Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hậu tố tệp không được hỗ trợ

Chúng tôi sẽ từ chối hình ảnh có đuôi tệp hoặc loại tệp không thể nhận ra hoặc phù hợp.

Chúng tôi chấp nhận các loại tệp JPEG (.jpg), TIFF (.tif), .PNG và .GIF (ưu tiên JPEG). Phần mở rộng có thể là chữ hoa hoặc chữ thường.

Hãy xác minh để đảm bảo tệp của bạn dùng định dạng chấp nhận được bằng cách nhấp chuột phải vào tệp hình ảnh và chọn Thuộc tính. Nếu không ở định dạng chấp nhận được, hãy mở tệp trong chương trình chỉnh sửa hình ảnh và Lưu dưới định dạng chính xác hoặc lấy tệp ở định dạng chính xác từ nhiếp ảnh gia hoặc máy quét.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates