Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hiển thị giá tham khảo trên sản phẩm của bạn bằng cách cung cấp Giá niêm yết

Giá niêm yết là gì?

Giá niêm yết là một loại giá gạch ngang mà Amazon có thể sử dụng để biểu thị số tiền tiết kiệm cho khách hàng. Giá niêm yết là giá bán lẻ được đề xuất của một sản phẩm do nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc người bán đưa ra. Tại Hoa Kỳ, Giá niêm yết còn được gọi là Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP). Giá niêm yết được xác nhận dựa trên lịch sử bán hàng gần đây của Amazon và giá cả cạnh tranh với đối thủ để đảm bảo chúng tôi phản ánh thông tin chính xác cho khách hàng của mình. Nếu bạn không có giá niêm yết sẵn sàng để cung cấp, giá trị có thể dùng được là mức giá đầu tiên mà bạn đã dùng để bán sản phẩm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang trợ giúp Chính sách Amazon về giá tham khảo.

Cập nhật giá niêm yết

Để cập nhật một ASIN duy nhất:

 1. Trong Seller Central, chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh SKU/ASIN liên quan.
 3. Trong thẻ Ưu đãi, đảm bảo rằng Các thuộc tính khác được bật.
 4. Điền vào trường MSRP hoặc Giá niêm yết (đặt tên và đơn hàng khác nhau tùy theo các cửa hàng và danh mục).
 5. Nhấp vào Lưu và kết thúc.

Để cập nhật ASIN với số lượng lớn thông qua dữ liệu hàng lưu kho:

 1. Trong Seller Central, chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
 2. Trong thẻ Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho, hãy hoàn thành các bước từ 1 đến 3 để tải xuống dữ liệu hàng lưu kho tương ứng với loại sản phẩm và cửa hàng (Bước 3: Dữ liệu hàng lưu kho tùy chỉnh có thuộc tính Ưu đãi hoặc Mẫu nâng cao), sau đó nhấp vào Tạo mẫu.
 3. Trong phần Ưu đãi (màu đỏ), hãy hoàn thành trường Giá niêm yết có nhãn list_price.
  Note: Bạn sẽ chỉ phải hoàn tất các cột Loại mã nhận dạng sản phẩm và Cập nhật Xóa trong bản cập nhật Giá niêm yết của bạn. Điều quan trọng là chọn Cập nhật một phần trong trường update_delete.
 4. Trong thẻ Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn, duyệt tìm để tải lên tệp liên quan.
 5. Bên dưới Loại tệp, chọn Tệp dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể.
 6. Nhấp vào Tải tệp lên.

Lợi ích của việc cung cấp Giá niêm yết

Việc cung cấp Giá niêm yết có thể giúp khách hàng hiểu được giá trị của ưu đãi của bạn khi Giá niêm yết được hiển thị dưới dạng mức giá gạch ngang với thông điệp giảm giá; điều này có thể làm tăng doanh số bán hàng của bạn trên Amazon. Để Giá niêm yết hiển thị, giá này phải biểu thị mức giá mà bạn hoặc các nhà bán lẻ hoặc người bán khác gần đây đã đạt thực hiện giảm giá đáng kể và ưu đãi của bạn phải thấp hơn Giá niêm yết.

Giao tiếp với người bán hàng tháng để biết Giá niêm yết

Hàng tháng, chúng tôi sẽ tự động cảnh báo người bán qua email để cung cấp giá niêm yết mới cho các ASIN mà có giá niêm yết bị thiếu hoặc không thể xác nhận. Các email có tiêu đề “Bổ sung hoặc cập nhật Giá niêm yết cho thông tin đăng tải của bạn” là lời nhắc nhở cập nhật Giá niêm yết cho các ASIN của bạn để bạn có thể hiển thị thông tin giảm giá cho khách hàng. Tất cả các cập nhật có thể được thực hiện trong Seller Central.

Note: Nếu bạn muốn cung cấp một khuyến mãi có giới hạn thời gian đối với sản phẩm của mình, chẳng hạn như giảm giá theo phần trăm, mua một tặng một tặng một miễn phí hoặc miễn phí vận chuyển, bạn có thể sử dụng công cụ Chương trình khuyến mãi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chương trình khuyến mãi. Bạn cũng có thể hiển thị phiếu giảm giá trên trang thông tin chi tiết. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo phiếu giảm giá.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates