Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các câu hỏi thường gặp dành cho các đối tác bán hàng về Đồ ăn thú y

Đồ ăn thú y là gì?

Đồ ăn thú y là các sản phẩm thức ăn dành cho chó mèo nhằm quản lý dinh dưỡng cho những động vật này ở các trạng thái sức khỏe khác nhau, bao gồm cả những động vật bị bệnh và các tình trạng liên quan khác theo chẩn đoán của bác sĩ thú y.

Tại sao Đồ ăn thú y cần được bán theo sự chỉ định của bác sĩ thú y?

Chính sách của chúng tôi là Đồ ăn thú y cần được bán theo sự chỉ định của bác sĩ thú y. Để biết thêm thông tin, hãy xem Động vật và các sản phẩm liên quan đến động vật.

Bạn sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp loại thông tin nào khi họ mua Đồ ăn thú y?

Lúc thanh toán, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về thú cưng và bác sĩ thú y của họ để chúng tôi có thể kiểm tra đơn hàng với bác sĩ thú y của họ trước khi vận chuyển sản phẩm.

Đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện, quá trình xác nhận bác sĩ thú y sẽ ảnh hưởng như thế nào khi tôi có thể gửi sản phẩm cho khách hàng?

Đơn hàng sẽ vẫn ở trạng thái “Đang chờ xử lý” cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận đơn hàng với bác sĩ thú y của khách hàng. Nếu chúng tôi đã xác nhận đơn hàng, đơn hàng sẽ đủ điều kiện để xác nhận vận chuyển và xuất hiện trong báo cáo đơn hàng của bạn là “Chưa vận chuyển”. Đơn hàng không được xác nhận sẽ bị hủy và khách hàng sẽ nhận được thông báo.

Tôi phải làm gì nếu khách hàng liên hệ với tôi về một đơn hàng mà tôi không thấy hoặc vẫn ở trạng thái là “Đang chờ xử lý”?

Không gửi đơn hàng có trạng thái là Đang chờ xử lý ngay cả khi người mua liên hệ trực tiếp với bạn. Nếu người mua liên hệ với bạn trong khi đơn hàng đang ở trạng thái là Đang chờ xử lý (ví dụ: để hủy đơn hàng đang chờ), hãy chuyển người mua đến Dịch vụ khách hàng Amazon để biết thêm thông tin. Xem thêm thông tin về Đơn đặt hàng đang chờ xử lý tại đây.

Quy trình Đồ ăn thú y này có áp dụng cho tất cả các cửa hàng của Amazon không?

Không, chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ.

Tôi có thể đăng tải thông tin Đồ ăn thú y nào?

Để ưu đãi của bạn trải qua quá trình xác nhận cho Đồ ăn thú y, bạn phải đảm bảo đưa ưu đãi của bạn vào một trong những Sản phẩm thú y hiện có.

Bạn có thể tìm kiếm danh mục của chúng tôi để thêm ưu đãi của bạn vào thông tin đăng tải Sản phẩm thú y hiện có bằng cách thực hiện theo các bước trong “Đối sánh với thông tin đăng tải của sản phẩm hiện có” trên trang trợ giúp của chúng tôi tại đây.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates