Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Gửi đến Amazon: Thay đổi hoặc hủy lô hàng của bạn

Hủy lô hàng

Bạn có thể hủy lô hàng Gửi đến Amazon của mình bằng cách nhấp vào nút Hủy lô hàng và phí ở cuối trang quy trình làm việc. Lựa chọn hủy này sẽ áp dụng cho tất cả các lô hàng bạn đã tạo và chuyển trạng thái của lô hàng sang Đã hủy trong Hàng đợi vận chuyển của bạn.

Sau khi hủy lô hàng của mình, Nhãn mã hộp Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và nhãn của hãng vận chuyển được tạo cho lô hàng không còn được sử dụng nữa và các lô hàng này không còn được dự kiến nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) nữa. Bạn có trách nhiệm loại bỏ tất cả các nhãn bị hủy khỏi hộp và pallet, đồng thời không vận chuyển hộp và pallet có nhãn bị hủy.

Hủy mức phí vận chuyển từ hãng hợp tác vận chuyển với Amazon

Đối với các lô hàng cỡ nhỏ, sau khi xác nhận lựa chọn vận chuyển và chấp nhận các khoản phí, bạn có 24 giờ để hủy mức phí vận chuyển từ hãng hợp tác vận chuyển với Amazon và được hoàn tiền đầy đủ. Sau khoảng thời gian đó, lựa chọn hủy áp dụng cho tất cả các lô hàng bạn đã tạo, nhưng bạn sẽ không thể hủy phí vận chuyển.

Đối với các lô hàng pallet, sau khi bạn xác nhận lựa chọn vận chuyển và chấp nhận các khoản phí, bạn có một giờ để hủy phí vận chuyển của hãng hợp tác vận chuyển với Amazon và được hoàn tiền đầy đủ. Sau khoảng thời gian đó, lựa chọn hủy bỏ sẽ áp dụng cho tất cả các lô hàng bạn đã tạo, nhưng bạn sẽ không thể hủy phí vận chuyển.

Thay đổi ngày giao hàng

Nếu ngày giao hàng dự kiến của bạn thay đổi sau khi xác nhận lô hàng, bạn có thể cập nhật trong bước 3 của quy trình làm việc, In nhãn hộp, bằng cách nhấp vào Thay đổi ngày giao hàng.

Thay đổi nội dung lô hàng sau khi tạo lô hàng

Chúng tôi hiểu rằng do các sự kiện kinh doanh bình thường, bạn có thể cần phải thay đổi nội dung cho một lô hàng sau khi tạo lô hàng. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào Xem/chỉnh sửa nội dung trong hộp chi tiết lô hàng sau khi xác nhận lô hàng.

Important: Trước khi lô hàng đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), bạn có thể chỉnh sửa số lượng đơn vị trong một lô hàng lên đến trên hoặc 5% số lượng ban đầu – tối đa sáu đơn vị. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi trên giới hạn này, bạn phải hủy lô hàng và tạo một lô hàng mới.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi thông tin gửi hàng từ địa chỉ sau khi lô hàng của tôi hoàn tất không?

Không thể thay đổi thông tin gửi hàng từ địa chỉ sau khi đã hoàn tất quy trình tạo lô hàng. Bạn sẽ cần hủy lô hàng của mình và tạo một lô hàng khác với thông tin chính xác về gửi hàng từ địa chỉ.

Tôi có thể hủy các lô hàng riêng lẻ trong quy trình làm việc của mình không?

Không, bạn không thể hủy các lô hàng riêng lẻ trong quy trình Gửi đến Amazon.

Amazon có thể chuyển hàng lưu kho của bạn đến nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) để bố trí hàng gần khách hàng hơn và giảm thời gian giao hàng cho sản phẩm của bạn. Đảm bảo gửi sản phẩm của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) được chỉ định trong bước 2 của quy trình làm việc, Xác nhận vận chuyển.

Để biết thêm thông tin về chính sách vận chuyển của dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện nếu lô hàng của bạn không tuân thủ chính sách đó, vui lòng truy cập mục Lô hàng đã xóa, bị định tuyến sai và không hoàn thiện.

Tôi có thể thêm hoặc loại bỏ các hộp trong lô hàng sau khi tạo lô hàng không?

Hiện không thể thêm hoặc xóa hộp khỏi lô hàng, mặc dù chúng tôi đang nỗ lực để thêm tính năng này.

Tôi có thể chỉnh sửa trọng lượng và kích thước hộp sau khi tạo lô hàng không?

Không, không thể chỉnh sửa trọng lượng và kích thước hộp sau khi tạo lô hàng, mặc dù chúng tôi đang nỗ lực để thêm tính năng này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates