Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ chụp ảnh Amazon

Cách thức hoạt động

Khi bạn chọn Dịch vụ chụp ảnh Amazon cho một sản phẩm, mục hàng được vận chuyển trực tiếp từ một trung tâm hoàn thiện đơn hàng đến một phòng chụp ảnh Amazon để chụp ảnh chuyên nghiệp và trả lại trung tâm hoàn thiện đơn hàng khi quá trình chụp ảnh hoàn tất. Sau khi hoàn tất quá trình chỉnh sửa ảnh, các hình ảnh sẽ được đăng lên tài khoản Seller Central của bạn và các khoản phí sẽ xuất hiện trong menu Báo cáo của bạn. Các khoản phí được thu dưới dạng khoản khấu trừ từ thu nhập bán hàng của bạn. Nếu không có đủ thu nhập bán hàng để trang trải các chi phí, số dư chưa thanh toán sẽ được tính vào thẻ trong hồ sơ của bạn.

Nhiếp ảnh gia của chúng tôi chụp ảnh theo hướng dẫn quy cách chụp ảnh Amazon, nhằm đảm bảo rằng khách hàng trải nghiệm những hình ảnh nhất quán, chính xác và chất lượng cao. Ít nhất hai hình ảnh sản phẩm của bạn sẽ được tải lên tài khoản Seller Central để hiển thị trên thông tin đăng tải của bạn. Số lượng hình ảnh phụ thuộc vào loại, đặc điểm và độ phức tạp của sản phẩm.

Dịch vụ chụp ảnh Amazon nhằm mục đích thể hiện chính xác sản phẩm mà khách hàng sẽ nhận được. Dịch vụ này giúp giảm tỷ lệ trả hàng và cải thiện trải nghiệm của cả khách hàng và người bán. Dịch vụ chụp ảnh Amazon không áp dụng kiểu cách hoặc chỉnh sửa không thực có thể dẫn đến việc trình bày sai về sản phẩm.

Cách sử dụng Dịch vụ chụp ảnh Amazon

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để yêu cầu Dịch vụ chụp ảnh Amazon cho mỗi sản phẩm:

 1. Từ trang tổng quan của bạn, chuyển đến menu thả xuống Hàng lưu kho, chọn Quản lý hàng lưu kho và lọc theo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
 2. Từ danh sách thả xuống Chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của mỗi sản phẩm, chọn Quản lý hình ảnh.
 3. Đi tới thẻ Hình ảnh và nhấp vào Để chúng tôi chụp ảnh sản phẩm của bạn (phiên bản Beta).
 4. Xem lại các liên kết Câu hỏi thường gặp và điều khoản và điều kiệnTổng đơn hàng trong trang bật lên.
 5. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện và giá hiển thị, hãy nhấp vào Mua ngay (Một lần nhấp) để yêu cầu Dịch vụ chụp ảnh Amazon cho mục hàng này.
  Note: Nếu bạn không thể đặt hàng vì bất kỳ lý do nào, một thông báo sẽ xuất hiện trong ô trên cùng bên phải thay cho Mua ngay (Một lần nhấp).
 6. Bạn sẽ thấy một ô màu xanh lá cây xác nhận đơn hàng dịch vụ của bạn đã được tạo.

Theo dõi đơn hàng hình ảnh của bạn

Bạn có thể theo dõi tiến độ đơn hàng hình ảnh của mình bằng cách quay lại trang bật lên giống như đã nêu ở trên. Trong ô trên cùng bên phải có nút Đặt đơn hàng của bạn, bạn sẽ thấy các trạng thái sau: Đơn hàng đã đặt, Sản phẩm đã được tiếp nhận tại phòng chụp ảnh, Hoàn tất chụp ảnhĐã lập hóa đơn dịch vụ chụp ảnh.

Phí dịch vụ chụp ảnh Amazon

Các khoản phí cho mỗi sản phẩm được hiển thị khi bạn đặt đơn hàng hình ảnh của mình. Để tìm các khoản phí cộng dồn cho tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Chuyển đến danh sách thả xuống Báo cáo và nhấp vào Thanh toán.
 2. Chọn thẻ Xem bảng sao kê để xem các khoản phí Dịch vụ chụp ảnh Amazon được liệt kê trong phần Các giao dịch khác.
 3. Xem các khoản phí từ thẻ Xem giao dịch. Bạn có thể xem các khoản phí cho mỗi đơn hàng Dịch vụ chụp ảnh Amazon.

Các câu hỏi thường gặp

Khoản phí hình ảnh bao gồm bao gồm chi phí cho những vụ nào?

Khoản phí này bao gồm việc lấy sản phẩm của bạn từ một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, chuẩn bị sản phẩm một cách chuyên nghiệp, chụp ít nhất hai hình ảnh sản phẩm của bạn theo hướng dẫn quy cách của Amazon, đăng tải hình ảnh lên tài khoản Seller Central của bạn và trả lại sản phẩm của bạn cho trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Tôi có thể biết số tiền tôi sẽ trả cho mỗi sản phẩm bằng cách nào?

Để nhận báo giá, hãy làm theo hướng dẫn trong phần Cách sử dụng Dịch vụ chụp ảnh Amazon ở trên.

Tôi có thể cung cấp cho phòng chụp ảnh ghi chú kiểu cách hoặc yêu cầu cụ thể không?

Chúng tôi không thực hiện các yêu cầu tạo kiểu hình ảnh cụ thể tại thời điểm này. Phòng chụp của chúng tôi chụp ảnh theo hướng dẫn quy cách chính thức của chúng tôi. Đối với các trường hợp khi một loại sản phẩm chưa được đề cập trong hướng dẫn quy cách của chúng tôi, các nhiếp ảnh gia của chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu để đảm bảo sản phẩm được chụp một cách thích hợp. Dịch vụ chụp ảnh Amazon nhằm mục đích thể hiện chính xác sản phẩm mà khách hàng sẽ nhận được. Dịch vụ này giúp giảm tỷ lệ trả hàng và cải thiện trải nghiệm của cả khách hàng và người bán. Dịch vụ chụp ảnh Amazon không áp dụng kiểu cách hoặc chỉnh sửa không thực có thể dẫn đến việc trình bày sai về sản phẩm.

Điều gì sẽ xảy ra với các hình ảnh hiện có của tôi và tôi có thể thực hiện thay đổi bằng cách nào?

Các hình ảnh Amazon mới sẽ được tải lên tài khoản của bạn, thay thế hình ảnh chính và hình ảnh hỗ trợ trước tiên của bạn. Tùy thuộc vào loại sản phẩm, Amazon có thể chụp và tải lên nhiều hơn hai hình ảnh. Nếu bạn có những hình ảnh khác ngoài hình ảnh chính và các hình ảnh hỗ trợ mà chúng tôi thay thế, những hình ảnh này sẽ vẫn được giữ trên thông tin đăng tải của bạn.

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay thế mọi hình ảnh liên kết với tài khoản Seller Central của mình bất cứ lúc nào.

Tôi có thể chụp bao nhiêu sản phẩm?

Không có giới hạn về số lượng sản phẩm mà bạn có thể yêu cầu chụp ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giới hạn các dịch vụ vào những thời điểm do hạn chế về năng lực hoặc nếu chúng tôi không thể tìm được hàng lưu kho của bạn từ một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các yêu cầu mà chúng tôi không chụp ảnh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thích những hình ảnh được Amazon tạo?

Gửi trường hợp đến nhóm Hỗ trợ đối tác bán hàng thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, cung cấp ASIN và nêu chi tiết các vấn đề bạn gặp với hình ảnh.

Tôi có thể đưa sản phẩm của tôi đến phòng chụp ảnh của Amazon bằng cách nào?

Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc đưa sản phẩm của bạn từ trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon đến phòng chụp ảnh và trả lại sản phẩm khi quá trình chụp ảnh hoàn tất. Chi phí vận chuyển này đã bao gồm trong giá của bạn.

Trong khi Amazon chụp ảnh sản phẩm của tôi, tôi có thể bán sản phẩm này cho khách hàng không?

Trừ khi bạn chỉ có một đơn vị trong hàng lưu kho, bạn vẫn có thể bán sản phẩm này trong quá trình chụp ảnh.

Amazon sẽ tạo bao nhiêu hình ảnh cho mỗi sản phẩm?

Chúng tôi sẽ tạo ra ít nhất hai hình ảnh cho mỗi sản phẩm. Số lượng hình ảnh khác nhau tùy theo loại, độ phức tạp và đặc điểm của sản phẩm. Bạn phải trả cùng một mức giá mà bạn đã được báo giá tại thời điểm đặt hàng của bạn, bất kể chúng tôi cung cấp bao nhiêu hình ảnh.

Tôi có thể tải hình ảnh cuối cùng của Amazon lên thông tin đăng tải của tôi bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ tải hình ảnh lên tài khoản của bạn cho bạn.

Sẽ mất bao lâu để hình ảnh cuối cùng hiển thị trong tài khoản Seller Central của tôi?

Sau khi trạng thái đơn hàng của bạn hiển thị là Sản phẩm đã được tiếp nhận tại phòng chụp ảnh, chúng tôi ước tính sẽ mất 15 ngày theo lịch để đăng tải hình ảnh của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng bằng cách quay lại cùng một trang bật lên được sử dụng để tạo đơn hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khi tìm sản phẩm của bạn từ hàng lưu kho, bạn sẽ được thông báo. Nếu đơn hàng của bạn đang bị chậm trễ, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán.

Tôi có thể sử dụng hình ảnh do Dịch vụ chụp ảnh Amazon tạo trên các trang web khác ngoài Amazon không? Amazon có cung cấp các tệp hình ảnh không?

Amazon sở hữu tất cả các hình ảnh được tạo bằng Dịch vụ chụp ảnh Amazon. Không được phép sử dụng hình ảnh từ Dịch vụ chụp ảnh Amazon bao gồm người mẫu ngoại trừ trên Amazon. Có thể sử dụng các hình ảnh không có người mẫu trên các trang web khác. Amazon có quyền thu hồi quyền sử dụng hình ảnh bất cứ lúc nào. Seller Central hiện không cung cấp tính năng tải xuống các tệp hình ảnh được đăng tải lên tài khoản của bạn.

Có giới hạn thời gian đối với thời gian sử dụng hình ảnh thể hiện người mẫu không?

Sau hai năm hoặc thời hạn giấy phép liên quan đã thỏa thuận về người mẫu hết hạn (các thỏa thuận thay đổi), hình ảnh thể hiện người mẫu sẽ bị xóa. Bạn sẽ nhận được thông báo 30 ngày trước ngày xóa. Để có được hình ảnh mới, bạn sẽ cần phải yêu cầu đặt hàng lại dịch vụ chụp ảnh. Nếu bạn không muốn hình ảnh thể hiện người mẫu, không tạo một đơn đặt hàng trong Seller Central. Thay vào đó, mở trường hợp Liên hệ với chúng tôi với nhóm Hỗ trợ đối tác bán hàng đề cập yêu cầu không chụp ảnh trên người mẫu, tên tài khoản của bạn và (các) ASIN. Chúng tôi sẽ tạo đơn đặt hàng cho bạn và sản phẩm của bạn sẽ được tạo kiểu và chụp ngay trên bàn.

Tôi có cơ hội xem trước hình ảnh không?

Hình ảnh Amazon tự động đăng lên tài khoản Seller Central của bạn để hiển thị trên thông tin đăng tải của bạn và bạn sẽ không thể xem trước hình ảnh trước khi đăng tải.

Những hình ảnh mà Amazon tải lên tài khoản của tôi cho một ASIN được đảm bảo hiển thị trên trang thông tin chi tiết của ASIN đó không?

Thuật toán xếp hạng các nhóm hình ảnh trên trang thông tin chi tiết dựa trên một số yếu tố. Nhóm hình ảnh xếp hạng cao nhất sẽ được hiển thị với khách hàng trên trang thông tin chi tiết. Dịch vụ chụp ảnh Amazon cung cấp hình ảnh cần thiết để có được xếp hạng hình ảnh cao. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hiển thị hình ảnh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu sản phẩm của tôi bị hư hỏng hoặc bị mất tại phòng chụp ảnh?

Trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng sản phẩm ngoài dự kiến trong quá trình chụp ảnh, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn theo các điều khoản của Thỏa thuận; tuy nhiên, với điều kiện là chúng tôi sẽ không hoàn trả cho bạn đối với trường hợp hư hỏng các sản phẩm may mặc, đồ trang sức, giày dép, đồng hồ, sản phẩm dễ hư hỏng hoặc các sản phẩm cần lắp ráp.

Tôi có thể hủy đơn đặt hàng dịch vụ bằng cách nào?

Có thể hủy đơn hàng trước khi trạng thái Sản phẩm đã được tiếp nhận ở phòng chụp ảnh bằng cách mở trường hợp Liên hệ với chúng tôi với nhóm Hỗ trợ đối tác bán hàng và cung cấp ASIN và lý do hủy. Xem trạng thái yêu cầu của bạn bằng cách quay lại cửa sổ bật lên Dịch vụ chụp ảnh Amazon cho ASIN của bạn.

Nếu sản phẩm của tôi có nhiều màu sắc hoặc kích cỡ, giá hình ảnh được định giá như thế nào?

Bạn chỉ thanh toán cho ASIN bạn yêu cầu và bạn chỉ cần yêu cầu chụp ảnh cho ASIN một kích cỡ của cùng một sản phẩm. Các hình ảnh sẽ chỉ được tải lên ASIN mà bạn yêu cầu.

Ví dụ: nếu bạn có một chiếc áo len có màu đỏ, xanh dương và đen và bốn kích cỡ, bạn sẽ cần phải đặt ba đơn đặt hàng chụp ảnh – một ASIN áo len màu đỏ, một ASIN áo len màu xanh và một ASIN áo len đen. Amazon sẽ cung cấp hình ảnh cho các ASIN được chụp ở từng nhóm trong ba nhóm màu.

Làm thế nào để biết liệu người mẫu có được sử dụng cho hình ảnh quần áo của tôi hay không?

Quyết định chụp ảnh trên người mẫu dựa trên sản phẩm, kiểu cách và sự phù hợp và không thể dự đoán được trong quá trình đặt hàng.

Tôi có thể chọn người mẫu được sử dụng cho hình ảnh quần áo của tôi không?

Chúng tôi không cung cấp tùy chọn này tại thời điểm này.

Tôi nên gửi sản phẩm may mặc cỡ nào để chụp ảnh người mẫu trực tiếp?

Chúng tôi khuyên bạn nên gửi cỡ tương đương với cỡ Nhỏ cho phụ nữ và cỡ Trung bình dành cho nam giới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào với kích cỡ bạn đã chọn.

Tùy chọn hình ảnh tự phục vụ

Điều khoản và điều kiện của dịch vụ chụp ảnh Amazon

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates