Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tùy chọn hoàn tiền

Một khoản hoàn tiền có thể là các loại dưới đây:

 1. Hoàn tiền tiêu chuẩn cho phép bạn hoàn tiền sau khi nhận lại sản phẩm.
 2. Hoàn tiền không cần hoàn trả hàng cho phép bạn hoàn tiền và người mua tiếp tục giữ sản phẩm. Bạn có thể tự động hoàn tiền không cần hoàn trả hàng bằng các quy tắc do bạn xác định (xem phần Hoàn tiền không cần hoàn trả hàng), hoặc bạn có thể trao đổi với người mua bằng cách nhắn tin để trả hàng cụ thể.
 3. Hoàn tiền ngay lần quét đầu tiên trong đó yêu cầu trả hàng được ủy quyền tự động thông qua chương trình nhãn hàng trả lại thanh toán trước của Amazon sẽ được tự động hoàn tiền sau khi khách hàng trả hàng tại địa điểm được hãng vận chuyển chỉ định (xem Hoàn tiền ở lần Quét đầu tiên).

Tiền hoàn lại sẽ được coi là một phần nếu không trùng khớp với giá sản phẩm mà người mua bị tính tiền. Bạn có thể thực hiện hoàn trả một phần (thay vì hoàn tiền đầy đủ) tùy thuộc vào các trường hợp trả hàng. Ví dụ: bạn có thể thu phí:

 • Phí bổ sung hàng: Nếu người mua trả lại cho bạn hàng bị hư hỏng hoặc có điều kiện khác với điều kiện khi bạn vận chuyển hàng, bạn có thể chọn tùy chọn phí bổ sung hàng nếu phù hợp với tình hình. Tham khảo Hướng dẫn về tính phí bổ sung hàng để biết thêm thông tin.
 • Giảm giá: Đôi khi bạn có thể muốn bồi thường cho người mua về các vấn đề liên quan đến đơn hàng và/hoặc trải nghiệm khách hàng thay thế cho hoặc bổ sung thêm vào việc hoàn lại chi phí đơn hàng cơ bản. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thực hiện giảm giá.
  Note: Nếu bạn quyết định hoàn trả một phần, chúng tôi khuyên bạn nên giải thích điều này trước với người mua để giúp tránh gây ra hiểu nhầm hoặc phát sinh khiếu nại từ A-Z.
 • Chi phí vận chuyển hàng trả về: Nếu người mua chỉ đơn giản là không còn muốn mục hàng nữa hoặc do lỗi trong quá trình trả hàng và Amazon thu phí vận chuyển hàng trả về trước đối với tài khoản của bạn thông qua Hàng trả về đã thanh toán trước, bạn có thể trừ chi phí vận chuyển hàng trả về khỏi số tiền hoàn lại cho người mua. Truy cập Mã lý do trả hàng của hàng trả về đã thanh toán trước để xác định lỗi hàng trả về đến từ bên nào.
  Note: Nếu người mua đã thanh toán trước tiền vận chuyển hàng trả về và lỗi hàng trả về là của bạn, bạn cần hoàn phí vận chuyển hàng trả về cùng với giá sản phẩm.
  Note: Nếu bạn đã chọn Đổi trả hàng miễn phí, bạn cũng sẽ không thể khấu trừ phí vận chuyển hàng trả lại cho hàng trả về trong chính sách trả về. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Đổi trả hàng miễn phí cho các đơn hàng người bán tự hoàn thiện.

Nếu sản phẩm, dịch vụ gói quà, xử lý và vận chuyển của đơn hàng bị tính thuế, hệ thống sẽ tự động hoàn thuế khi hoàn tiền một phần hoặc đầy đủ. Tương tư, đối với hoàn tiền một phần, hệ thống sẽ tự động tính và hoàn thuế một phần.

Tham khảo trang sau để biết thông tin về hoàn tiền đầy đủ và một phần.

Hoàn thuế

Bạn có thể hoàn mỗi tiền thuế bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tại đây khi:

 • Người mua đủ điều kiện miễn trừ thuế - Người bán có trách nhiệm thu thập, xác minh và duy trì mọi tài liệu cần thiết để hỗ trợ yêu cầu của khách hàng.
 • Tỷ lệ tính không chính xác - Nếu điểm đến đơn hàng của người bán có mức thuế thấp hơn so với mức tính trên đơn hàng, bạn có thể hoàn tiền thuế theo khu vực pháp lý.
 • Đã hoàn giá sản phẩm hoặc phí vận chuyển, nhưng chưa hoàn thuế - Nếu bạn hoàn tiền, tiền thuế của số tiền đó cũng cần được hoàn trả

Nếu đơn hàng đến một tiểu bang áp dụng luật Thu thuế thị trường tại thời điểm giao hàng và Amazon đã xử lý tính thuế cho đơn hàng thì bộ phận Dịch vụ khách hàng Amazon sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ yêu cầu hoàn mỗi tiền thuế của người mua.

Note: Bạn cũng có thể chọn Phát hành giảm giá để thay thế cho lựa chọn hoàn tiền đơn hàng. Hoàn tiền giảm giá không bao gồm hoặc tính thuế tự động.

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates