Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR)

Tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) đo lường tần suất bạn sử dụng thông tin theo dõi hợp lệ cho các gói hàng của mình. Tỷ lệ VTR đo tỷ lệ phần trăm số gói hàng do người bán tự hoàn thiện có mã số theo dõi hợp lệ. Khách hàng của Amazon dựa vào mã số theo dõi để biết vị trí đơn hàng của mình và thời điểm nhận hàng dự kiến. VTR là chỉ số về hiệu suất phản ánh những kỳ vọng đó.

Các yêu cầu về tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Người bán phải duy trì tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) từ 95% trở lên ở cấp danh mục sản phẩm. Tỷ lệ VTR dưới 95% trong một danh mục sản phẩm có thể dẫn đến:

 • Hạn chế khả năng bán các mục hàng do người bán tự hoàn thiện trong (các) danh mục đó mà không ảnh hưởng đến ưu đãi do người bán tự hoàn thiện của bạn trong các danh mục sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ VTR. hạn chế này cũng không ảnh hưởng đến ưu đãi FBA của bạn.
 • Ảnh hưởng đến khả năng tham gia dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng đảm bảo.

Nếu bất kỳ thông tin đăng tải nào của bạn bị đình chỉ, bạn có thể gửi kế hoạch hành động và yêu cầu khôi phục đến địa chỉ op-pso-vtr-appeals@amazon.com . Nếu kế hoạch hành động của bạn được phê duyệt, thông tin đăng tải do người bán tự hoàn thiện trong danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ được khôi phục.

Cách duy trì tỷ lệ theo dõi hợp lệ ở mức tốt

 • Mua nhãn vận chuyển thông qua tính năng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon.
 • Chọn hãng vận chuyển từ menu thả xuống được tích hợp với Amazon như được liệt kê bên dưới. Các hãng vận chuyển này cung cấp trạng thái theo dõi theo thời gian thực cho Amazon.
 • Xác minh rằng tên hãng vận chuyển, dịch vụ vận chuyển và mã số theo dõi đã được nhập chính xác và thuộc về cùng một hãng vận chuyển.
 • Xác nhận thông tin theo dõi trước khi hãng vận chuyển giao gói hàng và cập nhật nếu cần. Nếu thông tin theo dõi được xác nhận hoặc cập nhật sau khi gói hàng được giao, điều đó có nghĩa là khách hàng không thể theo dõi đơn hàng. Điều này không hữu ích đối với khách hàng và sẽ ảnh hưởng đến chỉ số VTR của bạn.
 • Mã số theo dõi cần phải được hãng vận chuyển quét ít nhất một lần để được coi là hợp lệ.

Truy cập trang Cách xác nhận lô hàng để biết thêm thông tin.

Note: Việc sử dụng ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt để nhập thủ công thông tin theo dõi được coi là không hợp lệ vì Amazon hiện không hỗ trợ các ký tự này.

Cách tính tỷ lệ VTR

Để tính tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR), chúng tôi chia số gói hàng bạn gửi có mã số theo dõi hợp lệ cho tổng số gói hàng bạn đã gửi và xác nhận trong thời gian 30 ngày. Tỷ lệ VTR được biểu thị dưới dạng phần trăm. Chúng tôi sử dụng ngày cam kết giao hàng để xác định tính đơn hàng nào trong chỉ số về hiệu suất này.

Dưới đây là logic tính tỷ lệ VTR dựa trên quốc gia vận chuyển đi:

 • Đối với gói hàng được vận chuyển từ Hoa Kỳ, chúng tôi coi mã số theo dõi là hợp lệ nếu Amazon ghi lại ít nhất một lần quét từ hãng vận chuyển.
 • Đối với gói hàng được vận chuyển từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ coi thông tin theo dõi là hợp lệ dựa trên các tiêu chí sau:
  • Gói hàng có giá trị dưới 5 USD (bao gồm phí vận chuyển) phải sử dụng hãng vận chuyển tích hợp và phương thức vận chuyển có thể theo dõi và ghi nhận ít nhất một lần quét của hãng vận chuyển*.
  • Gói hàng có giá trị bằng hoặc trên 5 USD (bao gồm phí vận chuyển) phải sử dụng hãng vận chuyển tích hợp và phương thức vận chuyển có thể theo dõi hoàn toàn và ghi nhận ít nhất hai lần quét của hãng vận chuyển (bao gồm cả lần quét khi giao hàng hoặc tìm cách giao hàng).

*Lần quét của hãng vận chuyển là thao tác quét mà hãng vận chuyển thực hiện để cho thấy gói hàng đang vận chuyển.

Những hãng vận chuyển nào được tích hợp với Amazon?

Người bán nên sử dụng hãng vận chuyển từ danh sách sau đây để gửi gói hàng vì các hãng vận chuyển này cung cấp trạng thái theo dõi theo thời gian thực cho Amazon. Điều này giúp giảm số lần liên hệ của khách hàng và cải thiện đánh giá phản hồi dành cho người bán. Các hãng vận chuyển sau đây được tích hợp để vận chuyển lô hàng nội địa ở Hoa Kỳ:

AAA Cooper FASTWAY Pilot Freight UPS Freight
ABF Freight FedEx Professional Couriers USPS
Asendia FedEx Freight Raben Group Watkins & Shepard US
DHL First Flight RL Carriers XPO HB
Estes FIRST MILE South Eastern Freight ePost Global
ESTES EXPRESS OnTrac UPS Sendle

Note: Nếu bạn thêm thủ công tên hãng vận chuyển vào trường văn bản tự do “Khác” và hãng vận chuyển đó được tích hợp với Amazon, thông tin theo dõi của bạn sẽ được đánh dấu là không hợp lệ. Bạn phải sử dụng menu thả xuống để chọn hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon.

Bạn có thể sử dụng các hãng vận tải tích hợp sau đây để thực hiện đơn hàng được vận chuyển từ Trung Quốc:

4PX DHL eCommerce SF Express
China Post Equick WanbExpress
Chukou1 JCEX Yanwen
CNE SFC Yun Express
UBI Sunyou YDH

Note: Việc sử dụng ký tự Trung Quốc để nhập thủ công thông tin theo dõi được coi là không hợp lệ vì Amazon hiện không hỗ trợ tên hãng vận chuyển bằng tiếng Trung.

Thế nào là không được tính vào tỷ lệ VTR?

Các mục hàng sau đây không áp dụng đối với tỷ lệ VTR và sẽ không được tính vào tỷ lệ này:

Gói hàng được vận chuyển từ Hoa Kỳ

 • Lô hàng nặng/cồng kềnh: Các gói hàng nội địa được vận chuyển bởi các hãng vận chuyển hàng nặng/cồng kềnh sau đây:
  Alliance Air Freight Dayton LTL Priority1
  AJL Transport Dependable Highway Express Metropolitan Warehouse QuadExpress
  Central Freight Dohrn Midwest Motor Express Trend Transport
  CEVA Forward Air New Penn Truck
  CRST Geodis Old Dominion Unified
  Custom Companies Holland Cá nhân Conway
  Custom Global Logistics IT Worldwide Pitt Ohio

 • Lô hàng nội địa nhỏ và phẳng đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
  • Các gói hàng nhỏ và phẳng, chẳng hạn như miếng dán bảo vệ màn hình và thiệp chúc mừng có chi phí dưới 10 USD (bao gồm cả phí vận chuyển).
  • Vận chuyển bởi USPS.
  • Bạn đã chọn dịch vụ vận chuyển là “Phong bì Standard Mail của USPS” hoặc “Phong bì First Class Mail của USPS” từ danh sách thả xuống trong trường dịch vụ vận chuyển trong Seller Central.
 • Sản phẩm kỹ thuật số, như sách nói

Gói hàng được vận chuyển quốc tế

Các gói hàng được vận chuyển từ bên ngoài Hoa Kỳ và từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đều không được tính tỷ lệ VTR.

Cách xem chỉ số và báo cáo về tỷ lệ VTR

Bạn có thể xem chỉ số VTR của mình trên Seller Central.

Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ số VTR của mình bằng cách làm theo các bước sau đây:

 1. Từ menu Hiệu suất, chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Tìm phần Hiệu suất vận chuyển và nhấp vào Xem chi tiết.

Xin lưu ý rằng chỉ các đơn hàng có trong báo cáo lỗi VTR hiện tại của bạn mới được tính vào chỉ số của bạn. Nếu báo cáo không chứa đơn hàng, điều đó có nghĩa là tất cả đơn hàng của bạn đều có thông tin theo dõi hợp lệ.

Để tải xuống báo cáo lỗi VTR:

 1. Nhấp vào Tải xuống báo cáo trong phần Hiệu suất vận chuyển.
 2. Lọc theo hãng vận chuyển hoặc danh mục sản phẩm.

Vui lòng đợi 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh bất kỳ cập nhật nào.

Các trường trên báo cáo và ý nghĩa của các trường này

 • Mã số theo dõi: Mã số theo dõi hoặc mã số bạn đã nhập trên Seller Central.
 • Có thông tin theo dõi hợp lệ: Nếu đơn hàng có thông tin theo dõi hợp lệ thì là “Có”, nếu không thì là “Không”.
  Note: Nếu bạn đã nhập thông tin theo dõi hoặc chỉnh sửa thông tin này sau khi giao hàng, thông tin đó sẽ hiển thị là “Không”.
 • Có mã số theo dõi: Nếu bạn đã nhập mã số theo dõi hoặc mã số, trường này sẽ hiển thị là “Có”. Nếu bạn để trống trường này trên Seller Central thì sẽ là “Không”.
 • Giá trị gói hàng: Giá của gói hàng (bao gồm phí vận chuyển). Thông tin này sẽ giúp bạn biết được gói hàng của bạn có được áp dụng tính tỷ lệ VTR hoặc yêu cầu hãng vận chuyển quét hay không.
 • Bất kỳ lần quét thực tế nào từ hãng vận chuyển: Hãy kiểm tra phần “Cách tính tỷ lệ VTR” ở trên để biết thêm chi tiết về các yêu cầu. “Có” nếu có lần quét, “Không” nếu không có lần quét.
  Note: Nếu bạn đã nhập thông tin theo dõi hoặc chỉnh sửa thông tin này sau khi giao hàng, thông tin đó sẽ hiển thị là “Không”.
 • Quét khi giao hàng hoặc tìm cách giao hàng: Hãy kiểm tra phần “Cách tính tỷ lệ VTR” ở trên để biết thêm chi tiết về các yêu cầu. “Có” nếu có lần quét hoặc “Không” nếu không có lần quét.
  Note: Nếu bạn đã nhập thông tin theo dõi hoặc chỉnh sửa thông tin này sau khi giao hàng, thông tin đó sẽ hiển thị là “Không”.
 • Quốc gia xuất phát: Quốc gia có gói hàng đang được vận chuyển từ đó.

Các tài nguyên quan trọng về tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates