Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cơ hội mua sản phẩm B2B

Bạn có thể tìm thấy các khuyến nghị lựa chọn sản phẩm B2B cho doanh nghiệp của mình trên trang cơ hội mua sản phẩm B2B (BPO). Chúng tôi sử dụng các tín hiệu nhu cầu như xu hướng mua hàng, yêu cầu sản phẩm mới và yêu cầu giảm giá khi mua số lượng lớn từ cơ sở khách hàng Amazon Business đang phát triển của chúng tôi cùng với lịch sử bán hàng của bạn để tạo ra các khuyến nghị lựa chọn sản phẩm cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Hiện tại, có sẵn hai báo cáo cơ hội mua sản phẩm B2B:

Được đề xuất cho bạn

Bao gồm các sản phẩm có nhu cầu cao từ các danh mục hàng bạn đã và đang bán.

Sản phẩm chưa có trên Amazon

Bao gồm các sản phẩm do khách hàng Amazon Business yêu cầu có thể không có sẵn trên Amazon.

Note: API hiện đã được hỗ trợ để tự động hóa các báo cáo BPO của bạn. Để tham khảo tài liệu về cách tạo tiện ích tích hợp API của riêng bạn, hãy truy cập vào đây để biết thông tin về SP-API hoặc vào đây để biết thông tin về MWS.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates