Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Mở rộng hoạt động kinh doanh Hàng thủ công của bạn đến các khu vực khác

Khi bạn nộp đơn đăng ký bán hàng tại cửa hàng Handmade, bạn sẽ được tự động phê duyệt để bán hàng tại các quốc gia thuộc khu vực bạn đang đăng ký, nơi Handmade được cung cấp. Cửa hàng Handmade được cung cấp tại các khu vực và quốc gia sau:

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada và Mexico
 • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha

Sau khi đơn đăng ký bán hàng tại Handmade của bạn được chấp nhận ở một khu vực, bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận đến các khu vực khác. Bạn sẽ không cần phải yêu cầu phê duyệt để mở rộng đến các khu vực khác – có thể mở rộng yêu cầu phê duyệt hiện tại của bạn từ khu vực này sang khu vực tiếp theo với một vài bước nhỏ.

Nếu bạn muốn mở rộng yêu cầu phê duyệt để bán hàng tại Handmade từ Bắc Mỹ đến Châu Âu, bạn có hai lựa chọn: đăng ký một tài khoản mới hoặc thêm Handmade vào tài khoản bán hàng hiện tại của bạn tại Châu Âu.

Đăng ký tài khoản mới

Làm theo các bước sau để đăng ký tài khoản mới:

 1. Truy cập Thêm tài khoản người bán tại Châu Âu để bắt đầu bán trên Amazon Handmade tại Châu Âu.
 2. Chọn một quốc gia Châu Âu chính (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha hoặc Ý) và nhấp vào Đăng ký ngay.
 3. Hoàn tất quá trình đăng ký như thể bạn là người bán mới, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cùng một địa chỉ email như tài khoản bán hàng tại Bắc Mỹ của bạn.
 4. Sau khi bạn đã được phê duyệt bán hàng tại Châu Âu, chúng tôi sẽ liên kết các tài khoản của bạn.

Thêm Handmade vào tài khoản bán hàng hiện có tại Châu Âu

Note: Các mục hàng của bạn được đăng tải trong Handmade sẽ không thể mua trừ khi bạn đã bật Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp trên tài khoản của mình. Vui lòng xác minh điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản bán hàng tại Châu Âu của bạn và truy cập trang Dịch vụ của tôi, bạn sẽ tìm thấy phần Bán hàng trên Amazon trong trang đó. Trang này sẽ hiển thị kế hoạch bán hàng “Chuyên nghiệp” cho tất cả các thị trường. Nếu không, hãy nhấp vào liên kết được cung cấp để biết chi tiết về cách nâng cấp Kế hoạch bán hàng của bạn.

 1. Truy cập Thêm tài khoản người bán tại Châu Âu để bắt đầu bán trên Amazon Handmade tại Châu Âu.
 2. Nhấp vào hộp bên cạnh Tôi đã có Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp tại Châu Âu.
 3. Nhấp vào Thêm hàng thủ công vào tài khoản Châu Âu của tôi.
 4. Bạn sẽ thấy tùy chọn Amazon Handmade trong mục Bạn có thể đăng ký. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn này.
 5. Nhấp vào Đăng ký.
  Note: Bạn có thể xác minh các tài khoản của mình đã được liên kết bằng cách xem xét phần Dịch vụ của bạn trên trang Thông tin tài khoản người bán , trong đó bạn cần lưu ý rằng bạn đã đăng ký Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it và Amazon.es.
 6. Tạo Hồ sơ nhà sản xuất của bạn ở mỗi quốc gia bạn dự định bán sản phẩm của mình.
  Note: Hình ảnh hồ sơ, Tên cửa hàng, Hình ảnh Trang chủ cửa hàng của Amazon và URL ngắn của bạn sẽ được tự động sao chép. Tuy nhiên, bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ bản dịch nào trong phần “Nguồn cảm hứng” và “Giới thiệu về bạn” trong hồ sơ của bạn ở mỗi quốc gia.
 7. Tạo sản phẩm đăng tải của bạn ở mỗi quốc gia. Chi tiết về sản phẩm của bạn sẽ không được sao chép từ khu vực ban đầu của bạn.
Important: Bạn phải cung cấp thông tin đăng tải chi tiết như tiêu đề sản phẩm, mô tả, các tính năng chính của sản phẩm và hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia mà bạn bán hàng tại đó. Ví dụ: thông tin đăng tải của bạn tại Pháp phải bằng tiếng Pháp và bạn phải trả lời các yêu cầu của khách hàng trên Amazon.fr bằng tiếng Pháp hoặc khách hàng trên Amazon.com.mx hoặc Amazon.es bằng tiếng Tây Ban Nha, v. v. Để biết thêm thông tin, hãy vào phần Thông tin quan trọng dành cho người bán quốc tế.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates