Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách về giá tham khảo của Amazon

Trong nhiều danh mục sản phẩm, bạn có tùy chọn cung cấp giá tham khảo, như giá niêm yết (ví dụ như Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất hoặc MSRP). Các giá tham khảo được hiển thị ở một vài nơi, bao gồm trên các trang chi tiết sản phẩm và trong kết quả tìm kiếm sản phẩm của bạn, để khách hàng biết họ đã tiết kiệm được bao nhiêu.

  • Giá niêm yết bạn cung cấp phải biểu thị mức giá mà bạn, hoặc các nhà bán lẻ hoặc người bán khác, gần đây đã giảm hoặc có ý định giảm giá đáng kể cho sản phẩm được đề cập.
  • Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giá tham khảo bạn cung cấp cho chúng tôi là giá hiện tại.

Nếu bạn không có giá niêm yết sẵn sàng để cung cấp, giá trị có thể dùng được là mức giá đầu tiên mà bạn đã dùng sẽ dùng để bán sản phẩm. Bạn cũng có thể nhập giá trị là 0 để cho biết bạn không có Giá niêm yết. Nếu Amazon không thể xác minh giá niêm yết của bạn, chúng tôi có thể không sử dụng giá này.

Giá tham khảo khác

Giá trước đó được tự động tính toán và thay đổi theo thời gian. Giá trước đó được xác định bằng cách sử dụng mức giá trung bình trong 90 ngày mà khách hàng thanh toán cho sản phẩm trên Amazon. . Chúng tôi loại trừ các mức giá do khách hàng thanh toán cho sản phẩm trong một ưu đãi có giới hạn thời gian.

Để biết thêm thông tin về cách bổ sung giá niêm yết hoặc giá trị nào cần cung cấp, hãy truy cập trang Hiển thị giá tham khảo trên sản phẩm của bạn bằng cách tham khảo Giá niêm yết.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates