Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn về nội dung A+

Thực hiện theo các hướng dẫn để phát triển văn bản và hình ảnh một cách rõ ràng và hữu ích cho nội dung A+ của bạn. Amazon có các điều khoản và chính sách cụ thể liên quan đến các loại nội dung có thể không được phép, vì vậy hãy cẩn thận xem lại danh sách sau đây. Việc không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến hành vi vi phạm và có thể dẫn đến việc có thể bị hệ thống của chúng tôi từ chối hoặc loại bỏ ASIN của bạn dưới dạng sản phẩm bị hạn chế hoặc cả hai.

Note: Bạn phải có tất cả các quyền cần thiết đối với hình ảnh và văn bản.

Định dạng hình ảnh và văn bản

 • Các loại tệp hình ảnh được hỗ trợ bao gồm: jpg, bmp và png trong không gian màu RGB. Không hỗ trợ không gian màu CYMK. Các tệp riêng lẻ phải duy trì dưới 2 MB. Độ phân giải tối thiểu phải là 72 dpi. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh động (ví dụ: .GIF).
 • Không được phép sử dụng ảnh và hình ảnh chất lượng thấp hoặc mờ với hình nền mờ hoặc văn bản nhỏ không đọc được khi hiển thị trên thiết bị di động.
 • Việc gửi văn bản thay thế của hình ảnh (trước đây được gọi là từ khóa hình ảnh) không mô tả hình ảnh và không hữu ích cho khách hàng sử dụng ứng dụng trình đọc màn hình có thể dẫn đến việc bị từ chối nội dung.
 • Hình ảnh và văn bản phải là duy nhất cho A+. Tránh tái sử dụng cùng một hình ảnh hiện đang được xuất bản trong bộ sưu tập hình ảnh của trang. Nội dung A+ được thiết kế để giới thiệu các khía cạnh độc đáo của sản phẩm hoặc thương hiệu.
 • Chỉ thêm một logo thương hiệu và chỉ các biểu tượng giúp khách hàng điều hướng qua văn bản. Logo và biểu tượng từ các công ty đối tác không cần phải được sử dụng, nhưng có thể được phép sử dụng nếu hợp lý hoặc có lợi.
 • Đánh vần tất cả các số dưới 10, sử dụng dấu chấm câu và dấu phẩy nối tiếp (oxford) nhất quán và viết hoa từng từ chính trong tiêu đề. Lỗi ngữ pháp, lỗi dấu câu, lỗi chính tả, chuỗi văn bản viết hoa toàn bộ, lạm dụng các tính năng phông chữ hoặc thông tin lặp lại hoặc không cần thiết có thể khiến nội dung bị từ chối. Định dạng in đậm và in nghiêng chỉ được dùng để làm nổi bật đầu đề hoặc một vài từ chọn lọc.
 • Không được phép viết nội dung bằng các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ đã chỉ định trong nội dung, bao gồm cả thẻ HTML, ngoại trừ việc chấp nhận một lượng nhỏ văn bản sử dụng ngôn ngữ khác nếu văn bản đó dùng để nhận dạng thương hiệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về sản phẩm bị cấm.

Khiếu nại và giải thưởng

 • Khi tham chiếu giải thưởng hoặc xác nhận, hãy ghi chú trong văn bản kèm theo ngày trao giải hoặc chứng thực cùng tổ chức cấp giải thưởng. Không đề cập đến các giải thưởng nhận được hơn 2 năm trước.
 • Tuyên bố chứng nhận (ví dụ như được đề xuất bởi, được chứng nhận, được thử nghiệm, được phê duyệt, được chứng minh, được xác nhận) và giải thưởng phải được chứng minh bằng ghi chú trong văn bản kèm theo cơ quan chứng nhận hoặc trao giải, nghiên cứu, ấn phẩm xuất bản hoặc bằng chứng khác và năm.
 • Tuyên bố về môi trường với các từ như “thân thiện với môi trường”, “phân hủy sinh học” và “phân hủy hữu cơ”, bao gồm các biểu tượng của những tuyên bố này đều không được phép sử dụng trong văn bản hoặc hình ảnh. Tuyên bố sản phẩm “có thể tái chế” hoặc “sinh thái” phải được chứng minh bằng ghi chú trong văn bản kèm theo thông tin hỗ trợ, chẳng hạn như các vật liệu sử dụng hoặc cơ quan chứng nhận và năm.
 • Tuyên bố về sự hài lòng (ví dụ: “đảm bảo hài lòng 100%”) và tuyên bố khoe khoang như “xếp hạng #1”, “xếp hạng hàng đầu”, “bán chạy nhất”, v.v. đều không được phép.
 • Xóa mọi tuyên bố về chữa bệnh, giảm nhẹ, điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật ở người hoặc động vật hoặc cả hai liên quan đến thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, đồ uống, thực phẩm và sản phẩm sức khỏe (bao gồm các sản phẩm sức khỏe tự nhiên, vitamin và chất bổ sung). Các tuyên bố khác liên quan đến các sản phẩm đó cũng như bất kỳ tuyên bố chung nào đều phải có một ghi chú bằng văn bản để chứng minh.

Hạn chế về nội dung

 • Nghiêm cấm thông tin bảo hành hoặc đảm bảo, bao gồm các tham chiếu đến chính sách trả hàng hoặc hoàn tiền không thuộc Amazon trong nội dung A+, ngoại trừ trường hợp chính sản phẩm đó hoàn toàn là thẻ bảo hành.
 • Bất kỳ vi phạm nào đối với các chính sách của Amazon, bao gồm các chính sách về sản phẩm bị hạn chế, yêu cầu về danh mục hoặc chính sách cho chương trình đều bị cấm.
 • Không đề cập đến công ty của bạn là người bán hoặc nhà phân phối (ví dụ: “mua sản phẩm chính hãng của chúng tôi”) hoặc đề cập đến ủy quyền người bán (ví dụ: “sản phẩm chỉ được bán bởi đại lý được ủy quyền”).
 • Không bao gồm bất kỳ chi tiết vận chuyển nào (ví dụ: “miễn phí vận chuyển”), mã vạch QR hoặc thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ hoặc email trên trang A+.
 • Không được đưa ra trích dẫn hoặc thuộc tính nào vào nội dung A+ cho các cá nhân, khách hàng và người thường khác. Cho phép tối đa bốn trích dẫn hoặc xác nhận và những trích dẫn này chỉ nên từ các ấn phẩm nổi tiếng hoặc nhân vật công chúng và phải kèm theo tác giả, ngày tháng và tiêu đề nếu trích dẫn từ một tác phẩm.
 • Không tham chiếu hoặc so sánh sản phẩm với đối thủ cạnh tranh, bất kể đề cập đến đối thủ cạnh tranh như thế nào (ví dụ: tên cụ thể, mô tả là “khác” hoặc “người khác”, hoặc theo cách khác). Nội dung này nhằm xây dựng thương hiệu và cung cấp thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, không phải để thảo luận về đối thủ cạnh tranh.
 • Biểu đồ so sánh chỉ có thể so sánh sản phẩm với các sản phẩm khác thuộc sở hữu của chính thương hiệu đó. Chấp nhận so sánh với các danh mục khác như bóng đèn LED và bóng đèn halogen và không coi các so sánh này là chú thích về cạnh tranh.
 • Không bao gồm giá cả, chi tiết chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá, tài liệu tham khảo về chương trình khuyến mãi như “giá cả phải chăng”, “giá rẻ”, “thưởng”, “miễn phí” hoặc ngôn ngữ hướng dẫn khách hàng mua như “mua ngay”, “thêm vào giỏ hàng”, “nhận hàng của bạn ngay” hoặc “mua sắm với chúng tôi”.
 • Không đề cập đến những thông tin nhạy cảm về thời gian như bây giờ/ mới/ mới nhất/ lúc này/ đang giảm giá/ sản phẩm mới nhất/ tốt nhất hoặc đề cập đến ngày lễ.
 • Chấp nhận nhãn hiệu và biểu tượng bản quyền (TM, ®, ©) nếu các biểu tượng này có kích thước hợp lý và đã được ghi trên bao bì sản phẩm hoặc luôn xuất hiện như một phần của logo hoặc cả hai. Các ký hiệu độc lập khác sẽ không bao giờ được phép. Bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng bản quyền nào phải được xóa khỏi bản sao văn bản.
 • Nghiêm cấm sử dụng siêu liên kết, liên kết web bên ngoài hoặc ngôn ngữ cố gắng chuyển hướng đến các trang web khác trong hoặc ngoài Amazon (bao gồm cả các sản phẩm khác của bạn).
 • Tham chiếu đến dịch vụ khách hàng không thuộc Amazon hoặc thông tin liên hệ bị cấm (ví dụ: “liên hệ chúng tôi nếu bạn gặp sự cố”, số điện thoại, email liên hệ).
 • Không được phép sử dụng hình ảnh hoặc văn bản cố gắng bắt chước logo của Amazon, tiêu đề trang thông tin chi tiết hoặc các thông tin chi tiết. Được phép tham chiếu đến các chương trình được Amazon hỗ trợ hoặc các sản phẩm có thương hiệu.
 • Không được phép sử dụng nội dung trên các sản phẩm dành cho người lớn vi phạm bất kỳ chính sách và hướng dẫn nào về sản phẩm dành cho người lớn của Amazon hoặc nội dung có đề cập đến hoạt động tội phạm.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates