và các mục hàng đã qua sử dụng không đủ điều kiện tham gia chương trình. Các danh mục Phương tiện truyền thông gồm Sách, DVD, Âm nhạc, Phần mềm & Máy tính/Trò chơi điện tử, Video, Thiết bị điều khiển trò chơi điện tử và Phụ kiện trò chơi điện tử.

Chỉ các ASIN hàng may mặc và giày mới đủ điều kiện để được miễn phí xử lý trả hàng.

Tip: Để xem ASIN của bạn có phải là ASIN mới trong chương trình FBA trên các cửa hàng của Amazon hay không, hãy truy cập FBA tuyển chọn mới hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm sản phẩmcủa chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần điều khoản và điều kiện của chương trình bên dưới.

Các câu hỏi thường gặp

Thanh lý hoạt động như thế nào?

Chúng tôi gửi hàng lưu kho của bạn đến các nhà thanh lý bán buôn, cho phép bạn thu hồi thường từ 5% đến 10% giá bán trung bình của một mục hàng. Chương trình FBA tuyển chọn mới cung cấp giải pháp cho bạn thay vì hủy hoặc trả lại hàng lưu kho cho bạn.

Thanh lý miễn phí sẽ có sẵn cho:

 • ASIN kích thước tiêu chuẩn: Cho 50 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận hàng lưu kho
 • ASIN quá khổ: Cho 30 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận hàng lưu kho
 • Hàng may mặc và giày: Cho 100 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN sản phẩm gốc mới trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận hàng lưu kho

Bạn có thể tìm thêm chi tiết về Thanh lý FBA.

Tôi có bị giới hạn chỉ được gửi từ 100 đơn vị trở xuống đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) không?

Không, bạn có thể gửi bao nhiêu đơn vị tùy ý. Tuy nhiên, chỉ 100 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN may mặc và giày đủ điều kiện, 50 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN kích thước tiêu chuẩn đủ điều kiện và 30 đơn vị đầu tiên của mỗi ASIN quá khổ đủ điều kiện và đã được nhận tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng mới đủ điều kiện được miễn phí.

Brand Registry là gì và tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Việc đăng ký tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu của Amazon sẽ mang đến một bộ công cụ được thiết kế để giúp bạn xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình, từ đó giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn. Truy cập Brand Registry để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đủ điều kiện và quy trình nộp đơn của họ.

Tôi có thể nhận được cả khoản chiết khấu 5% cho Tuyển chọn mới và tiền thưởng ưu đãi cho Người bán mới không?

Đối với chủ sở hữu thương hiệu mới, tiền thưởng ưu đãi cho Người bán mới sẽ được áp dụng trước. Bạn có thể nhận được tiền thưởng ưu đãi cho Người bán mới trong một năm sau khi xác định được tính đủ điều kiện, hoặc cho doanh số bán hàng mang thương hiệu đạt 1 triệu đô la đầu tiên, tùy theo thời điểm nào đến trước. Sau đó, bạn sẽ đủ điều kiện để được nhận khoản chiết khấu FBA tuyển chọn mới.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ chi phối việc bạn tham gia chương trình Tuyển chọn FBA mới.

 1. Chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.
 2. Chỉ Người bán chuyên nghiệp mới đủ điều kiện tham gia Chương trình. Bạn cần được Amazon phê duyệt để tham gia Chương trình.
 3. Để trở thành người bán đủ điều kiện tham gia chương trình Tuyển chọn FBA mới, người bán Chuyên nghiệp đã có điểm Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) phải đạt từ 400 điểm trở lên. Người bán chuyên nghiệp mới đủ điều kiện sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình hoặc người bán chưa được nhận điểm chỉ số hiệu suất hàng tồn kho (IPI), cũng đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình và nhận quyền lợi. Để được hưởng quyền lợi, người bán hiện tại phải đăng ký tham gia chương trình và cả người bán mới và người bán hiện tại phải duy trì trạng thái đủ điều kiện.
 4. Để đủ điều kiện nhận chiết khấu bán hàng 5%, bạn phải hoàn tất Brand Registry và được xác định là chủ sở hữu thương hiệu. Khoản chiết khấu sẽ được áp dụng cho việc bán các mục hàng mà bạn được nêu danh là Chủ sở hữu thương hiệu trên trang Tính đủ điều kiện tham gia lợi ích thương hiệu. Khoản chiết khấu sẽ được thanh toán vào cùng tháng mà bạn kiếm được. Mặc dù khoản chiết khấu này không được tính chung với các phần thưởng khác do Amazon cung cấp, bao gồm phần thưởng Ưu đãi cho Người bán mới, chúng tôi sẽ luôn tặng cho bạn phần thưởng có lợi hơn cho bạn.
 5. Chiết khấu 5% cho các ASIN sản phẩm gốc có thương hiệu đủ điều kiện mới dùng FBA được tính dựa trên giá bán cuối cùng của sản phẩm. Nếu giá sản phẩm đã giảm do được áp dụng giảm giá, khoản chiết khấu 5% sẽ được tính dựa trên giá sản phẩm sau khi giảm giá.
 6. “ASIN đủ điều kiện” là một trong những ASIN bạn tạo cho FBA sau khi đã đăng ký tham gia Chương trình, đó là:

  1. Mới sử dụng dịch vụ FBA;
  2. Một ASIN gốc chưa từng tham gia FBA;
  3. Không phải phương tiện truyền thông hoặc mục hàng đã qua sử dụng;
  4. Kích thước tiêu chuẩn hoặc quá khổ (bao gồm nhỏ, trung bình và quá khổ cỡ lớn, nhưng không phải quá khổ đặc biệt); và
  5. Đã nhận được tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon sau ngày 1 tháng 3 năm 2022.
 7. Để đủ điều kiện được miễn phí xử lý hàng trả về, ASIN phải nằm trong danh mục May mặc (Quần áo & Phụ kiện) hoặc Giày và phải đáp ứng các tiêu chí cho ASIN đủ điều kiện như đã nêu trên.
 8. ASIN đủ điều kiện không bao gồm:
  1. ASIN biến thể mới đã được tạo từ ASIN gốc đã tham gia FBA;
  2. ASIN mới được tạo bằng cách “gộp” một hoặc nhiều ASIN đã tham gia FBA; và
  3. Phương tiện truyền thông và các mục hàng đã qua sử dụng.
 9. Người bán phải đăng ký tham gia chương trình trước ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho của ASIN tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon để ASIN đó đủ điều kiện được miễn phí lưu kho, loại bỏ và xử lý hàng trả về hàng tháng.
 10. Đối với mỗi ASIN kích thước tiêu chuẩn đủ điều kiện, chương trình FBA sẽ miễn phí lưu trữ hàng tháng cho 50 đơn vị đầu tiên nhận được tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong tối đa 90 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận được hàng lưu kho. Người bán có thể thanh lý bất kỳ đơn vị nào trong 50 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho mà không bị tính phí thanh lý FBA.
 11. Đối với mỗi ASIN quá khổ đủ điều kiện, FBA sẽ miễn phí lưu trữ hàng tháng cho 30 đơn vị đầu tiên nhận được tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong tối đa 90 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận được hàng lưu kho. Người bán có thể loại bỏ bất kỳ 30 đơn vị đầu tiên nào trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận hàng lưu kho đầu tiên mà không phải trả phí rút hàng FBA. Người bán có thể loại bỏ bất kỳ đơn vị nào trong 30 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận hàng lưu kho mà không phải trả phí thanh lý FBA.
 12. Đối với mỗi ASIN đủ điều kiện thuộc danh mục May mặc và Giày, FBA sẽ miễn phí lưu trữ hàng tháng cho 100 đơn vị đầu tiên nhận được tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, trong tối đa 120 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận được hàng lưu kho. Người bán có thể loại bỏ bất kỳ đơn bị nào trong 100 đơn vị đầu tiên trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi nhận được hàng lưu kho mà không phải trả phí rút hàng FBA. Chương trình FBA sẽ miễn phí xử lý hàng trả về cho tối đa 20 đơn vị của mỗi ASIN gốc đủ điều kiện. Các mục hàng trả lại phải được nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng tôi nhận được hàng lưu kho.
 13. Một ASIN gốc và các biến thể của ASIN này (ASIN biến thể) được coi là một ASIN để xác định 50 đơn vị đầu tiên cho mỗi ASIN đủ điều kiện.
 14. Amazon có thể thay đổi hoặc hủy Chương trình bất cứ lúc nào thông qua việc gửi thông báo bằng văn bản cho bạn trước 30 ngày.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates