Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Làm thế nào để kháng cáo khiếu nại từ A - Z (Sau đây gọi là “Khiếu nại” trên trang trợ giúp này)?

Sau khi chúng tôi chấp nhận Khiếu nại của người mua và trừ tiền từ tài khoản của bạn, bạn có 30 ngày để gửi kháng cáo nếu bạn không đồng ý với quyết định của chúng tôi và có thông tin mới để chúng tôi điều tra.

Để kháng cáo khiếu nại:

1. Từ menu Hiệu suất chọn Khiếu nại từ A – Z.

2. Nhấp vào thẻ Tùy chọn kháng cáo, tìm Khiếu nại liên quan và chọn Quyết định kháng cáo.

3. Nhập nhận xét của bạn vào hộp văn bản và thêm bất kỳ thông tin mới nào có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Khiếu nại và quan điểm của bạn về việc có nên chấp nhận khiếu nại hay không.

4. Lưu ý rằng hộp văn bản không hỗ trợ tệp đính kèm. Nếu bạn cần đính kèm tài liệu, vui lòng sử dụng Tin nhắn giữa người mua và người bán để đính kèm tài liệu và gửi cho người mua. Hãy nêu rõ thêm trong phản hồi Khiếu nại từ A – Z của bạn rằng bạn đã đính kèm thông tin bổ sung (ví dụ: In ấn theo yêu cầu (POD)) trong phần Tin nhắn giữa người mua và người bán.

5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi.

Trong quá trình điều tra khiếu nại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email nếu thấy cần thêm thông tin và bạn phải trả lời trong vòng 48 giờ. Để được trợ giúp về cách phản hồi thông báo về Khiếu nại, hãy tham khảo trang trợ giúp Cách phản hồi thông báo về Khiếu nại từ A – Z.

Note: Để biết thông tin về cách kháng cáo Khiếu nại từ A – Z bao gồm thiệt hại tài sản hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi một sản phẩm bị lỗi, hãy xem Quy trình Khiếu nại từ A – Z về thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân.

Để biết thêm thông tin về khiếu nại, vui lòng tham khảo trang trợ giúp Giới thiệu về Khiếu nại từ A – Z.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates