Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quy định về đảm bảo cho Sản phẩm làm mới

Các yêu cầu và chính sách dưới đây dành riêng cho chương trình Amazon Renewed. Để tìm hiểu thêm về chương trình Amazon Renewed, nhấp vào đây.

Tất cả các Sản phẩm làm mới bán tại khu vực Bắc Mỹ, ngoại trừ Thiết bị Amazon (ví dụ: Echo, Fire, v.v.) đều được bảo hành theo Quy định đảm bảo của chương trình Amazon Renewed, sẽ được tất cả người bán tuân thủ. Ngoài ra, người bán được phép chủ động cung cấp dịch vụ đảm bảo riêng cho khách hàng (“Đảm bảo chủ động”). Amazon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Đảm bảo chủ động mà người bán có thể cung cấp.

 1. Điều kiện:
  1. Tất cả các Sản phẩm làm mới, ngoại trừ Thiết bị Amazon (ví dụ: Echo, Fire, v.v.), được bán tại cửa hàng Amazon Renewed đều thuộc Quy định đảm bảo của chương trình Amazon Renewed.
  2. Người bán trong Mạng lưới đơn hàng do Người bán thực hiện (MFN) phải chọn các tem hàng gửi trả đã thanh toán trong Seller Central để khiến cho thông tin đăng tải Sản phẩm làm mới đủ điều kiện được Đảm bảo trong chương trình Amazon Renewed. Không tuân thủ có thể dẫn đến việc loại bỏ các đặc quyền bán hàng trong Amazon Renewed.
  3. Người bán tham gia chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tự động đủ điều kiện nhận Đảm bảo trong chương trình Amazon Renewed.
  4. Các điều khoản liên quan đến khiếu nại theo Đảm bảo từ A đến Z được nêu trong Thỏa thuận Giải pháp Kinh doanh sẽ áp dụng cho các khiếu nại theo Đảm bảo trong chương trình Amazon Renewed.
 2. Phạm vi đảm bảo:
  1. Đảm bảo sự hài lòng — nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm của họ (bao gồm cả sản phẩm không hoạt động như mong đợi), họ có thể trả lại sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm ban đầu và sẽ được hoàn tiền đầy đủ hoặc đổi sang sản phẩm thay thế. Bạn không được chuyển bất kỳ chi phí vận chuyển bổ sung hàng hoặc đổi trả hàng nào cho khách hàng. Trộm cắp, hư hỏng do tai nạn và giả mạo thiết bị đều không được đảm bảo. Xem toàn bộ các điều khoản tại đây.
 3. Quy trình:
  1. Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm, khách hàng mua Sản phẩm làm mới sẽ có thể truy cập vào nhóm hỗ trợ “Trò chuyện với chuyên gia” của Amazon.
  2. Nếu biện pháp khắc phục sự cố kỹ thuật không khắc phục được sự cố hoặc nếu khách hàng vẫn không hài lòng với sản phẩm, khách hàng mua Sản phẩm làm mới sẽ có quyền trả lại sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm ban đầu và nhận được (theo lựa chọn của khách hàng):
  3. Đơn vị thay thế có cùng mẫu mã, màu sắc và phiên bản của đơn vị đã mua ban đầu, nếu có; hoặc
  4. Một khoản hoàn tiền.

Đảm bảo từ A đến Z

Cả Quy định đảm bảo trong chương trình Amazon Renewed và Đảm bảo chủ động đều không ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng theo Đảm bảo từ A đến Z.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates