Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giá bên ngoài

Định giá tự động cho phép bạn áp dụng mức định giá của mình để đưa ra mức giá cạnh tranh hơn cho cùng một sản phẩm được quảng cáo ở nơi khác. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua các quy tắc định giá.

Khách hàng có nhiều lựa chọn mua hàng ngoài Amazon. Bạn có thể đảm bảo mức giá của bạn cạnh tranh hơn mức giá được đưa ra ở nơi khác bằng cách chọn tùy chọn so sánh với giá ngoài Amazon. Bạn có thể kết hợp tùy chọn này với một loạt các mức giá bán mà bạn chọn. Chọn tính năng này không đảm bảo rằng bạn sẽ giành chiến thắng trong Buy-Box, nhưng đây là một cách tuyệt vời để luôn đưa ra giá bán hấp dẫn cho khách hàng mua sắm ở nhiều nơi khác nhau. Không bắt buộc phải áp dụng quy tắc định giá này hoặc bất kỳ quy tắc định giá nào khác và bạn có thể tắt quy tắc này bất cứ lúc nào, đối với bất kỳ ASIN nào bạn chọn.

Note: Các ưu đãi có giá cao hơn giá cả cạnh tranh với đối thủ có thể không đủ điều kiện đặt làm ưu đãi nổi bật trong Buy Box. Quy tắc định giá theo thị trường và tùy chọn “so sánh với giá ngoài Amazon” cung cấp một công cụ tự động giúp các ưu đãi luôn đủ điều kiện tham gia Buy Box.
Table 1. Ví dụ 1: Phù hợp với Buy Box khi chọn tùy chọn “so sánh với giá ngoài Amazon”
STT Tình huống Giá bán trước đó Giá ưu đãi nổi bật Ưu đãi thị trường Giá bán sau đó
1 Giá Buy Box thấp hơn $18,00 $17,00 $20,00 $17,00
2 Giá thị trường thấp hơn $18,00 $17,00 $16,00 $16,00
3 Giá thị trường thấp hơn, nhưng giá thị trường cao hơn giá Buy Box $18,00 $17,00 $18,00 $17,00
4 Giá Buy Box thấp hơn, nhưng giá Buy Box cao hơn ưu đãi thị trường $18,00 $19,00 $18,00 $18,00
Table 2. Ví dụ 2: Phù hợp với Buy Box khi chọn tùy chọn “so sánh với giá ngoài Amazon”
STT Tình huống Giá bán trước đó Giá ưu đãi nổi bật Giá cạnh tranh Giá bán sau đó
1 Giá Buy Box thấp hơn $18,00 $17,00 $20,00 $17,00
2 Giá thị trường thấp hơn $18,00 $17,00 $16,00 $17,00
3 Giá thị trường thấp hơn, nhưng giá thị trường cao hơn giá Buy Box $18,00 $17,00 $18,00 $17,00
4 Giá Buy Box thấp hơn, nhưng giá Buy Box cao hơn giá thị trường $18,00 $19,00 $18,00 $19,00
Table 3. Ví dụ 3: Giá bán cao hơn giá Buy Box $0,10 khi chọn tùy chọn “so sánh với giá ngoài Amazon”
STT Tình huống Giá bán trước đó Giá ưu đãi nổi bật Giá cạnh tranh Giá bán sau đó
1 Giá Buy Box thấp hơn $18,00 $17,00 $20,00 $17,10
2 Giá thị trường thấp hơn $18,00 $17,00 $16,00 $16,00
3 Giá thị trường thấp hơn, nhưng giá thị trường cao hơn giá Buy Box $18,00 $17,00 $18,00 $17,10
4 Giá Buy Box thấp hơn, nhưng giá Buy Box cao hơn giá thị trường $18,00 $19,00 $18,00 $18,00
Table 4. Ví dụ 4: Phù hợp với giá cả cạnh tranh với đối thủ
STT Tình huống Giá bán trước đó Giá Buy Box Giá cạnh tranh Giá bán sau đó
1 Giá Buy Box thấp hơn $18,00 $17,00 $20,00 $20,00
2 Giá thị trường thấp hơn $18,00 $17,00 $16,00 $16,00
3 Giá thị trường thấp hơn, nhưng giá thị trường cao hơn giá Buy Box $18,00 $17,00 $18,00 $18,00
4 Giá Buy Box thấp hơn, nhưng giá Buy Box cao hơn giá thị trường $18,00 $19,00 $18,00 $18,00
Table 5. Ví dụ 5: Giá trần tại Giá của đối thủ cạnh tranh bên ngoài
STT Tình huống Giá bán trước đó Giá Buy Box Giá cạnh tranh Giá bán sau đó
1 Giá Buy Box thấp hơn $18,00 $17,00 $20,00 $18,00
2 Giá thị trường thấp hơn $18,00 $17,00 $16,00 $16,00
3 Giá thị trường thấp hơn, nhưng giá thị trường cao hơn giá Buy Box $18,00 $17,00 $18,00 $18,00
4 Giá Buy Box thấp hơn, nhưng giá Buy Box cao hơn giá thị trường $18,00 $19,00 $18,00 $18,00

Phần lớn khách hàng của Amazon đều mua Ưu đãi nổi bật (Buy Box). Ưu đãi có thể không đủ điều kiện làm ưu đãi nổi bật khi những ưu đãi này không có giá bán cạnh tranh so với các nhà bán lẻ chọn lọc ngoài Amazon (Giá cạnh tranh).

Tính năng định giá tự động cung cấp hai tính năng để tự động so khớp với Giá cạnh tranh và tăng cơ hội đăng tải Ưu đãi nổi bật của bạn bằng một trong các cách sau đây:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates