Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách tạo ASIN

Để tạo ASIN, hãy thực hiện quy trình như đã nêu trong công cụ Thêm một sản phẩm của chúng tôi. Để bán một sản phẩm có sẵn trong danh mục Amazon, hãy khớp sản phẩm này với ASIN hiện có bằng cách tạo một ưu đãi. Nếu sản phẩm của bạn không có trong danh mục Amazon, bạn sẽ phải tạo một ASIN mới duy nhất cho sản phẩm đó. Nhìn chung, các chính sách sau đây sẽ áp dụng để bảo vệ trải nghiệm mua sắm của khách hàng:

 • Amazon có thể giới hạn số thông tin đăng tải mới mà bạn có thể tạo tùy thuộc vào lịch sử bán hàng, lịch sử tạo thông tin đăng tải của bạn và các yếu tố khác.
 • Bạn không thể tạo ASIN mới cho một sản phẩm đã tồn tại trong danh mục Amazon.
 • Bạn chỉ có thể tạo ra các mối quan hệ biến thể chính xác giữa các sản phẩm về cơ bản có liên quan với nhau. Các phiên bản hoặc mô hình mới hơn của cùng một sản phẩm là các biến thể không hợp lệ.

Giới hạn tạo ASIN

Để bảo vệ trải nghiệm mua sắm tại chỗ cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi giới hạn số thông tin đăng tải (các ưu đãi và ASIN) mà bạn có thể tạo trong một tuần nhất định cho đến khi bạn thiết lập lịch sử bán hàng với Amazon. Khi bạn tăng doanh số bán hàng của mình, năng lực của bạn sẽ tăng lên. Chúng tôi khuyến khích bạn ưu tiên các sản phẩm mà bạn đang đăng thông tin đăng tải để nhanh chóng tăng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, nếu bạn là một người bán đã được thiết lập và đã tạo được một số lượng lớn các thông tin đăng tải mới, chúng tôi có quyền tạm thời loại bỏ khả năng tạo thông tin đăng tải mới của bạn. Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình trạng của bạn hàng tuần.

Nếu bạn nghĩ rằng đặc quyền tạo thông tin đăng tải của bạn đã bị xóa do lỗi, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán .

Chính sách về biến thể

Các biến thể là bộ sản phẩm có liên quan đến nhau. Các thông tin đăng tải về mối quan hệ biến thể tốt giúp người mua so sánh và chọn sản phẩm dựa trên các thuộc tính khác nhau như kích thước, màu sắc hoặc các đặc điểm khác từ các tùy chọn có sẵn trên một trang chi tiết sản phẩm duy nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về quan hệ biến thể.

Các hoạt động bị cấm sau đây là do hành vi sử dụng không đúng các biến thể, hoặc của ASIN sản phẩm gốc hoặc trong các mối quan hệ sản phẩm gốc - con. Những hoạt động này tạo ra trải nghiệm khách hàng tiêu cực và có thể dẫn đến việc quyền tạo ASIN hoặc đặc quyền bán của bạn bị loại bỏ tạm thời hoặc vĩnh viễn:

 • Thay đổi trang chi tiết sản phẩm (sản phẩm gốc hoặc con) để trở nên khác biệt về cơ bản so với sản phẩm gốc được liệt kê.
 • Thay đổi trang chi tiết sản phẩm gốc để trang đó không trùng khớp với sản phẩm con.
 • Thêm các biến thể con không chính xác mà không phải là biến thể đúng của sản phẩm gốc. Điều này bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:
  • Thêm các sản phẩm về cơ bản khác với ASIN sản phẩm gốc
  • Thêm hình ảnh và/hoặc tên sản phẩm về cơ bản khác với ASIN sản phẩm gốc.
  • Thêm các sản phẩm là phiên bản hoặc mô hình mới hơn của ASIN sản phẩm gốc.
 • Thêm nhiều gói biến thể không do nhà sản xuất tạo ra cho một sản phẩm gốc đã có sẵn.
  • Nếu tạo một thông tin đăng tải nhiều gói không được nhà sản xuất bán trực tiếp, bạn phải khớp thông tin đăng tải của mình với một trang chi tiết sản phẩm nhiều gói giống nhau. Nếu một trang thông tin chi tiết sản phẩm nhiều gói giống nhau không tồn tại, bạn phải tạo một trang chi tiết sản phẩm mới với UPC duy nhất của riêng nó.
  • Thêm nhiều gói sản phẩm con bằng cách kết hợp từ hai sản phẩm của cùng nhà sản xuất trở lên, nghĩa là, kết hợp hai lần ba gói để tạo ra số lượng sáu gói. Sản phẩm con nhiều gói phải được đóng gói bởi nhà sản xuất. Nếu một khách hàng muốn mua hai hoặc nhiều sản phẩm tương tự, họ có thể chọn số lượng đó để mua.

Chính sách về việc tạo ASIN trùng lặp

Việc tạo một ASIN mới khi sản phẩm đã tồn tại trong danh mục Amazon bị cấm, và có thể dẫn đến việc quyền tạo ASIN hoặc đặc quyền bán của bạn tạm thời bị đình chỉ hoặc xóa vĩnh viễn.

Khớp các sản phẩm của bạn với các sản phẩm hiện có trong danh mục Amazon giúp thúc đẩy trải nghiệm khách hàng chất lượng cao. Khớp với một sản phẩm hiện có thay vì tạo một thông tin đăng tải trùng lặp mang lại lợi ích đầy đủ hơn cho bạn từ sở thích của người mua và lưu lượng truy cập vào sản phẩm đó.

Các bản sao được tạo ra như thế nào?

Các bản sao được tạo ra phổ biến nhất khi một hoặc nhiều điều sau đây xảy ra:

 • Bạn sử dụng không chính xác mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN không thuộc sản phẩm (như từ một sản phẩm khác) để xác định sản phẩm mà bạn đang bán.
 • Bạn giới thiệu các UPC, mã EAN, ISBN hoặc JAN riêng biệt cho các sản phẩm giống hệt nhau. Ví dụ:
  • Bạn chỉ định một UPC hoặc EAN mới cho một sản phẩm trong mỗi Amazon Marketplace nơi bạn bán sản phẩm.
  • Bạn chỉ định một UPC hoặc EAN mới cho các sản phẩm tương thích như một bộ sạc máy tính xách tay tương thích với nhiều máy tính xách tay.
 • Bạn là người bán Đăng ký thương hiệu Amazon sử dụng một thuộc tính chính thay thế để đăng tải các sản phẩm của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều giá trị thuộc tính chính để đăng tải cùng một sản phẩm, thì một ASIN mới sẽ được tạo cho mỗi giá trị thuộc tính chính.
 • Bạn đã được miễn mã nhận dạng sản phẩm cho một sản phẩm thực sự có mã định danh sản phẩm. Thông tin đăng tải sản phẩm không có mã định danh sẽ tạo ra một bản sao.

Các gợi ý để tránh tạo bản sao thông tin đăng tải

Đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN thích hợp khi đăng tải một sản phẩm. Các mã là dữ liệu đáng tin cậy có thể được dùng để khớp sản phẩm của bạn với các sản phẩm hiện có trong danh mục. Không được phép sử dụng mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN không chính xác để đăng tải một sản phẩm và điều này có thể dẫn đến việc đặc quyền tạo ASIN của bạn bị đình chỉ hoặc bị loại bỏ vĩnh viễn. Dưới đây là những lựa chọn thay thế giúp bạn đăng tải sản phẩm của mình nếu sản phẩm không có một trong các mã định danh sản phẩm chuẩn này:

Đăng ký thương hiệu của bạn với Amazon

Nếu bạn là chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất sản phẩm của riêng bạn và nếu bạn có thể xác định duy nhất từng sản phẩm với các thuộc tính khác như số mẫu hoặc mã hiệu kiểu, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký thương hiệu của mình với Đăng ký thương hiệu Amazon, điều này cho phép bạn sử dụng mã định danh sản phẩm thay thế.

Truy cập Giới thiệu về Đăng ký thương hiệu Amazon để biết thêm thông tin.

Yêu cầu miễn trừ UPC cấp thương hiệu hoặc SKU

Nếu sản phẩm bạn có thông tin đăng tải đã được xác nhận là không có mã UPC, EAN, ISBN, ASIN hoặc JAN đã biết và nếu bạn đang đăng tải một lựa chọn duy nhất, bạn có thể yêu cầu miễn trừ UPC cấp thương hiệu hoặc SKU. Truy cập Cách đăng thông tin đăng tải các sản phẩm không có GTIN để biết thông tin đủ điều kiện.

Cung cấp dữ liệu về phụ tùng cho Amazon

Đối với các sản phẩm liên quan đến phụ tùng như Ô tô và Xe thể thao, hãy truy cập Trình tìm kiếm phụ tùng ô tô và xe thể thao và Dữ liệu về phụ tùng để tìm hiểu thêm về cách cung cấp dữ liệu về phụ tùng cho Amazon. Bạn có thể nộp đơn xin miễn trừ UPC cấp thương hiệu hoặc SKU để đăng tải các loại sản phẩm này.

Đăng ký Amazon Custom

Nếu đang đăng tải các sản phẩm in theo yêu cầu hoặc tùy chỉnh, bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Amazon Custom. Chương trình này cho phép bạn cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh. Sử dụng Amazon Custom để đăng tải các sản phẩm của bạn có thể cải thiện khả năng khám phá của bạn giữa những người mua, cải thiện mức độ tìm kiếm liên quan và hiệu quả của thông tin đăng tải, đồng thời giúp bạn quản lý hàng lưu kho tốt hơn. Ngoài ra, một sản phẩm có nhiều thiết kế chỉ yêu cầu một lần miễn trừ UPC duy nhất. Truy cập Amazon Custom để biết thêm thông tin.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates