Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Sản phẩm có thể tùy chỉnh

Thông tin đăng tải sản phẩm có thể tùy chỉnh cung cấp cho khách hàng cơ hội tùy chỉnh sản phẩm theo thông số kỹ thuật của họ ngoài biến thể và nên được sử dụng khi bạn cung cấp tùy chọn cá nhân hóa hoặc nhiều tùy chọn thiết lập cho sản phẩm của mình.

Với vai trò là người bán Hàng thủ công, quyền bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh của bạn trong danh mục Hàng thủ công sẽ được tự động bật cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh bên ngoài danh mục Hàng thủ công*, bạn sẽ phải đăng ký trước.

* Thông tin đăng tải có thể tùy chỉnh không có sẵn bên ngoài danh mục Hàng thủ công ở Canada hoặc Mexico.

Khi tạo thông tin đăng tải sản phẩm tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập mỗi sản phẩm với tối đa 10 tùy chọn tùy chỉnh khác nhau, do bạn xác định bằng cách sử dụng một trong ba loại tùy chỉnh khác nhau:

 • Danh sách tùy chọn: Thêm danh sách các tùy chọn tùy chỉnh (tối đa 20) để khách hàng lựa chọn. Ví dụ: cho phép khách hàng chọn hình dạng, loại vải hoặc kiểu chân cho bàn.
 • Mục nhập văn bản: Cung cấp cho khách hàng một hộp nhập văn bản để sử dụng cho bản khắc, chữ lồng hoặc bất kỳ tính năng tùy chỉnh liên quan đến từ ngữ nào khác.
 • Mục nhập số: Cung cấp cho khách hàng hộp mục nhập số để nhập chiều rộng, chiều cao, kích thước hoặc số lượng tùy chỉnh.

Note: Tính năng tải lên hình ảnh hiện không khả dụng trên thông tin đăng tải Handmade. Chúng tôi đang nỗ lực và hy vọng sẽ cung cấp tính năng này cho người bán Handmade vào năm 2022.

Ví dụ về một sản phẩm có thể tùy chỉnh sử dụng cả ba loại tùy chỉnh: Bạn làm bàn theo cách thủ công. Bạn có thể có các tùy chọn về hình dạng bàn, loại gỗ, màu sắc và kiểu chân. Ngoài ra, bạn cung cấp bàn với chiều cao khác nhau và tùy chọn để xác định số lượng số lượng mặt bàn đôi cần thiết. Và cuối cùng, bạn có thể đề nghị khắc một thông điệp quà tặng ở mặt dưới của bàn.

Đăng tải sản phẩm có thể tùy chỉnh

Để đăng tải một sản phẩm có thể tùy chỉnh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trước tiên, hãy tạo thông tin đăng tải của bạn như thể thông tin đăng tải không thể tùy chỉnh, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn nhập “0” vào trường Số lượng trên thẻ Ưu đãi. Đặt “0” làm Số lượng của bạn đảm bảo rằng không ai có thể mua mục hàng của bạn mà không cần tùy chỉnh.
 2. Chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 3. Tìm kiếm thông tin đăng tải mà bạn muốn cấu hình, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Thêm/Chỉnh sửa thông tin tùy chỉnh.
 4. Thêm chi tiết tùy chỉnh cho sản phẩm của bạn.
 5. Cập nhật Số lượng hàng lưu kho của bạn thành ít nhất “1” sau khi sản phẩm của bạn đã được bật tùy chỉnh. Điều này sẽ làm cho sản phẩm của bạn có thể mua.

Để biết thêm thông tin, hãy vào mục Đăng tải sản phẩm có thể tùy chỉnh bằng Amazon Custom.

Khi nào tôi nên cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh so với các biến thể?

Các tùy chọn tùy chỉnh được sử dụng để cung cấp trải nghiệm mua sắm nâng cao cho khách hàng, cho phép họ tùy chỉnh một sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Điều này có thể liên quan đến việc cá nhân hóa một mục hàng như khắc tên trên đồ trang sức, cung cấp chữ lồng cho khăn tắm hoặc khi có nhiều hơn ba tùy chọn có thể thiết lập mà tất cả đều có thể được tùy chỉnh (ví dụ: kiểu dáng, vật liệu, màu sắc, kích thước).

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo thông tin đăng tải biến thể khi bạn đang cung cấp các mục hàng về cơ bản là giống nhau, về mặt thiết kế hoặc chức năng. Ví dụ: nến được cung cấp với các chiều cao và mùi hương khác nhau hoặc áo khoác được cung cấp với các màu sắc và kích cỡ khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tổng quan về quan hệ biến thể.

Note: Do khía cạnh tùy chỉnh của các sản phẩm này, tất cả các đơn hàng cho các sản phẩm tùy chỉnh phải được bạn, người bán hoàn thiện. FBA hiện không cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm tùy chỉnh. Tuy nhiên, thông tin đăng tải Hàng thủ công của bạn với các biến thể (không có tùy chỉnh) có thể là FBA.

Ví dụ về thời điểm sử dụng tùy chỉnh

 • Thiết kế cho một phần cụ thể của sản phẩm chẳng hạn như hoạt tiết ở phía bên của giày thể thao và kiểu dáng của thắt lưng khóa buckle.
 • Cá nhân hóa như chữ lồng, hình khắc, tên hoặc ngày tháng được cá nhân hóa. Trong ví dụ này, chúng tôi khuyên bạn nên thêm một hình ảnh sản phẩm phụ với các tùy chọn phông chữ được mô tả rõ ràng.

Giá dành cho doanh nghiệp B2B cho các sản phẩm có thể tùy chỉnh

Người bán hàng thủ công có thể sử dụng Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp cho một sản phẩm Thủ công có thể tùy chỉnh, miễn là Người bán là doanh nghiệp đăng tải mục hàng với Giá tiêu chuẩn và Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất là, nếu có thêm phí cho một tùy chọn, văn bản hoặc tùy chỉnh số, khách hàng doanh nghiệp sẽ không bị tính phí bổ sung. Vì vậy, bạn không nên sử dụng Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp cho các sản phẩm Thủ công có thể tùy chỉnh mà bạn đang thu khoản phí bổ sung cho dịch vụ tùy chỉnh.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng tải lên thông tin để đăng tải thông tin đăng tải Hàng thủ công có thể tùy chỉnh không?

Không. Hiện chưa có tính năng này.

Tôi có thể áp dụng tùy chỉnh cho nhiều ASIN, với số lượng lớn không?

Có. Sau khi đã áp dụng tùy chỉnh cho một ASIN hiện có, bạn có thể sao chép tất cả các tùy chỉnh, chẳng hạn như phông chữ, màu phông chữ, nhãn cho một mẫu mà bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp excel và áp dụng hàng loạt cho các ASIN khác. Vào bật tùy chỉnh với số lượng lớn để biết thêm chi tiết.

Tôi có thể tạo ASIN cung cấp tùy chọn tiêu chuẩn và tùy chỉnh không?

Không. Bạn sẽ cần phải tạo hai ASIN khác nhau. Một ASIN cho tùy chọn tiêu chuẩn của bạn và ASIN khác cho cùng một tùy chọn tiêu chuẩn đó, cùng với tùy chỉnh. Ví dụ – Bạn bán các loại khay phô mai được chế tác thủ công. Bạn có thể tạo một thông tin đăng tải chỉ cho khay phô mai của mình (không có tùy chỉnh) và một thông tin đăng tải khác cung cấp cùng loại khay phô mai nhưng có các tùy chọn tùy chỉnh. Sau đó, bạn có thể tạo mối quan hệ biến thể (sản phẩm gốc-sản phẩm biến thể) trong đó một trong sản phẩm biến thể có thể tùy chỉnh và sản phẩm biến thể khác thì không. Để tìm hiểu thêm về cách tạo biến thể, hãy vào mục Sử dụng chức năng Thêm một sản phẩm để tạo biến thể.

Note: Khi tạo mối quan hệ sản phẩm gốc-sản phẩm biến thể, các đánh giá hiện có về sản phẩm hiện tại sẽ không bị mất.

Tôi có thể tắt tùy chỉnh trên thông tin tải bằng cách nào?

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong Seller Central, chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 2. Chọn Sản phẩm tùy chỉnh, sau đó tìm sản phẩm của bạn.
 3. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Chỉnh sửa.
 4. Xóa thông tin tuỳ chỉnh.

Phải mất bao lâu để các thông tin đăng tải mới tạo hiển thị?

Các sản phẩm mới tạo thường hiển thị trên Amazon trong vòng 15 phút, mặc dù một số chi tiết và hình ảnh có thể không hiển thị trong 48 giờ. Các sản phẩm tùy chỉnh có thể mất đến 36 giờ để hiển thị đầy đủ trên trang thông tin chi tiết.

Tại sao tôi không thể áp dụng tùy chỉnh cho ASIN?

Bạn không thể kích hoạt sản phẩm có nhiều người bán hiện đang cung cấp sản phẩm đó. Nếu có nhiều người bán cung cấp sản phẩm giống nhau và bạn muốn kích hoạt tùy chỉnh cho sản phẩm đó, bạn phải tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới đại diện cho các tính năng tùy chỉnh duy nhất mà bạn cung cấp cho sản phẩm.

Tôi đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết nhưng nút Tùy chỉnh ngay không hiển thị. Tôi nên làm gì?

Đảm bảo đặt số lượng sản phẩm của bạn thành một giá trị lớn hơn 0 và ASIN có thể mua. Ngoài ra, đảm bảo chỉ có một ưu đãi cho ASIN dù hoạt động hay không hoạt động.

Trong công cụ bật tùy chỉnh, sự khác nhau giữa chỉnh sửa ASIN sản phẩm gốc với chỉnh sửa sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) là gì?

Nếu bạn chỉnh sửa ASIN sản phẩm gốc bằng công cụ bật tùy chỉnh thì nội dung mà bạn chỉnh sửa sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN).

Nếu bạn sửa ASIN sản phẩm biến thể thì nội dung mà bạn sửa chỉ áp dụng cho ASIN sản phẩm biến thể đã chọn.

Nếu bạn định thiết lập biến thể màu sắc thì chúng tôi khuyên bạn nên sửa từng sản phẩm biến thể để hình ảnh xem trước tương ứng với màu sắc chính xác của sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates