Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm không nằm ngoài bao bì đóng gói/có thẻ đóng gói

Không có thành phần nào trong bao bì sản phẩm, bao gồm hộp, túi hoặc hộp đựng xuất hiện trong ảnh chính. Sản phẩm phải được loại bỏ bao bì trước khi chụp ảnh.

Được phép Không được phép

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates