Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cẩm nang hướng dẫn phí bán hàng trên Amazon

Tìm hiểu về các khoản phí được thu khi bán hàng trên Amazon và sử dụng các chương trình tùy chọn. Trang này là nơi cung cấp cho bạn tài nguyên về phí, bao gồm thông tin chi tiết về phí, các thuật ngữ chính và các công cụ giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình trên Amazon.

Tài nguyên giúp bạn tìm hiểu về phí

Các thuật ngữ chính và thuộc tính sản phẩm được dùng để tính phí

Phí được tính bằng cách sử dụng thông tin như danh mục sản phẩm và trọng lượng vận chuyển. Để xem bảng gồm các điều khoản chính và liên kết đến các trang có thông tin đầy đủ về các điều khoản, hãy truy cập Danh sách các điều khoản chính về phí.

Công cụ tính phí hữu ích

Amazon cung cấp các công cụ giúp bạn ước tính và theo dõi các khoản phí của mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Danh sách các công cụ tính phí hữu ích.

Liên kết nhanh về các khoản phí chính đối với bán hàng và FBA

Các khoản phí sau đây được gọi là “các khoản phí chính” vì chúng được tính nhiều nhất và có tác động lớn nhất đến việc quản lý công việc kinh doanh trên Amazon của bạn. Các khoản phí khác cũng có thể được áp dụng.

Phí bán hàng chính

Phí giới thiệu

Đối với tất cả các sản phẩm, Amazon sẽ khấu trừ tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu áp dụng được tính trên tổng giá bán, không bao gồm bất kỳ loại thuế nào được tính thông qua dịch vụ tính thuế của Amazon. Tổng giá bán là tổng số tiền mà người mua thanh toán, bao gồm giá sản phẩm và bất kỳ khoản phí giao hàng hoặc gói quà nào. Phí giới thiệu khác nhau tùy theo danh mục.

Phí đăng ký hàng tháng

Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp là dịch vụ đăng ký hàng tháng cho phép bạn truy cập một bộ các công cụ và lợi ích, bao gồm thông tin đăng tải hàng loạt, Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS), định giá tự động, báo cáo kinh doanh nâng cao, cước vận chuyển có thể tùy chỉnh và tính đủ điều kiện nằm ở vị trí hàng đầu trên các trang thông tin chi tiết.

Phí bán hàng cho từng mục hàng

Người bán sử dụng kế hoạch bán hàng cá nhân trả một khoản phí trên mỗi đơn vị sản phẩm cho mỗi mục hàng được bán trong cửa hàng Amazon, ngoài mọi khoản phí khác được áp dụng.

Phí khóa sổ

Mục hàng phương tiện truyền thông sẽ được tính Phí khóa sổ cho mỗi đơn vị được bán, ngoài bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác.

Phí FBA chính

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là khoản phí tính trên mỗi đơn vị để hoàn thiện mục hàng cho khách hàng mua hàng trên Amazon. Phí thay đổi tùy thuộc vào danh mục, kích thước và trọng lượng của mục hàng.

Phí lưu kho hàng tháng

Amazon thu phí lưu kho hàng tháng cho diện tích không gian mà hàng lưu kho của bạn sử dụng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Phí lưu trữ dựa trên thể tích trung bình hàng ngày (đo bằng foot khối), như được đo bằng kích thước đơn vị khi đóng gói đúng cách.

Phí lưu trữ dài hạn

Hàng lưu kho đã ở trong một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hơn 365 ngày sẽ bị thu phí lưu trữ dài hạn hàng tháng ngoài phí lưu kho hàng tháng. Phí lưu trữ dài hạn được đánh giá thông qua một báo cáo nhanh hàng lưu kho vào ngày 15 của mỗi tháng.

Phí yêu cầu hủy FBA

Phí hủy được tính cho mỗi mục hàng khi bạn yêu cầu Amazon hủy các mục hàng trong kho hàng FBA của bạn. Bạn cũng có thể loại bỏ hàng lưu kho khỏi một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) bằng cách gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates