Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn tiếp thị môi trường

Remember: Bạn phải tuân thủ tất cả các đạo luật liên bang hiện hành khi đăng tải và bán sản phẩm trên Amazon.com. Bạn cũng phải tuân thủ luật pháp tiểu bang và địa phương áp dụng cho khu vực tài phán mà sản phẩm của bạn được bán. Người bán sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, vui lòng xem Sản phẩm FBA bị cấm cho các hạn chế sản phẩm bổ sung.

Chúng tôi mong muốn người mua dễ dàng tìm kiếm, khám phá và mua các sản phẩm được bán trên thị trường là các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc “sản phẩm xanh”. Tuy nhiên, điều quan trọng là thông tin được cung cấp cho người mua về những sản phẩm đó phải chính xác và đáng tin cậy và không được gây hiểu lầm về chất lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm khiến cho sản phẩm đó trở thành sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc “sản phẩm xanh”. Để bán các sản phẩm được lưu hành trên thị trường với các công bố về môi trường trên Amazon.com, bạn phải đảm bảo rằng các công bố tiếp thị mà bạn thể hiện trên bao bì sản phẩm và trên trang chi tiết sản phẩm của bạn đáp ứng tất cả các đạo luật liên bang như Hướng dẫn sử dụng công bố về tiếp thị môi trường của FTC (được gọi là “Hướng dẫn xanh”), cũng như tất cả các đạo luật tiểu bang và địa phương dùng để điều chỉnh các công bố môi trường. Các luật này bao gồm luật của California về hạn chế sử dụng các công bố liên quan đến phân hủy hữu cơ và phân hủy sinh học đối với các sản phẩm nhựa.

Chúng tôi hiện cung cấp các thông tin nổi bật dưới đây trong Hướng dẫn xanh của FTC và luật của California liên quan đến các công bố về môi trường để hỗ trợ bạn rà soát các công bố về môi trường mà bạn có thể đưa ra cho sản phẩm của mình. Những thông tin nổi bật này không được sử dụng toàn diện. Bạn nên xem lại Hướng dẫn xanh của FTC và các luật, quy định và hướng dẫn hiện hành khác, bởi vì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các công bố được đưa ra về sản phẩm của bạn được tuân thủ hoàn toàn.

Thông tin nổi bật của Hướng dẫn xanh của FTC

 • Tránh công bố rộng rãi, công bố chung liên quan đến lợi ích môi trường hoặc chất lượng của sản phẩm (ví dụ, tránh các cụm từ “thân thiện với môi trường sinh thái” hoặc “thân thiện với môi trường” hoặc “sản phẩm xanh”).
 • Tất cả các công bố về lợi ích môi trường hoặc chất lượng của một sản phẩm phải được nêu cụ thể và tất cả các hạn chế (hoặc giới hạn) đối với các công bố về môi trường phải được nêu cụ thể, rõ ràng và hiển thị nổi bật (ví dụ: “sản phẩm được làm từ 20% vật liệu tái chế”).
 • Điều chỉnh cẩn thận các công bố về môi trường để không phóng đại những lợi ích hoặc chất lượng môi trường.
 • Tránh đưa ra các công bố về môi trường nếu lợi ích hoặc chất lượng môi trường là không đáng kể.
 • Khi đưa ra các công bố môi trường đối chiếu, cơ sở để đối chiếu phải được chuyển tải rõ ràng.
 • Phân biệt giữa các sản phẩm, bao bì và dịch vụ khi đưa ra các công bố về môi trường (ví dụ, bao bì được làm từ 100% chất liệu phân hủy sinh học).
 • Tránh đưa ra các tuyên bố về phân hủy hữu cơ mà không bị hạn chế nếu sản phẩm không thể phân hủy tại nhà an toàn hoặc kịp thời.
 • Công bố chung về phân hủy hữu cơ hoặc phân hủy sinh học chỉ nên được thực hiện nếu toàn bộ sản phẩm được phân hủy hoàn toàn và trở về trạng thái tự nhiên trong một khoảng thời gian ngắn hợp lý sau khi tiêu hủy thông thường (hoặc một năm đối với chất thải rắn). Nếu sản phẩm thường được loại bỏ tại các bãi rác, trong lò đốt hoặc các cơ sở tái chế, thì không nên thực hiện công bố phân hủy sinh học chung.
 • Công bố về môi trường thể hiện một sản phẩm hoặc bao bì được làm từ vật liệu tái chế phải cung cấp chính xác tỷ lệ được làm từ vật liệu tái chế (ví dụ, “được làm từ 20% vật liệu tái chế”).
 • Xem xét kỹ các chứng nhận và con dấu và bao gồm cơ sở cụ thể hoặc lợi ích môi trường bất kỳ khi nào sử dụng chứng nhận. Đối với các câu hỏi liên quan đến chứng nhận, truy cập http://ftc.gov/os/2009/10/091005revisedendorsementguides.pdf.

Hướng dẫn xanh của FTC cũng đề cập đến các công bố về môi trường khác, bao gồm: (1) Công bố về sản phẩm không tác động đến môi trường, (2) Công bố về sản phẩm không độc hại, (3) Công bố về sản phẩm có thể tái chế, (4) Công bố về năng lượng tái tạo và (5) Công bố về vật liệu tái tạo. Nếu bạn đang thực hiện những công bố này hoặc các công bố về môi trường khác, vui lòng xem lại Hướng dẫn xanh của FTC.

Luật California

 • Các sản phẩm nhựa và nhựa sinh học được bán tại California chỉ có thể được dán nhãn là có thể phân hủy hữu cơ, phân hủy hữu cơ tại nhà hoặc phân hủy trong môi trường biển nếu các sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn ASTM hiện hành hoặc được cấp chứng nhận Vincotte OK Compost HOME. Nếu sản phẩm của bạn đáp ứng tiêu chuẩn ASTM hoặc Vincotte hiện hành, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu dán nhãn bổ sung theo quy định của luật California và thông tin đó phải có trong trang chi tiết sản phẩm.
 • Các sản phẩm nhựa và nhựa sinh học được bán tại California có thể không được dán nhãn có thể phân hủy sinh học, có thể phân hủy hoặc có thể phân rã hoặc ngụ ý rằng sản phẩm nhựa sẽ bị phá hủy hoặc phân hủy.
 • Amazon sẽ hạn chế bán các sản phẩm nhựa và nhựa sinh học có dán nhãn với các điều khoản bị cấm này tại California.
 • Nếu bạn là người bán sản phẩm nhựa và nhựa sinh học đáp ứng tiêu chuẩn ASTM hoặc Vincotte hiện hành, Amazon có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng chứng minh rằng sản phẩm nhựa và nhựa sinh học của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Nguồn thông tin bổ sung

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates