Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi cài đặt đăng nhập

Để thay đổi địa chỉ email tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:


  1. Trong tài khoản người bán của bạn, đi tới Cài đặt và nhấp vào Cài đặt đăng nhập.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh trường Email để hiển thị biểu mẫu Thay đổi email .
  3. Nhập địa chỉ email mới của bạn, nhập lại địa chỉ email mới của bạn và nhập mật khẩu của bạn vào các trường được chỉ định.
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Để thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:


  1. Trong tài khoản người bán của bạn, đi tới Cài đặt và nhấp vào Cài đặt đăng nhập.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh trường Mật khẩu để hiển thị biểu mẫu Thay đổi mật khẩu.
  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới của bạn vào các trường được chỉ định.
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu bạn đã bật xác minh hai bước, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập mã bảo mật để thực hiện thay đổi đối với Cài đặt bảo mật nâng cao. Tìm hiểu thêm về xác minh hai bước .

Xem thêm

Chọn mật khẩu mạnh

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates