Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Phí đăng ký hàng tháng

Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp là dịch vụ đăng ký hàng tháng cho phép bạn sử dụng một bộ công cụ và nhận được nhiều quyền lợi, bao gồm chức năng đăng tải thông tin với số lượng lớn, Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS), định giá tự động, báo cáo kinh doanh trước, cước vận chuyển có thể tùy chỉnh và khả năng đủ điều kiện để xuất hiện ở vị trí đầu trên các trang thông tin chi tiết cùng với nhiều quyền lợi khác. Phí đăng ký hàng tháng của Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp tùy thuộc vào từng quốc gia và bắt đầu được tính vào ngày bạn đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hợp nhất tài khoản (trước đây được gọi là Tài khoản liên kết).

Tôi đã bị Amazon thu phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp không chính xác. Liệu tôi có được hoàn lại tiền không?

Bạn có đủ điều kiện được hoàn phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp nếu bạn bị thu phí không chính xác do các vấn đề kỹ thuật của Amazon. Hãy sử dụng công cụ dưới đây để yêu cầu hoàn tiền.

Tôi không sử dụng bất kỳ công cụ nào và muốn kết thúc Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của mình. Liệu tôi có được hoàn lại tiền không?

Bạn đủ điều kiện được hoàn phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ công cụ hoặc lợi ích Chuyên nghiệp nào sau khi đăng ký. Nếu bạn muốn hủy Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của mình, bạn đủ điều kiện được hoàn tiền một lần với giá trị tối đa là 3 tháng và yêu cầu hoàn tiền của bạn cần được tạo trong vòng 90 ngày kể từ ngày thanh toán phí bán hàng của Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí này, hãy sử dụng công cụ dưới đây để yêu cầu hoàn tiền.

Tôi vô tình đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và không biết về phí đăng ký. Tôi có được hoàn tiền không?

Amazon không thể hoàn tiền nếu bạn vô tình đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi đã thông báo về khoản phí này cho bạn trong khi đăng ký hoặc trên Bán hàng trên Amazon Fee Schedule. Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền một lần nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ công cụ hoặc lợi ích Chuyên nghiệp nào trong vòng 90 ngày, như được mô tả ở trên.

Hãy nhớ rằng bạn có thể thay đổi loại tài khoản của mình từ Chuyên nghiệp sang Cá nhân bất cứ lúc nào sau khi hoàn tất xác minh danh tính người bán để tránh bị thu phí đăng ký chuyên nghiệp trong tương lai.

Nếu tôi không có giao dịch bán hàng, tôi có đủ điều kiện được hoàn phí bị thu gần nhất không?

Không, phí đăng ký sẽ bị tính để truy cập các công cụ và sử dụng các quyền lợi. Chúng tôi không thực hiện hoàn tiền dựa trên hồ sơ bán hàng của bạn.

Tôi có thể xem khoản hoàn tiền của mình ở đâu?

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí hoàn tiền và yêu cầu của bạn đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể xử lý quá trình hoàn tiền bằng phương thức thanh toán ban đầu của bạn, chúng tôi sẽ ghi có số tiền hoàn lại vào số dư tài khoản người bán của bạn. Yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ được Amazon xử lý trong vòng hai giờ sau khi được phê duyệt. Tùy thuộc vào chính sách của nhà phát hành thẻ, số tiền hoàn lại có thể mất tối đa 30 ngày để hiển thị trên phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Nếu bạn không thấy số tiền hoàn lại trong vòng 30 ngày, hãy liên hệ với nhà phát hành thẻ của bạn để được trợ giúp.

Nếu tôi xóa tất cả các ASIN có thể mua được của mình, tôi có bị thu phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng không?

Không, chúng tôi chỉ thu phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng nếu bạn có ít nhất 1 ASIN có thể mua được tại bất kỳ cửa hàng nào vào ngày thanh toán.

Tôi có bị tính phí đăng ký nếu tôi không có bất kỳ giao dịch bán hàng nào không?

Có, bạn sẽ bị thu phí trong khoảng thời gian sử dụng bất kỳ công cụ hoặc lợi ích chuyên nghiệp nào, bất kể lịch sử bán hàng của bạn như thế nào.

Tôi vẫn bị thu phí đăng ký nếu tài khoản của tôi bị chặn hoặc bị đình chỉ không?

Không, bạn sẽ không bị thu phí vào tháng mà tài khoản của bạn bị chặn hoặc bị đình chỉ.

Tôi có bị thu phí đăng ký nếu tôi cài đặt tài khoản của mình ở chế độ tạm nghỉ không?

Có, bạn sẽ bị thu phí vào thời gian mà tài khoản của bạn ở chế độ tạm nghỉ.

Tôi có thể xem phí đăng ký ở đâu?

Bạn có thể xem phí đăng ký của mình bằng cách đi đến thẻ Báo cáo của bạn trong Seller Central, chọn Thanh toán, sau đó chọn báo cáo sao kê tương ứng với ngày trong tháng bạn đã đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của mình. Phí đăng ký sẽ được hiển thị trong danh mục Phí bán hàng.

Tôi có thể hạ cấp Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của mình không?

Có, bạn có thể hạ cấp xuống Kế hoạch bán hàng cá nhân bằng cách sử dụng trang Cài đặt tài khoản. Bạn sẽ không bị thu phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng cho các tháng tiếp theo nữa nếu bạn không có thông tin đăng tải đang hoạt động tại các cửa hàng khác mà tại đó bạn có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Bạn có thể tiếp tục bán hàng tại các cửa hàng của Amazon, nhưng sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn hạ cấp các tài khoản đã hợp nhất, bạn phải hạ cấp ở từng quốc gia hoặc khu vực. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục bị thu phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp nếu bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động.

Tôi bán hàng ở nhiều quốc gia và khu vực. Phí đăng ký của tôi được tính như thế nào?

Phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng của bạn có thể thay đổi tùy theo việc tài khoản của bạn có được hợp nhất hay không. Các tài khoản hợp nhất của bạn được liệt kê trong trình chuyển đổi cửa hàng ở đầu trang Seller Central. Nếu bạn chưa hợp nhất các tài khoản của mình, bạn sẽ phải trả toàn bộ phí đăng ký ở mỗi quốc gia (hoặc khu vực, đối với Bắc Mỹ và Châu Âu). Nếu tài khoản của bạn được hợp nhất thì bạn sẽ trả phí đăng ký chiết khấu.

Phí hàng tháng của bạn sẽ là:

  • Tổng phí đăng ký cho mỗi quốc gia mà bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động, hoặc
  • Tương đương $39,99 USD mỗi tháng

Ví dụ: nếu bạn duy trì các tài khoản Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hợp nhất tại Ấn Độ (không có phí đăng ký) và Mexico (phí đăng ký là 600 MXN/$30,43 USD), bạn sẽ trả phí đăng ký là $30,43 USD mỗi tháng. Nếu bạn duy trì các tài khoản Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hợp nhất ở Bắc Mỹ (phí đăng ký là $39,99 USD), Châu Âu (phí đăng ký là €39/$45,94 USD) và Nhật Bản (phí đăng ký là ¥4.900/$44,18 USD), bạn chỉ cần trả số tiền tương đương với $39,99 USD, được chia theo tỷ lệ cho từng quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động và bị thu phí riêng theo mỗi đơn vị tiền tệ của địa phương. Số tiền được lập hóa đơn sẽ không bao gồm thuế (ngoại trừ ở Brazil và Mexico) và phí giao dịch nước ngoài mà ngân hàng hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể thu, ngoài ra còn có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái.

Lợi ích của việc hợp nhất các tài khoản là gì?

Hợp nhất các tài khoản sẽ hợp nhất trải nghiệm bán hàng của bạn trên các cửa hàng quốc tế của Amazon và cho phép bạn quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào các công cụ từng bị hạn chế tại một quốc gia, cũng như được giảm phí đăng ký của bạn như được mô tả ở trên.

Làm cách nào để đóng tài khoản người bán trên Amazon?

Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách sử dụng công cụ tự thực hiện trên Seller Central. Lưu ý rằng Amazon không thể thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với tài khoản đã đóng.

Note: Bạn phải đóng riêng tài khoản ở từng khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Úc. Bạn có thể xem danh sách các tài khoản toàn cầu của mình trên trang Tài khoản toàn cầu của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates