Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí dịch vụ cho thuê sách

Đối với mỗi cuốn sách giáo khoa cho thuê, người bán phải trả phí dịch vụ cho thuê sách.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn thuê của khách hàng được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị thuê. Mức phí cố định, riêng biệt.

Các bài viết được đề xuất: Bạn nên xem lại các điều khoản và bài viết trợ giúp sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính phí này.

Chính sách cho thuê sách

Bảng chi phí chi tiết

Phí dịch vụ cho thuê sách là $5,00 trên mỗi cuốn sách cho khách hàng thuê.

Công cụ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates