Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách tên thương hiệu của Amazon

Trang này giải thích Chính sách tên thương hiệu của Amazon, trong đó bao gồm:

 • Thông báo lỗi bạn có thể nhận được liên quan đến Chính sách tên thương hiệu của Amazon
 • Thương hiệu là gì? Sản phẩm không có thương hiệu là gì?
 • Sử dụng thuộc tính thương hiệu một cách chính xác
 • Các câu hỏi thường gặp
 • Các ngoại lệ đối với Chính sách tên thương hiệu của Amazon

Chính sách tên thương hiệu của Amazon giải thích cách sử dụng thuộc tính thương hiệu trên các mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN). Thuộc tính thương hiệu trên thông tin đăng tải phải trùng khớp với tên của thương hiệu sản xuất sản phẩm (nghĩa là sản phẩm của AmazonBasics phải luôn hiển thị “bởi AmazonBasics” trên trang thông tin chi tiết).

Amazon coi thương hiệu là tên đại diện cho một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm. Các sản phẩm từ cùng một thương hiệu có chung tên, logo hoặc nhãn hiệu nhận dạng khác trên sản phẩm hoặc bao bì, đồng thời phân biệt với các sản phẩm tương tự không thuộc về thương hiệu đó.

 • Tất cả các thuộc tính thương hiệu mới phải được Amazon phê duyệt trước khi đăng tải các sản phẩm có thuộc tính thương hiệu mới. Xem danh sách các mã lỗi thông tin đăng tải tiềm năng mà bạn có thể nhận được ở cuối trang và các bước tương ứng tiếp theo.
 • Nếu bạn đang đăng tải một sản phẩm không có thương hiệu, hãy sử dụng Chung trong trường thuộc tính thương hiệu.

Thông báo lỗi bạn có thể nhận được liên quan đến Chính sách tên thương hiệu của Amazon

Nếu bạn gặp một trong các thông báo lỗi được liệt kê dưới đây trong khi cố gắng tạo một ASIN mới, hãy nhấp vào liên kết trong thông báo lỗi để tự động tạo và chuyển hướng đến đơn đăng ký bán hàng và bắt đầu quá trình phê duyệt cho tên thương hiệu của bạn. Để giảm thời gian cần xem xét yêu cầu của bạn, hãy đảm bảo giấy tờ của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê trong đơn đăng ký bán hàng.

Mã lỗi Thông báo lỗi Thông tin yêu cầu
5664 Chúng tôi nhận thấy rằng bạn có thể đang đăng tải một sản phẩm chung và không sử dụng Chung làm tên thương hiệu. Việc này không tuân thủ Chính sách tên thương hiệu. Nếu bạn tin rằng bạn đang tuân thủ chính sách của chúng tôi, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng và cho họ biết mã lỗi 5664.

Khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng, hãy cung cấp các thông tin sau:

 • Tên thương hiệu đã sử dụng khi tạo thông tin đăng tải.
 • Ảnh chụp thực tế của sản phẩm, bao bì, hoặc cả hai, có hiển thị thương hiệu trên đó. Ảnh chụp sản phẩm, bao bì, hoặc cả hai, được cầm trên tay hoặc đặt trên bàn. Thương hiệu phải được gắn cố định.
 • Nếu sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hãy cung cấp thêm Mã lô hàng của báo cáo xử lý dữ liệu hàng lưu kho.

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Chính sách tên thương hiệu.

Tên thương hiệu đã sử dụng khi tạo thông tin đăng tải. Chúng tôi sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn nếu thuộc tính tên thương hiệu là loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, số model hoặc bất cứ thông tin nào khác ngoài tên thương hiệu.

Ảnh chụp sản phẩm, bao bì, hoặc cả hai, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thương hiệu được gắn cố định
 • Thương hiệu trên sản phẩm, bao bì, hoặc cả hai, trùng khớp tuyệt đối với tên thương hiệu được sử dụng khi tạo thông tin đăng tải
 • Hình ảnh không cần phải có chất lượng cấp ASIN. Sản phẩm, bao bì hoặc cả hai, có thể được cầm trên tay hoặc đặt trên bàn

Ví dụ về ảnh chụp đáp ứng tất cả các yêu cầu về tên thương hiệu AmazonBasics:


Nếu sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hãy cung cấp thêm Mã lô hàng của báo cáo xử lý dữ liệu hàng lưu kho.

5665

Yêu cầu phê duyệt cho thương hiệu của bạn.

Tên thương hiệu bạn nhập chưa được Amazon phê duyệt. Yêu cầu phê duyệt bằng cách gửi đơn đăng ký cho thương hiệu của bạn để xem xét. Nếu được phê duyệt, bạn sẽ có thể sử dụng tên thương hiệu này trong thông tin đăng tải sản phẩm của mình.

Thương hiệu là gì? Sản phẩm không có thương hiệu là gì?

Thế nào thì được coi là một thương hiệu trên Amazon?

Amazon coi thương hiệu là tên đại diện cho một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm. Các sản phẩm từ cùng một thương hiệu có chung tên, logo hoặc nhãn hiệu nhận dạng khác trên sản phẩm hoặc bao bì, đồng thời phân biệt các sản phẩm đó với các sản phẩm tương tự không thuộc về thương hiệu đó. Các thương hiệu thường có các nhãn hiệu như tên hoặc logo chung.

Ví dụ: thương hiệu AmazonBasics sản xuất một số sản phẩm khác nhau như ba lô, pin và đồ dùng nhà bếp. Tất cả các sản phẩm của AmazonBasics phải có AmazonBasics trong thuộc tính thương hiệu, bất kể tiêu đề ASIN hay người bán.

Thuộc tính thương hiệu là trường trong khi tạo ASIN hoặc chỉnh sửa ASIN nơi người bán nhập giá trị, còn được gọi là giá trị thương hiệu. Giá trị thương hiệu phải trùng khớp với tên của thương hiệu sản xuất sản phẩm và không phải là loại sản phẩm hoặc mô tả sản phẩm.

Ngày nay, khách hàng xem thuộc tính thương hiệu như là một dòng phụ đề trên trang chi tiết sản phẩm của ASIN, ở trên hoặc dưới tên mục hàng. Người mua có thể nhấp vào thuộc tính thương hiệu trên ASIN để tìm các sản phẩm khác từ cùng một thương hiệu, đó là lý do tại sao việc cung cấp thông tin chính xác rất quan trọng.

Thương hiệu không thể là đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) của ASIN, mô tả ASIN hoặc bất kỳ tên nào khác không có trong sản phẩm hoặc bao bì có thương hiệu. Tên tài khoản người bán sẽ không được coi là một thương hiệu hợp lệ trừ khi sản phẩm hoặc bao bì của bạn cũng có thương hiệu cùng tên đó. Cũng phải gắn cố định thương hiệu trên sản phẩm và bao bì.

Nếu sản phẩm hoặc bao bì của bạn không có thương hiệu, nhưng bạn có một nhãn hiệu đã đăng ký cho thương hiệu của bạn, bạn có thể đăng ký trong Brand Registry , điều này cho phép bạn đăng tải các ASIN với tên thương hiệu của bạn làm giá trị thương hiệu.

Nghiêm cấm người bán mô tả sai về một thương hiệu hiện có trên các ASIN. Ví dụ: bạn không thể sử dụng Amaz0nB4$1c$ trong thuộc tính thương hiệu của ASIN nếu bạn đang cố đăng tải một sản phẩm của AmazonBasics.

Trang thông tin chi tiết dưới đây có giá trị thương hiệu AmazonBasics trong thuộc tính thương hiệu (hình vuông màu đỏ) và cũng gắn cố định vào sản phẩm.

Sản phẩm không có thương hiệu là gì?

Khi một sản phẩm không có thương hiệu, điều đó có nghĩa là sản phẩm không thuộc về bất kỳ thương hiệu nào. Trong những trường hợp này, bạn cần sử dụng giá trị Chung trong thuộc tính thương hiệu để cho biết sản phẩm không liên kết với thương hiệu nào. Các sản phẩm không có thương hiệu không có tên chung, logo hoặc tên khác gắn trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Nếu sản phẩm không có mã định danh sản phẩm như Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) hoặc Mã sản phẩm chung (UPC), bạn phải yêu cầu và phải được Amazon phê duyệt cho phép đăng tải các sản phẩm chung trong quốc gia và danh mục sản phẩm mong muốn. Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu phê duyệt đăng bán các sản phẩm không có mã định danh, hãy truy cập Cách đăng bán các sản phẩm không có Mã nhận dạng sản phẩm. Bạn phải yêu cầu phê duyệt cho từng quốc gia và danh mục sản phẩm mà tại đó bạn muốn đăng tải sản phẩm chung không có mã định danh sản phẩm.

Sử dụng thuộc tính thương hiệu một cách chính xác

Người bán nên sử dụng tên thương hiệu làm giá trị thương hiệu ASIN của họ khi nào?

Sử dụng tên thương hiệu làm giá trị thương hiệu khi sản phẩm bạn đang bán thuộc về thương hiệu nói trên. Thương hiệu sử dụng tên của họ cho sản phẩm, bao bì hoặc cả hai mà bạn có thể sử dụng để xác định sử dụng giá trị nào trong thuộc tính thương hiệu. Ví dụ: hộp bột protein từ OWN PWR sẽ có tên OWN PWR in trên bao bì, vì vậy ASIN cũng cần sử dụng giá trị OWN PWR trong thuộc tính thương hiệu.

ASIN Giá trị thương hiệu của ASIN Bình luận
OWN PWR Giá trị thương hiệu này là chính xác. Giá trị thương hiệu này là OWN PWR vì sản phẩm là của OWN PWR và có thương hiệu là tên của OWN PWR.
Bột protein OWN PWR

Giá trị thương hiệu này không chính xác. Giá trị thương hiệu của ASIN không trùng khớp với thương hiệu trên sản phẩm.

Vì sản phẩm này của OWN PWR và có tên của công ty trên sản phẩm, giá trị thương hiệu chính xác là OWN PWR.

AmazonBasics Việc sử dụng thuộc tính thương hiệu này là chính xác. Thuộc tính thương hiệu là AmazonBasics vì sản phẩm là của AmazonBasics và xây dựng thương hiệu với tên thương hiệu của AmazonBasics.
Cửa hàng bán lại giá trị

Việc sử dụng thuộc tính thương hiệu này là không chính xác. Thuộc tính thương hiệu là tên tài khoản người bán, không phải tên thương hiệu trên sản phẩm.

Vì sản phẩm là từ AmazonBasics và có tên thương hiệu của AmazonBasics trên sản phẩm, thuộc tính thương hiệu chính xác là AmazonBasics.

amazonbasics_mouse_black

Việc sử dụng thuộc tính thương hiệu này là không chính xác. Thuộc tính thương hiệu là SKU của ASIN, không phải tên thương hiệu trên sản phẩm.

Vì sản phẩm là từ AmazonBasics và có tên thương hiệu của AmazonBasics trên sản phẩm, thuộc tính thương hiệu chính xác là AmazonBasics.

GBbFP054dfo78

Việc sử dụng thuộc tính thương hiệu này là không chính xác. Thuộc tính thương hiệu là chữ cái và số ngẫu nhiên, không phải là tên thương hiệu trên sản phẩm.

Vì sản phẩm là từ AmazonBasics và có tên thương hiệu của AmazonBasics trên sản phẩm, thuộc tính thương hiệu chính xác là AmazonBasics.

Khi nào người bán nên sử dụng Chung làm giá trị thương hiệu của ASIN?

Sử dụng giá trị thương hiệu Chung khi sản phẩm bạn đang bán không thuộc về bất kỳ thương hiệu nào. Ví dụ: một hộp khăn giấy không thuộc về thương hiệu nào sẽ không có bất kỳ nhận dạng thương hiệu nào, vì vậy ASIN nên sử dụng giá trị thương hiệu Chung.

Không nên sử dụng Chung khi một sản phẩm có yếu tố thương hiệu từ một thương hiệu. Ví dụ: không nên sử dụng Chung làm giá trị thương hiệu cho chuột máy tính gắn cố định với thương hiệu của AmazonBasics. Thay vào đó, giá trị thương hiệu phải là AmazonBasics.

ASIN Giá trị thương hiệu của ASIN Bình luận
Chung Giá trị thương hiệu này là chính xác. Thuộc tính thương hiệu là Chung vì sản phẩm không thuộc bất kỳ thương hiệu nào và không được xây dựng thương hiệu bằng bất kỳ tên thương hiệu nào.
Chung

Giá trị thương hiệu này không chính xác. Thuộc tính thương hiệu là Chung, mặc dù sản phẩm thuộc về một thương hiệu.

Vì sản phẩm là từ AmazonBasics và có tên thương hiệu của AmazonBasics trên sản phẩm, giá trị thương hiệu chính xác là AmazonBasics.

Đối với các gói sản phẩm có nhiều hơn một sản phẩm có thương hiệu, ASIN nên sử dụng giá trị thương hiệu nào?

Hãy tham khảo Chính sách gói sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin.

ASIN nên sử dụng giá trị thương hiệu nào nếu sản phẩm có nhiều hơn một tên thương hiệu?

Xây dựng thương hiệu sản phẩm của bạn phù hợp với hướng dẫn xây dựng thương hiệu của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu quyền.

ASIN nên sử dụng giá trị thương hiệu nào nếu sản phẩm tương thích với một sản phẩm có thương hiệu khác?

ASIN cần sử dụng giá trị thương hiệu trùng khớp với sản phẩm sử dụng ASIN đó. Ví dụ: nếu sản phẩm là cáp sạc USB không có thương hiệu tương thích với loa của AmazonBasics, giá trị thương hiệu phải là Chung. Để tìm hiểu thêm về các điều khoản tương thích, vui lòng xem Chính sách sở hữu trí tuệ Amazon.

ASIN Giá trị thương hiệu của ASIN Bình luận
AmazonBasics Giá trị thương hiệu này là chính xác. Giá trị thương hiệu là AmazonBasics vì sản phẩm là của AmazonBasics và được xây dựng thương hiệu với tên của AmazonBasic.
Chung Giá trị thương hiệu này là chính xác. Tiêu đề cho biết khả năng tương thích mà không ngụ ý rằng đây là một sản phẩm mang thương hiệu AmazonBasics. Giá trị thương hiệu là Chung vì sản phẩm không thuộc bất kỳ thương hiệu nào và không được xây dựng thương hiệu với bất kỳ tên thương hiệu nào.
Cáp sạc USB sáu chân, tương thích với loa của AmazonBasics AmazonBasics

Giá trị thương hiệu này không chính xác. Giá trị thương hiệu là AmazonBasics, nhưng sản phẩm không thuộc thương hiệu AmazonBasics.

Vì sản phẩm không thuộc bất kỳ thương hiệu nào và không có tên thương hiệu trên đó, giá trị thương hiệu chính xác là Chung.

Wireless Speaker Inc. Cáp sạc USB sáu chân, tương thích với loa của AmazonBasics Wireless Speaker Inc. Giá trị thương hiệu này là chính xác. Tiêu đề cho biết khả năng tương thích mà không ngụ ý rằng đây là một sản phẩm mang thương hiệu AmazonBasics. Giá trị thương hiệu là Wireless Speaker Inc. vì sản phẩm là của Wireless Speaker Inc. và được xây dựng thương hiệu với tên Wireless Speaker Inc.

Các câu hỏi thường gặp

Các sản phẩm In theo yêu cầu có nên sử dụng tên thương hiệu là Chung hay tên thương hiệu In theo yêu cầu?

Doanh nghiệp In theo yêu cầu in thiết kế trên một số sản phẩm khác nhau như áo sơ mi, cốc cà phê và rèm cửa tại thời điểm khách hàng đặt hàng.

Sản phẩm In theo yêu cầu cần sử dụng giá trị thương hiệu Chung nếu sản phẩm hoặc bao bì không có thương hiệu, trừ khi bạn có nhãn hiệu đã đăng ký. Trong trường hợp đó, bạn có thể đăng ký trong Brand Registry , điều này cho phép bạn đăng tải các ASIN với tên thương hiệu của bạn làm giá trị thương hiệu. Nếu sản phẩm hoặc bao bì từ Doanh nghiệp in theo yêu cầu có thương hiệu, ASIN cần sử dụng tên doanh nghiệp đó làm giá trị thương hiệu.

Người bán nên đặt thương hiệu cho các ASIN của Amazon Renewed như thế nào?

ASIN của Amazon Renewed vẫn nên sử dụng giá trị thương hiệu của sản phẩm gốc. Ví dụ: Nếu bạn đang đăng tải sản phẩm chuột không dây Amazon Renewed AmazonBasics, giá trị thương hiệu vẫn phải là AmazonBasics.

Thương hiệu được gắn cố định có nghĩa là gì?

Tên thương hiệu được in trên bao bì sẽ được coi là gắn cố định. Một nhãn dán sẽ không được coi là thương hiệu được gắn cố định vì nó có thể được thêm vào sau khi sản xuất. Nếu một sản phẩm hoặc bao bì không có bất kỳ thương hiệu nào, giá trị thương hiệu cần là Chung.

Một số sản phẩm không thể gắn cố định như đồ nội thất hoặc đồ trang sức. Trong những trường hợp này, bao bì phải cho thấy bằng chứng về thương hiệu được gắn cố định trên đó. Các sản phẩm khác như vỏ điện thoại hoặc quần áo, có thể có thương hiệu trên chính sản phẩm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các sản phẩm của thương hiệu của tôi không có mã nhận dạng sản phẩm, chẳng hạn như UPC, EAN hoặc JAN?

Các yêu cầu về UPC có thể thay đổi theo danh mục hoặc theo loại sản phẩm trong cùng một danh mục. Một số danh mục nhất định có thể cho phép bạn yêu cầu miễn trừ UPC. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn về UPC và GTIN.

Tôi không thể chỉnh sửa tên thương hiệu ASIN để sửa lỗi đánh máy, viết hoa hoặc viết tắt hợp pháp đang được hiển thị không chính xác trên trang thông tin chi tiết.

Bất kể loại lỗi, việc chỉnh sửa tên thương hiệu cho ASIN đã đăng ký thương hiệu sẽ chỉ được hỗ trợ nếu được chủ sở hữu thương hiệu đã đăng ký yêu cầu.

Nếu thuộc tính tên thương hiệu ASIN của bạn được đăng tải không chính xác do các vấn đề về lỗi đánh máy, viết hoa hoặc viết tắt hợp pháp, vui lòng điều hướng đến trang Liên hệ với chúng tôi và tìm kiếm “cập nhật tên thương hiệu”. Chọn trường hợp sử dụng của bạn và làm theo hướng dẫn trong quy trình làm việc. Hoặc duyệt tìm vấn đề của bạn trong menu bằng cách chọn Sản phẩm, Thông tin đăng tải hoặc Hàng lưu kho > Khắc phục trang sản phẩm và thực hiện theo quy trình làm việc. Xin lưu ý rằng yêu cầu của bạn phải kèm theo hình ảnh hiển thị sản phẩm, thương hiệu và mã định danh sản phẩm (nếu có), bằng chứng nhà sản xuất hoặc cả hai.

Yêu cầu thay đổi tên thương hiệu ngoài những sửa đổi nhỏ này được coi là xây dựng lại thương hiệu và sẽ không được hỗ trợ. Để bảo vệ lòng tin của khách hàng và đảm bảo chất lượng danh mục, chúng tôi yêu cầu bạn tạo một ASIN mới cho sản phẩm mới theo Quy tắc về trang chi tiết sản phẩm của Amazon.

Các ngoại lệ đối với chính sách tên thương hiệu của Amazon

Tất cả các ASIN đều phải có một giá trị thương hiệu không?

Không. Các sản phẩm thuộc danh mục sách, âm nhạc, video, DVD hoặc kỹ thuật số (BMVD) không cần giá trị thương hiệu, không có thương hiệu hoặc theo cách khác. Bạn có thể để trống thuộc tính thương hiệu của các sản phẩm này trong khi tạo ASIN. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm BMVD, hãy truy cập BMVD nghĩa là gì.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates