Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về Amazon Vine

Amazon Vine mời những người đánh giá đáng tin cậy nhất trên Amazon gửi ý kiến về các sản phẩm mới để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Amazon mời người mua trở thành người đánh giá trong chương trình Vine, còn gọi là Người trải nghiệm trong chương trình Vine, đưa ra những đánh giá sâu sắc được họ đăng tải trong các giao dịch mua hàng tại Amazon. Nếu tham gia, bạn có thể cung cấp các đơn vị sản phẩm miễn phí cho nhóm Người trải nghiệm trong chương trình Vine đã chọn để đăng đánh giá của khách hàng cho các sản phẩm bạn gửi. Khi tham gia vào chương trình Vine, bạn có thể xây dựng nhận thức về sản phẩm, tăng doanh số các ASIN có khởi đầu chậm và khó khăn, cũng như giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt về các sản phẩm mới mà bạn cung cấp.

Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết để tham gia Chương trình Vine:

 • Bạn phải là một Đối tác bán hàng chuyên nghiệp
 • Bạn đã đăng ký một thương hiệu cho chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon
 • Bạn phải được xác định là chủ sở hữu thương hiệu
 • Bạn phải có ưu đãi hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đủ điều kiện

Vào Điều kiện hưởng quyền lợi thương hiệu để xác định là chủ sở hữu thương hiệu và nhận quyền truy cập vào Chương trình Vine và các quyền lợi độc quyền khác cho thương hiệu của bạn. Sau khi đăng ký hoàn tất, Người trải nghiệm trong chương trình Vine sẽ có cơ hội yêu cầu các sản phẩm đã đăng ký của bạn để đánh giá. Bạn sẽ bị tính phí đăng ký là $ 200 một lần cho mỗi ASIN sản phẩm gốc sau khi đánh giá Chương trình Vine đầu tiên được công bố. Bạn sẽ không bị tính phí nếu sản phẩm đã đăng ký không nhận được bất kỳ đánh giá nào trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.

Chúng tôi giám sát sự tham gia tích cực của Người trải nghiệm trong chương trình Vine và đóng góp của họ cho chương trình. Chỉ những người đánh giá tích cực nhất sẽ được tham gia tiếp chương trình Vine.

Để đủ điều kiện, các mục hàng bạn đăng ký phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Được đăng ký thương hiệu trong Đăng ký thương hiệu Amazon
 • Có ít hơn 30 đánh giá trên trang chi tiết sản phẩm
 • Có ưu đãi FBA có thể mua được trong tình trạng “Mới”
 • Không phải sản phẩm dành cho người lớn
 • Đã ra mắt tại thời điểm đăng ký
 • Hàng lưu kho có sẵn
 • Có hình ảnh và mô tả

Ngoài các hạn chế chungcủa chúng tôi, sản phẩm sẽ bị loại khỏi Chương trình Vine trong các trường hợp sau:

 • Sản phẩm yêu cầu gói nhiều sản phẩm lại với nhau để giao hàng hoặc đánh giá.
 • Sản phẩm yêu cầu người đánh giá đặt hàng riêng một sản phẩm khác để thực hiện đánh giá.
  Note: Phụ kiện cho các sản phẩm được phép sở hữu rộng rãi như, các trường hợp là điện thoại di động phổ biến có thể được đăng ký, nhưng bạn không được đăng ký một hộp mực mà phải sử dụng cùng với một máy in cụ thể hoặc pin thay thế mà chỉ hoạt động ở một máy ảnh cụ thể.
 • Sản phẩm không tương ứng với chính sản phẩm được đăng tải trong ưu đãi FBA.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates