Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Ngân sách phiếu giảm giá hoạt động như thế nào?

Ngân sách bạn đặt cho phiếu giảm giá sẽ được dùng chung cho các chi phí sau:

  1. Giá trị chiết khấu tương đương bằng USD bạn đang đưa ra cho khách hàng.
  2. Phí đổi phiếu (0,60 USD cho mỗi lần quy đổi) do Amazon thu phí.

Ví dụ: bạn đang đưa ra một phiếu giảm giá 4,00 USD trên một sản phẩm 25,00 USD. Ngày đầu tiên phiếu giảm giá của bạn có hiệu lực, 50 khách hàng đổi phiếu giảm giá (mua một sản phẩm đủ điều kiện nhận phiếu giảm giá sau khi nhận được phiếu giảm giá). Chi phí của bạn liên quan đến các giao dịch này sẽ được tính như sau:

(Giá trị chiết khấu tương đương bằng USD bạn đang đưa ra x số lần đổi phiếu) + (phí đổi phiếu x số lần đổi phiếu)

(Giá trị chiết khấu tương đương bằng Euro bạn đang đưa x số lần đổi phiếu)

(4,00 USD x 50) + (0,60 USD x 50) = 200 USD + 30 USD = 230 USD

Ngân sách của bạn sẽ bị trừ 230 USD vào ngày hôm sau do sự quan tâm của khách hàng này đối với phiếu giảm giá của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển phiếu giảm giá của bạn thành ngoại tuyến khi ngân sách của bạn đã được sử dụng 80%.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates