Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí khóa sổ

Các tên khác cho khoản phí này: Phí khóa sổ tùy biến

Phí khóa sổ được tính cho mỗi đơn vị bán theo các danh mục sau: Sách, DVD, nhạc, phần mềm & máy tính/trò chơi điện tử, máy chơi trò chơi điện tử và phụ kiện trò chơi điện tử.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của khách hàng được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị được bán. Mức phí cố định, riêng biệt.

Giá trị được sử dụng để tính phí

Danh mục sản phẩm Danh mục theo đó sản phẩm được bán.

Bảng chi phí chi tiết

Phí khóa sổ là $1,80 cho mỗi đơn vị được bán cho các sản phẩm trong các danh mục Sách, DVD, Âm nhạc, Phần mềm & Máy tính/Trò chơi điện tử, Máy chơi trò chơi điện tử và Phụ kiện trò chơi điện tử.

Ví dụ về phí

Khi một cuốn sách được bán trong cửa hàng Amazon, người bán sẽ bị tính phí khóa sổ là $1,80 ngoài bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác.

Các câu hỏi thường gặp

Phí khóa sổ có giống như “phí cố định” không?

Không. “Phí cố định” (còn được gọi là phí bán trên mỗi mục hàng) là một khoản phí khác nhau. Người bán đã đăng ký kế hoạch bán hàng cá nhân phải trả một khoản phí trên mỗi đơn vị sản phẩm cho từng mục hàng được bán trong cửa hàng Amazon, ngoài bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates