Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Những phương pháp tốt nhất để thực hiện đơn hàng

Note:

Hãy thực hiện theo các phương pháp tốt nhất này để tránh bị khách hàng hủy đơn hàng và bị phạt do giao hàng trễ:

 1. Thiết lập chính xác số lượng và thời gian sản xuất
 2. Thiết lập thời gian vận chuyển chính xác
 3. Xác nhận đơn hàng nhanh chóng/kịp thời
 4. Vận chuyển đơn hàng trong thời gian sản xuất/xử lý mà bạn đã thiết lập

Những hướng dẫn này nhằm đảm bảo khách hàng sẽ nhận được đơn hàng của họ trong thời gian như được thông báo trên trang sản phẩm.

Tổng thời gian giao hàng là gì?

Amazon cung cấp thời gian giao hàng ước tính cho người mua trên các trang thông tin đăng tải ưu đãi và trang thanh toán. Đây là khoảng thời gian từ lúc đặt hàng đến thời điểm giao hàng ước tính.

Tổng thời gian giao hàng = thời gian sản xuất/xử lý + thời gian vận chuyển (+ bất kỳ ngày lễ và ngày cuối tuần nào)

Hãy thiết lập thời gian giao hàng chính xác cho sản phẩm của bạn giúp đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng và cải thiện doanh số bán hàng.

Thiết lập chính xác số lượng và thời gian sản xuất

Khi đăng tải sản phẩm thủ công của bạn, bạn phải nhập số lượng và thời gian sản xuất cho mỗi sản phẩm trên thẻ Ưu đãi trong công cụ Thêm một sản phẩm.

Số lượng bạn nhập vào trường Số lượng phải cho biết số lượng đơn vị mà bạn có sẵn hàng lưu kho. Nếu bạn nhập số 0, trang sản phẩm của bạn sẽ hiểu là “hết hàng”.

Thông tin bạn nhập vào trường Thời gian sản xuất phải phản ánh chính xác khoảng thời gian (tính theo ngày) bạn cần từ khi nhận được đơn hàng cho sản phẩm đó đến thời điểm bạn có thể gửi sản phẩm đó đi. Khoảng thời gian này có thể từ 1 đến 30 ngày và nên bao gồm cả thời gian thực hiện yêu cầu tùy chỉnh. Bạn có thể chọn thời gian xử lý mặc định trong Cài đặt vận chuyển (bạn có thể chọn từ 1 ngày đến 2 ngày) để thiết lập thời gian sản xuất có thể giống nhau đối với tất cả sản phẩm. Nếu không, bạn có thể thiết lập thời gian sản xuất cụ thể cho từng ASIN.

Nếu bạn không thể tạo hoặc gửi sản phẩm, hãy đảm bảo thay đổi số lượng có sẵn thành không để tránh chấp nhận thêm đơn hàng và làm tăng nguy cơ hủy đơn hàng của khách hàng. Để cập nhật số lượng hoặc các thông tin khác cho thông tin đăng tải của sản phẩm, hãy tìm sản phẩm trên trang Quản lý hàng lưu kho, nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa cho sản phẩm đang được đề cập và chọn Chỉnh sửa.

Để thiết lập thời gian sản xuất cho từng ASIN:

 1. Nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 2. Xác định ASIN của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chuyển đến thẻ Ưu đãi, cuộn đến trường Thời gian sản xuất và điều chỉnh thời gian (tính theo ngày; cài đặt tối thiểu là một ngày).
  Note: Nếu bạn để trống trường này và không điều chỉnh thời gian xử lý mặc định trong Cài đặt vận chuyển, cài đặt mặc định sẽ là 1-2 ngày.

Để thiết lập thời gian xử lý mặc định:

 1. Nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong phần Thời gian xử lý, nhấp vào Chỉnh sửa và chọn 1 ngày hoặc 2 ngày.
 3. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập thời gian vận chuyển chính xác

Điều quan trọng không kém là phải thiết lập thời gian vận chuyển chính xác cho tất cả các khu vực trong nước cũng như quốc tế mà bạn gửi hàng đến. Để thiết lập thời gian vận chuyển:

 1. Đi tới Mẫu vận chuyển.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở phía bên phải màn hình.
 3. Chọn Tùy chọn vận chuyển và (các) Khu vực bạn muốn thiết lập.
 4. Sửa đổi thời gian vận chuyển bằng cách chọn tùy chọn trong menu thả xuống trong phần Thời gian vận chuyển.
 5. Nhấp vào OK.

Bạn cũng có thể thêm hoặc chỉnh sửa mẫu dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình. Vào phần Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển để biết thêm thông tin.

Xác nhận đơn hàng nhanh chóng/kịp thời

Sau khi khách hàng đặt hàng, bạn phải xác nhận lô hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Nếu không, Amazon sẽ hủy đơn hàng và bạn sẽ không nhận được tiền thanh toán, ngay cả khi bạn đã vận chuyển đơn hàng. Bạn có thể xem lại và xác nhận đơn hàng của khách hàng trong công cụ Quản lý đơn hàng.

Đối với mỗi đơn hàng mà bạn nhận được thông qua Amazon, bạn sẽ thấy “Ngày gửi hàng muộn nhất”, đó là thời gian sản xuất mà bạn đã thiết lập cho sản phẩm.

Vận chuyển đơn hàng trong khoảng thời gian sản xuất/xử lý mà bạn đã thiết lập

Hãy nhớ xác nhận lô hàng trong công cụ Quản lý đơn hàng chỉ khi sản phẩm đã được vận chuyển đến khách hàng và trong khoảng thời gian sản xuất/xử lý mà bạn đã thiết lập cho sản phẩm đó (nghĩa là vào hoặc trước “Ngày gửi hàng muộn nhất”):

 1. Đi tới Quản lý đơn hàng.
 2. Trong cột Hành động của đơn hàng, nhấp vào Xác nhận lô hàng.
 3. Trên trang Xác nhận lô hàng, nhập các thông tin sau đây:
  • Ngày giao hàng
  • Tên hãng vận chuyển
  • Dịch vụ vận chuyển (hoặc Phương thức vận chuyển)
  • Địa chỉ gửi hàng (địa chỉ thực tế nơi bạn đã gửi đơn hàng đi)
  • Mã số theo dõi (do hãng vận chuyển cung cấp)
 4. Nhập bất kỳ ghi chú đặc biệt nào về đơn hàng trong trường Bản ghi nhớ của người bán.
 5. Nhấp vào Xác nhận lô hàng.

Note: Nếu bạn mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng bằng cách sử dụng tính năng Mua dịch vụ vận chuyển, đơn hàng sẽ được tự động xác nhận trong hệ thống. Vận chuyển sớm đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến các chỉ số của bạn.

Amazon Handmade: Những phương pháp tốt nhất để thực hiện đơn hàng


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates