Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu loại bỏ phản hồi

Tham khảo các tiêu chí được nêu trong Amazon có thể loại bỏ phản hồi của người mua không trước khi yêu cầu loại bỏ phản hồi qua Trình quản lý phản hồi.

Important: Yêu cầu loại bỏ phản hồi chỉ có thể được thực hiện thông qua Trình quản lý phản hồi và việc sử dụng bất kỳ kênh nào khác để yêu cầu tương tự có thể dẫn đến việc hủy kích hoạt tài khoản bán hàng của bạn. Bạn phải thực hiện yêu cầu loại bỏ trong 90 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi. Hệ thống sẽ không cho phép loại bỏ phản hồi sau 90 ngày.

Nếu bạn lo ngại về phản hồi không chính xác đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu loại bỏ phản hồi bằng cách làm theo các bước được nêu dưới đây:

  1. Đi đến Trình quản lý phản hồi .
  2. Trong bảng Phản hồi gần đây bên cạnh Mã đơn hàng cụ thể, hãy chọn Yêu cầu loại bỏ bên dưới cột Thao tác .

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates