Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách điều tra hàng lưu kho không phù hợp

Sự tin tưởng của khách hàng là tối quan trọng đối với Amazon, vì vậy, chúng tôi nghiêm cấm bán các sản phẩm giả mạo và các hàng hóa bất hợp pháp khác. Nếu chúng tôi thấy bạn tham gia bán các loại hàng hóa đó thông qua mạng lưới hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ vô hiệu hóa tài khoản và các ưu đãi của bạn phù hợp với mục F-7 của Điều khoản dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) trong Thỏa thuận giải pháp kinh doanh (“Điều khoản dịch vụ FBA”). Chúng tôi cũng có thể giữ lại và/hoặc xử lý hàng lưu kho của bạn để bảo vệ khách hàng và người bán của chúng tôi.

Amazon sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi yêu cầu thêm thông tin về hàng lưu kho mà chúng tôi xác định rằng có thể cấu thành Đơn vị không phù hợp theo Điều khoản dịch vụ FBA. Nếu hàng lưu kho của bạn bị giữ lại do nghi ngờ vi phạm các chính sách chống hàng giả và sản phẩm bị hạn chế của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu liên quan đến danh tính của bạn, tính xác thực của sản phẩm và sự tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp với các bên thứ ba hoặc cơ quan chính phủ. Chúng tôi có thể giữ lại một số hoặc tất cả hàng lưu kho của bạn trong khi điều tra.

Nếu bạn không cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu theo thời hạn đã nêu hoặc nếu chúng tôi thấy rằng bất kỳ hàng lưu kho nào của bạn cấu thành Đơn vị không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn do hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp như bán sản phẩm giả mạo hoặc hàng hóa bất hợp pháp, vi phạm chính sách chống hàng giả của Amazon hoặc gửi tài liệu giả mạo cho Amazon, thì chúng tôi có thể hủy bỏ bất kỳ hàng lưu kho nào như vậy ngay lập tức, theo Điều khoản dịch vụ FBA. Nếu chúng tôi xác định rằng hàng lưu kho của bạn không vi phạm chính sách này, chúng tôi có thể gỡ bỏ lệnh tạm giữ đối với hàng lưu kho hoặc cho phép việc yêu cầu trả hàng cho bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates