Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Điều khoản và điều kiện

Amazon Handmade là một cửa hàng bán các sản phẩm thủ công do những người bán hàng thủ công chế tác (“Nhà sản xuất”). Amazon sử dụng quy trình đăng ký để thêm nhà sản xuất mới vào danh mục Hàng thủ công nhằm đảm bảo khách hàng có thể yên tâm mua hàng.

Các điều khoản sau đây bổ sung cho Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon và điều chỉnh sự tham gia của bạn trong chương trình Amazon Handmade.

Để tìm hiểu về chương trình Amazon Handmade và sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình, hãy xem Amazon Handmade. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật các điều khoản này.

Phí

Việc đăng ký và phê duyệt bán hàng tại cửa hàng Amazon Handmade sẽ miễn phí bán hàng chuyên nghiệp ($39,99) cho các nhà sản xuất được phê duyệt bán hàng trong danh mục Hàng thủ công.

Nhà sản xuất sẽ trả phí giới thiệu cho mỗi mục hàng bán được. Xem Amazon Handmade: Phí giới thiệu để biết thêm chi tiết về phí giới thiệu.

Bản quyền, nhãn hiệu và các chính sách liên quan khác

Bạn phải tuân thủ tất cả luật của liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon áp dụng đối với các sản phẩm và sản phẩm đăng tải của mình. Bạn không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (IP) của thương hiệu hoặc chủ sở hữu quyền khác.

Để biết thêm thông tin về chính sách của Amazon về Quyền sở hữu trí tuệ, hãy xem Chính sách quyền sở hữu trí tuệ dành cho người bán.

Note: Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon. Chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon giúp nhà sản xuất bảo vệ các nhãn hiệu đã đăng ký trên Amazon và giúp khách hàng có được trải nghiệm chính xác và đáng tin cậy.

Bảo vệ tính toàn vẹn của hàng thủ công

Amazon có toàn quyền đánh giá sản phẩm và nhà sản xuất đăng tải sản phẩm trong cửa hàng thủ công. Là một phần của hoạt động đánh giá đó, chúng tôi có quyền xóa thông tin đăng tải, nhà sản xuất không tuân thủ hướng dẫn và chính sách cụ thể của Amazon hoặc về hàng thủ công. Bất kỳ nhà sản xuất nào nếu bị Amazon xóa sản phẩm sẽ nhận được thông báo và sẽ có tùy chọn kháng cáo quyết định thực thi trong hầu hết các trường hợp.

Nhà sản xuất sẽ nhận được thông báo thực thi thông qua Thông báo hiệu suất trong Seller Central. Thông báo này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về những gì Amazon yêu cầu để tiến hành kiểm tra cũng như khung thời gian mà nhà sản xuất sẽ cần biết để cung cấp cho Amazon thông tin này.

Các nhà sản xuất nhiều lần tìm cách bỏ qua quyết định hoặc biện pháp của Amazon Handmade có thể bị thu hồi vĩnh viễn khả năng bán hàng trong cửa hàng thủ công.

Yêu cầu về thông tin đăng tải

Tất cả thông tin đăng tải phải tuân thủ mọi chính sách của Amazon về thông tin đăng tải và hướng dẫn tuân thủ yêu cầu về thông tin đăng tải hàng thủ công như được ghi trong Amazon Handmade: Chính sách và yêu cầu về đăng tải dành cho danh mục.

Dữ liệu tùy chỉnh

Nhà sản xuất bán các mặt hàng tùy chỉnh phải tuân theo Điều khoản của Chương trình tùy chỉnh dành cho người bán.

Trả hàng, hoàn tiền, bổ sung hàng và hủy đơn hàng thủ công

Người bán các sản phẩm thủ công phải tuân thủ tất cả chính sách của Amazon Handmade: Trả hàng, hoàn tiền, phí bổ sung hàng và hủy đơn hàng cũng như phần Amazon Handmade: Những phương pháp hay nhất để thực hiện đơn hàng.

Chia sẻ thông tin

Ngoài bất kỳ thỏa thuận chia sẻ thông tin nào thông qua Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon, bạn đồng ý rằng khi tạo trang Tạo hồ sơ, mọi thông tin về bạn hoặc các sản phẩm của bạn (bao gồm cả hình ảnh của bạn hoặc sản phẩm của bạn) đều có thể được khách hàng Amazon chia sẻ thông qua trang web, ứng dụng di động và các điểm hiện diện trực tuyến khác.

Chụp hình

Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp để chụp ảnh sản phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ hình ảnh Amazon.

Công bố tin tức và thông cáo báo chí

Những nhà sản xuất tự quảng bá sản phẩm hoặc ký hợp đồng với công ty để quảng bá sản phẩm, trong đó đề cập đến Amazon hoặc Amazon Handmade, nên để bộ phận PR của Amazon Handmade tham gia đánh giá nội dung thông báo hoặc nội thông cáo báo chí trước khi phát hành khoảng hai tuần. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ hàng thủ công qua mục Liên hệ với chúng tôi để được kết nối với nhân viên đội ngũ PR hàng thủ công. Hãy gửi bản nháp thông báo của bạn ở dạng Word để chúng tôi cũng có thể chuyển đến cho các bên nội bộ liên quan của Amazon đánh giá nếu phù hợp. Đại diện từ đội ngũ PR hàng thủ công sẽ liên lạc với bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates