Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các sản phẩm bị cấm trong chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Các chất được quy định bởi Đạo luật Ma túy

Bạn có trách nhiệm tìm hiểu liệu sản phẩm bạn vận chuyển có được quy định là vật liệu nguy hiểm hay không. Vật liệu nguy hiểm được vận chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon có thể bị tiêu hủy mà không được hoàn trả, ngay cả khi trước đây những vật liệu này chưa được Amazon xác định là vật liệu nguy hiểm. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn nhận dạng hàng hóa nguy hiểm.

Người bán tham gia dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) phải tuân thủ chính sách sản phẩm bị hạn chế của Amazon và hạn chế về sản phẩm dành riêng cho FBA. Các sản phẩm sau đây bị cấm sử dụng dịch vụ FBA:

 • Đồ uống có cồn (bao gồm bia không cồn)
 • Lốp xe
 • Thẻ quà tặng, phiếu quà tặng và các công cụ lưu trữ giá trị khác
 • Sản phẩm chứa tài liệu tiếp thị trái phép, ví dụ như tờ rơi, thẻ giá hoặc các nhãn dán khác không phải của Amazon
  Note: Amazon không chấp nhận nhãn hoặc sản phẩm đã có giá trước.
 • Sản phẩm cần chuẩn bị nhưng chưa được chuẩn bị theo yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm của FBA
 • Pin được đóng gói không chặt
 • Bộ phận bị hư hỏng hoặc lỗi
  Note: Sản phẩm có tình trạng đã qua sử dụng có thể có hỏng hóc, miễn là sản phẩm được dán nhãn với điều kiện phù hợp.
 • Sản phẩm có nhãn không được đăng ký đúng cách với Amazon trước khi giao hàng hoặc không trùng khớp với sản phẩm đã đăng ký
 • Sản phẩm không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Amazon và người bán
 • Sản phẩm bị làm nhái, sao chép hoặc sản xuất bất hợp pháp
  Note: Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu loại bỏ và tiêu hủy bất kỳ hàng lưu kho nào được xác định là hàng giả.
 • Sản phẩm mà Amazon xác định là không phù hợp

Để tìm hiểu thêm về các chính sách, yêu cầu và hạn chế về sản phẩm của Amazon, hãy xem:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates