Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo nội dung A+

Để tạo Nội dung A+ cho sản phẩm của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

Note: Bạn phải là người bán chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, bao gồm cả việc trở thành chủ sở hữu thương hiệu. Tìm hiểu thêm về việc trở thành chủ sở hữu thương hiệu.

 1. Chọn Nội dung A+ từ menu Quảng cáo trên trang chủ Seller Central.
 2. Để thêm nội dung, hãy nhấp vào Bắt đầu tạo nội dung A+ và chọn kiểu nội dung bạn muốn tạo. Bạn có thể thêm các loại nội dung sau đây thông qua A+:
  • Mô tả sản phẩm nâng cao: Thêm thông tin chi tiết về các tính năng và cách sử dụng sản phẩm để làm rõ các tính năng chính của sản phẩm và hình ảnh trong trang chi tiết sản phẩm chính. Những nội dung này giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng bằng cách chủ động trả lời các câu hỏi của họ.
 3. Thực hiện theo lời nhắc trên màn hình để đặt tên cho nội dung của bạn và sau đó chọn mô-đun để tạo kiểu bạn mong muốn.
 4. Điền vào các ô văn bản và hình ảnh. Khi thêm hình ảnh vào nội dung, bạn có thể tải lên hình ảnh mới bằng cách kéo và thả vào trình tải lên Thêm hình ảnh hoặc chọn hình ảnh có trong thư viện Tài sản sáng tạo của bạn. Thư viện Tài sản sáng tạo có các hình ảnh bạn đã tải lên trước đó trong Nội dung A+ hoặc các chương trình khác, chẳng hạn như Thương hiệu được tài trợ và cho phép bạn phân loại hình ảnh bằng thẻ, tìm kiếm, sắp xếp và lọc hình ảnh dựa trên kích thước, ngày sửa đổi gần nhất và các tiêu chí khác. Trong lúc đang thêm nội dung, bạn có thể nhấp vào Xem trước bất kỳ lúc nào để xem nội dung của bạn sẽ trông như thế nào trên cả phiên bản máy tính và điện thoại di động.
  Note: Bạn phải gửi từ khóa văn bản thay thế, trước đây được gọi là từ khóa hình ảnh trong khi tải lên hình ảnh. Nếu chọn hình ảnh đã tải lên trước đó từ thư viện Tài sản sáng tạo, bạn có thể sử dụng văn bản thay thế hiện có trên hình ảnh hoặc tùy chỉnh văn bản thay thế cho nội dung đó. Văn bản thay thế nên bao gồm một câu đơn giản mô tả về hình ảnh (ví dụ: “Máy xay sinh tố trên bàn bếp bên cạnh trái cây, sữa chua, nước cam và ly sinh tố”). Văn bản thay thế không xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm, nhưng có sẵn trên các ứng dụng bộ đọc màn hình được khách hàng khiếm thị sử dụng để tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn. Văn bản thay thế cũng giúp sản phẩm của bạn xuất hiện trong tìm kiếm.
 5. Áp dụng ASIN cho nội dung trong phần quản lý ASIN. Bạn có thể thêm bất kỳ ASIN nào từ nhóm ASIN vào hộp tìm kiếm để tìm tất cả ASIN trong nhóm đó. Chọn ASIN bạn muốn áp dụng cho nội dung và nhấp vào Áp dụng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tải lên hàng loạt của chúng tôi để tải lên bảng tính có các ASIN bạn muốn áp dụng. Bạn sẽ cần sử dụng Tải lên hàng loạt nếu bạn muốn thêm nhiều hơn 1.000 ASIN vào nội dung.
 6. Tạo bản nháp biến thể ngôn ngữ cho các ngôn ngữ khác mà khách hàng sử dụng trong nước. Ví dụ: vì nhiều khách hàng ở Mỹ chọn mua sắm bằng tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh, hãy tạo biến thể ngôn ngữ cho tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ. Bước này sao chép nội dung của bạn và các ASIN áp dụng dưới dạng bản nháp mà bạn có thể sử dụng để thêm nội dung đã dịch. Bạn sẽ có thể kiểm tra và gửi các bản nháp này riêng lẻ sau. Để giúp Khách hàng mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi bằng các ngôn ngữ khác nhau, Amazon cũng có thể tự động tạo các biến thể ngôn ngữ. Bản dịch nội dung tự động chỉ được tạo cho các ngôn ngữ mà trước đây bạn chưa xuất bản nội dung. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các bản dịch này bằng Công cụ quản lý thông tin sản phẩm nâng cao.
  Note: Bước này sẽ tạo các biến thể ngôn ngữ của nội dung trong một thị trường. Để sao chép nội dung xuyên các quốc gia, hãy xem Sao chép xuyên quốc gia bên dưới.
 7. Nhấp vào Xem lại và gửi để xem lại bản nháp cuối cùng của nội dung, bao gồm các ASIN áp dụng và nhấp vào Gửi để phê duyệt để gửi nội dung để xác nhận và phê duyệt.
Note: Quá trình đánh giá có thể mất đến 7 ngày làm việc (lâu hơn trong thời điểm có nhiều đơn đăng ký). Bạn có thể xem lại trạng thái trong trang chủ Nội dung A+. Nếu trạng thái A+ là Không được phê duyệt, hãy xem lý do từ chối bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa của nội dung A+ cụ thể và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết. Sau khi nội dung A+ đã được Phê duyệt, nội dung A+ có thể mất tối đa 24 giờ để đăng tải trên trang thông tin chi tiết của các ASIN áp dụng.

Cấu hình nội dung của bạn với các mô-đun có sẵn

Mô-đun Hướng dẫn bằng hình ảnh Vị trí văn bản
Logo thương hiệu 1 ảnh — 600 x 180 pixel -
Mô tả sản phẩm - 1
Tính năng 1 4 ảnh (dòng) — 220 x 220 pixel mỗi ảnh 4
Tính năng 2 3 ảnh (dòng) - 300 x 300 pixel mỗi ảnh 3
Tính năng 3 4 hình ảnh (lưới) - 135 x 135 pixel mỗi ảnh 4
Tiêu đề 4 1 ảnh (bên trái) — 300 x 300 pixel 1 (bên phải)
Tiêu đề 5 1 ảnh (bên phải) — 300 x 300 pixel 1 (bên trái)
Tiêu đề 6 1 ảnh — 970 x 300 pixel 1
Ảnh đầu trang 1 ảnh — 970 x 600 pixel -
Biểu đồ so sánh 5 ảnh — 150 x 300 pixels 2
Hình ảnh đơn và thanh bên 2 ảnh — Chính (300 x 400 pixel); Thanh bên (350 x 175 pixel) 6
Bốn hình ảnh nổi bật 4 ảnh — 300 x 300 pixel 4
Hình ảnh duy nhất và thông số kỹ thuật chi tiết 1 ảnh — 300 x 300 pixel 2
Ảnh đơn và điểm nổi bật 1 ảnh — 300 x 300 pixel 2
Hình ảnh và phần văn bản chèn lên 1 ảnh — 970 x 300 pixel 1

Hạn chế

Amazon có các điều khoản và chính sách cụ thể liên quan đến các loại nội dung có thể không được phép, vì vậy hãy xem lại hướng dẫn Nội dung A+ một cách cẩn thận. Việc không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến hành vi vi phạm và có thể dẫn đến việc có thể bị hệ thống của chúng tôi từ chối hoặc loại bỏ ASIN của bạn dưới dạng sản phẩm bị hạn chế hoặc cả hai.

Sao chép xuyên quốc gia

Khi nội dung được phê duyệt, nội dung A+ xác định các quốc gia khác nơi bạn đang kinh doanh và bản nháp sao chép nội dung vào tài khoản của bạn ở các quốc gia đó để bạn không cần phải tạo lại mẫu A+ ở mỗi quốc gia. Hiện tại, bản nháp được sao chép như thể hiện trong bảng dưới đây:

Quốc gia nguồn và ngôn ngữ Sao chép dưới dạng bản nháp sang
US Tiếng Anh CA Tiếng Anh, UK Tiếng Anh, DE Tiếng Anh, IN Tiếng Anh, AU Tiếng Anh, SG Tiếng Anh, BR Tiếng Bồ Đào Nha
US Tiếng Tây Ban Nha MX Tiếng Tây Ban Nha, ES Tiếng Tây Ban Nha
CA Tiếng Pháp FR Tiếng Pháp
MX Tiếng Tây Ban Nha US Tiếng Tây Ban Nha, ES Tiếng Tây Ban Nha
UK Tiếng Anh DE Tiếng Anh, FR Tiếng Pháp, IT Tiếng Ý, ES Tiếng Tây Ban Nha, IN Tiếng Anh, AU Tiếng Anh, SG Tiếng Anh
DE Tiếng Đức FR Tiếng Pháp, IT Tiếng Ý, ES Tiếng Tây Ban Nha
DE Tiếng Anh UK Tiếng Anh
DE Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ TR Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
DE Tiếng Hà Lan NL Tiếng Hà Lan
NL Tiếng Hà Lan DE Tiếng Hà Lan
FR Tiếng Pháp UK Tiếng Anh, DE Tiếng Đức, IT Tiếng Ý, ES Tiếng Tây Ban Nha
IT Tiếng Ý UK Tiếng Anh, DE Tiếng Đức, FR Tiếng Pháp, ES Tiếng Tây Ban Nha
ES Tiếng Tây Ban Nha UK Tiếng Anh, DE Tiếng Đức, FR Tiếng Pháp, IT Tiếng Ý
TR Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ DE Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
AE Tiếng Anh SA Tiếng Anh, EG Tiếng Anh
AE Tiếng Ả Rập SA Tiếng Ả Rập, EG Tiếng Ả Rập
SA Tiếng Anh AE Tiếng Anh, EG Tiếng Anh
SA Tiếng Ả Rập AE Tiếng Ả Rập, EG Tiếng Ả Rập
EG Tiếng Anh AE Tiếng Anh, SA Tiếng Anh
EG Tiếng Ả Rập AE Tiếng Ả Rập, SA Tiếng Ả Rập
AU Tiếng Anh SG Tiếng Anh
SG Tiếng Anh AU Tiếng Anh

Bạn có thể chỉnh sửa và bản địa hóa nội dung đã sao chép, dịch ngôn ngữ và gửi nội dung để yêu cầu phê duyệt.

Sao chép xuyên quốc gia sẽ tự động áp dụng cho nội dung được gửi để yêu cầu phê duyệt. Nếu bạn muốn sao chép xuyên quốc gia bất kỳ nội dung hiện có nào, hãy gửi lại nội dung đó để yêu cầu phê duyệt để tự động kích hoạt sao chép xuyên quốc gia.

Bạn có thể xóa một bản nháp trong bất kỳ tài khoản quốc gia nào của mình bằng cách nhấp vào nội dung nháp trong Trình quản lý nội dung A+, nhấp vào Thao tác và nhấp vào Xóa. Thao tác này sẽ loại bỏ vĩnh viễn bản nháp khỏi trang tổng quan của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates