Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Giao hàng đúng hạn

Tỷ lệ OTD được tính như thế nào?

Để tính tỷ lệ phần trăm gói hàng đã giao đúng hạn, chúng tôi chia số gói hàng được theo dõi đã giao đúng hạn theo xác nhận của hãng vận chuyển cho số gói hàng có thông tin theo dõi hợp lệ. Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn của bạn thường phản ánh dữ liệu hiệu suất vận chuyển của bạn hai tuần trước ngày bạn xem mức tỷ lệ. Điều này giúp cho hãng vận chuyển có thời gian cập nhật dữ liệu xác nhận giao hàng trong cơ sở dữ liệu của họ. Lưu ý rằng nếu một gói hàng được xác nhận là đã giao sau ngày giao hàng dự tính thì gói hàng đó không được coi là đã giao đúng hạn.

Các yêu cầu đối với đơn hàng để được coi là đã giao đúng hạn là gì?

 • Các gói hàng phải được giao vào hoặc trước ngày cam kết giao hàng có trên Seller Central.
 • Các gói hàng có mã số theo dõi hợp lệ.
 • Bạn sử dụng các hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon. Để tìm danh sách hãng vận chuyển tích hợp, hãy đi đến trang trợ giúp Tỷ lệ theo dõi hợp lệ. Các hãng vận chuyển này cung cấp trạng thái theo dõi theo thời gian thực cho Amazon.
 • Xác minh rằng tên hãng vận chuyển và mã số theo dõi đã được nhập chính xác và thuộc về cùng một hãng vận chuyển.
 • Thông tin theo dõi được xác nhận và cập nhật nếu cần, trước khi hãng vận chuyển giao gói hàng. Tthông tin theo dõi tốt nhất nên được xác nhận hoặc cập nhật ngay sau khi gói hàng được bàn giao cho hãng vận chuyển.

Các hoạt động tốt nhất để tải lên thành công thông tin theo dõi trên Seller Central là gì?

 • Đối với tên hãng vận chuyển, hãy xác minh những điều sau đây:
  • Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon hay không.
  • Kiểm tra xem bạn đã chọn hãng vận chuyển từ menu thả xuống trong trang Quản lý đơn hàng nếu bạn xác nhận lô hàng của mình từ phần “Quản lý đơn hàng của bạn”.
  Note: Nếu bạn thêm thủ công tên hãng vận chuyển vào trường văn bản tự do “Khác” và hãng vận chuyển đó được tích hợp với Amazon, thông tin theo dõi của bạn sẽ được đánh dấu là không hợp lệ. Bạn phải sử dụng menu thả xuống để chọn hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon.
 • Nếu bạn xác nhận lô hàng của mình bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu tải lên hàng loạt, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo hướng dẫn trên trang trợ giúp Xác nhận nhiều lô hàng bằng nguồn cấp dữ liệu [EJ4].
 • Kiểm tra xem bạn đã nhập tên hãng vận chuyển và dịch vụ vận chuyển chính xác chưa. Nếu tên hãng vận chuyển hoặc dịch vụ vận chuyển bị sai chính tả hoặc chứa thêm bất kỳ từ nào, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là không hợp lệ.
 • Kiểm tra xem tên hãng vận chuyển bạn đã nhập có liên kết với mã số theo dõi bạn đã nhập hay không. Ví dụ: nếu bạn sử dụng DHL để gửi gói hàng nhưng lại nhập tên hãng vận chuyển là “FedEx”, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là không hợp lệ.
 • Kiểm tra để đảm bảo bạn không nhập ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt nào.
  Note: Việc sử dụng ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt để nhập thủ công thông tin theo dõi được coi là không hợp lệ vì Amazon hiện không hỗ trợ các ký tự này.
 • Đối với mã số theo dõi, hãy xác minh những điều sau đây:
  • Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mã số theo dõi chưa.
  • Kiểm tra để đảm bảo bạn không để trống thông tin theo dõi nào.
  • Kiểm tra để đảm bảo bạn không nhập các ký tự đặc biệt nào, chẳng hạn như dấu câu, trong thông tin theo dõi mà hệ thống của chúng tôi không thể nhận ra. Điều này bao gồm tên hãng vận chuyển hoặc dịch vụ vận chuyển sai chính tả hoặc cả hai.
  • Kiểm tra để đảm bảo bạn không nhập ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt nào.
 • Xác nhận và cập nhật lô hàng:
  • Xác nhận hoặc cập nhật thông tin theo dõi ngay sau khi giao gói hàng cho hãng vận chuyển, trước khi gói hàng được giao cho khách hàng. Lưu ý rằng sẽ mất tối đa 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh bất kỳ thay đổi nào.
   Note: Nếu thông tin theo dõi được xác nhận hoặc cập nhật sau khi gói hàng được giao, điều đó có nghĩa là khách hàng không thể theo dõi đơn hàng. Điều này không hữu ích đối với khách hàng nên đơn hàng sẽ không được coi là đã giao đúng hạn và sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ OTD của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách xác nhận lô hàng, hãy truy cập trang trợ giúp Xác nhận lô hàng.

Những hãng vận chuyển nào được tích hợp với Amazon và cung cấp thông tin theo dõi?

Người bán nên sử dụng hãng vận chuyển tích hợp với Amazon để gửi gói hàng vì các hãng vận chuyển này cung cấp trạng thái theo dõi theo thời gian thực cho Amazon. Điều này giúp giảm số lần liên hệ của khách hàng và cải thiện đánh giá phản hồi dành cho người bán. Để tìm danh sách hãng vận chuyển tích hợp, hãy đi đến trang trợ giúp Tỷ lệ theo dõi hợp lệ.

Tôi đã sử dụng một hãng vận chuyển tích hợp, đơn hàng của tôi đã được giao và tôi có thể xem thông tin theo dõi chi tiết trên trang web của hãng vận chuyển. Tại sao đơn hàng của tôi ảnh hưởng đến tỷ lệ OTD?

Mặc dù bạn có thể thấy thông tin theo dõi trên trang web của hãng vận chuyển nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là thông tin theo dõi của bạn là hợp lệ. Hãy đảm bảo bạn đã xác nhận hoặc cập nhật thông tin theo dõi cho đơn hàng của mình trước khi đơn hàng được giao cho khách hàng. Nếu mã số theo dõi không được cập nhật trước khi giao gói hàng, điều này có nghĩa là khách hàng sẽ có trải nghiệm không tốt và sẽ ảnh hưởng đến chỉ số OTD của bạn. Bạn cần xác nhận và cập nhật thông tin theo dõi trước khi gói hàng được giao.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hãng vận chuyển không quét được gói hàng của tôi?

Bạn nên trao đổi trực tiếp với hãng vận chuyển để tìm cách giải quyết. Bạn cũng nên xem lại nhãn dán để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng phương thức giao hàng và nhãn được in chính xác.

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc sử dụng tính năng Mua dịch vụ vận chuyển. Tính năng này cho phép bạn mua nhãn vận chuyển thông qua giao diện Seller Central. Khi sử dụng tính năng Mua dịch vụ vận chuyển, hãng vận chuyển, dịch vụ vận chuyển và mã số theo dõi sẽ được hãng vận chuyển tự động cung cấp cho Amazon và tất cả mã số theo dõi mà Amazon nhận được thông qua tính năng Mua dịch vụ vận chuyển đều được coi là hợp lệ.

Làm thế nào để biết liệu tôi có đáp ứng tỷ lệ OTD mục tiêu là 97% không?

Để xem tỷ lệ OTD của bạn và tải xuống báo cáo OTD của bạn:

 1. Truy cập trang Tình trạng tài khoản.
 2. Trong phần Hiệu suất vận chuyển, nhấp vào Xem chi tiết.
 3. Chọn thẻ OTD, cuộn xuống và nhấp vào nút Tải xuống báo cáo. Xin lưu ý rằng chỉ các đơn hàng có trong báo cáo lỗi OTD hiện tại của bạn mới được tính vào chỉ số của bạn. Nếu báo cáo không chứa đơn hàng, điều đó có nghĩa là tất cả đơn hàng của bạn đã được giao đúng hạn.

Vui lòng đợi 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh bất kỳ cập nhật nào.

Lý do phổ biến nhất khiến gói hàng có thông tin theo dõi bị đánh dấu là đã giao trễ là gì? Tôi nên làm gì?

Một gói hàng không đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ OTD sẽ bị đánh dấu “X” trong cột “Giao trễ” trong báo cáo OTD của bạn. Nếu bạn đã tải lên thông tin theo dõi nhưng thấy thông tin này có dấu “X”, điều này có thể là do:

 • Đơn hàng đã được giao trễ (sau ngày cam kết giao hàng trên Seller Central).
 • Mã số theo dõi bạn cung cấp không chính xác.
 • Mã số theo dõi của bạn chính xác nhưng mã số này không liên kết với hãng vận chuyển mà bạn đã chỉ định. Ví dụ: nếu bạn sử dụng UPS để gửi gói hàng nhưng lại nhập tên hãng vận chuyển là “USPS”, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là chưa được xác nhận.
 • Mã số theo dõi và tên hãng vận chuyển chính xác nhưng bạn đã sử dụng một hãng vận chuyển không được hỗ trợ (hãng vận chuyển không có trong danh sách thả xuống trên trang Xác nhận lô hàng) mà chúng tôi không thể xác minh.
 • Bạn đã xác nhận hoặc cập nhật thông tin theo dõi sau khi đơn hàng được giao hoặc sau ngày giao hàng. Điều này có nghĩa là thông tin này không hữu ích cho khách hàng.

Hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập chính xác hãng vận chuyển và mã số theo dõi cho gói hàng. Bạn có thể thay đổi, nhập lại và cập nhật thông tin theo dõi trong phần Quản lý đơn hàng của bạn cho đến khi đơn hàng được giao. Các chỉ số của bạn sẽ phản ánh thay đổi này trong vòng 72 giờ.

Nếu bạn có gói hàng được đánh dấu “X” trong cột “Giao trễ” và bạn đã xác minh rằng mã số theo dõi của hãng vận chuyển được Amazon hỗ trợ là chính xác, hãy thử gửi lại mã số theo dõi đó.

Làm cách nào để chỉnh sửa mã số theo dõi?

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin theo dõi đơn hàng trước khi đơn hàng được giao cho khách hàng.

 1. Đi tới Đơn hàng, sau đó vào Quản lý đơn hàng.
 2. Nhập mã đơn hàng vào trường Tìm kiếm nâng cao.
 3. Sau khi tìm được đúng đơn hàng, nhấp vào Sửa lô hàng và cung cấp thông tin theo dõi đã sửa đổi.
 4. Nhấp vào Xác nhận lại lô hàng.

Hãy đợi 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh các thay đổi này.

Tại sao tôi nhận được cảnh báo khi thêm mã số theo dõi trên trang chi tiết đơn hàng?

Bạn sẽ không thể xác nhận lô hàng nếu bạn nhập mã số theo dõi không chính xác tại thời điểm xác nhận lô hàng cho đơn hàng. Với tính năng xác thực mới, thông báo lỗi sẽ hiển thị và bạn sẽ được nhắc sửa mã số theo dõi.

Hãng vận chuyển đã cung cấp thông tin theo dõi không chính xác, tôi nên làm gì?

Người bán có trách nhiệm đảm bảo đơn hàng được giao cho khách hàng. Khi thông tin theo dõi không chính xác, khách hàng không thể theo dõi lô hàng bằng mã số theo dõi do hãng vận chuyển cung cấp. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một hãng vận chuyển khác chia sẻ thông tin theo dõi chính xác cho đơn hàng của bạn.

Tại sao báo cáo OTD hiển thị đơn hàng có mã số theo dõi là không có mã số theo dõi?

Nếu bạn xác nhận một đơn hàng có thông tin theo dõi, sau đó tải lên lại hoặc chỉnh sửa lại thông tin xác nhận lô hàng bằng cách để trống trường mã số theo dõi, thông tin theo dõi ban đầu sẽ bị xóa và thay thế bằng trường mã số theo dõi bị để trống. Đơn hàng này sẽ được coi là không có mã số theo dõi.

Tại sao chỉ số của tôi có biến động?

Khi thêm hoặc chỉnh sửa mã số theo dõi, các thay đổi có thể mất đến 72 giờ để phản ánh vào chỉ số và báo cáo của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates