Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hủy đặt hàng

Người mua có thể hủy đơn hàng khi nào?

Trong 30 phút đầu tiên sau khi đặt hàng, người mua có thể hủy đơn hàng của mình bằng cách sử dụng nút Hủy mục hàng trong mục Tài khoản của bạn > Đơn hàng của bạn trên Amazon.

Sau 30 phút, người mua không thể trực tiếp hủy đơn hàng được nữa, họ chỉ có thể gửi yêu cầu hủy đơn hàng để người bán xem xét. Bạn sẽ nhận được một email khi người mua yêu cầu hủy đơn hàng.

Việc hủy bỏ và đổi trả hàng là một phần bình thường của các hoạt động bán hàng.

Người mua muốn hủy đơn hàng. Tôi nên làm gì?

Tùy thuộc vào giai đoạn xử lý đơn hàng, các tùy chọn sau đây có thể giúp bạn xác định các bước tiếp theo:

 1. Nếu bạn chưa vận chuyển hoặc xác nhận lô hàng cho đơn hàng này, bạn có thể hủy đơn hàng trong Quản lý đơn hàng hoặc sử dụng nguồn cấp dữ liệu về đơn hàng bị hủy để hủy đơn hàng bằng cách tải lên tệp hoặc thông qua API. Để hủy đơn hàng từ trang Quản lý đơn hàng, hãy làm theo các bước trong Quy trình hủy đơn hàng chính thức sẽ không tính vào chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn bên dưới.
 2. Nếu bạn đã vận chuyển nhưng chưa xác nhận lô hàng, bạn nên xác nhận lô hàng, sau đó liên hệ với người mua qua Nhắn tin giữa người mua và người bán và khuyên họ từ chối lô hàng hoặc bắt đầu đổi trả hàng.
 3. Nếu bạn chưa vận chuyển, nhưng đã xác nhận lô hàng, bạn không thể hủy đơn hàng nữa. Bạn nên bắt đầu một quy trình hoàn tiền và không gửi sản phẩm.
Note:
 • Khi bạn hủy đơn hàng, Amazon sẽ tự động cập nhật trạng thái đơn hàng trong tài khoản Amazon của người mua và gửi thông báo qua email cho người mua.
 • Các tin nhắn trao đổi về việc hủy đơn hàng sẽ được coi là tin nhắn quan trọng và sẽ được gửi đến người mua ngay cả khi họ đã chọn không nhận tin nhắn không quan trọng.
 • Nếu lý do bạn cần hủy đơn hàng không phải do Người mua yêu cầu hủy, bạn nên hủy đơn hàng này thay vì yêu cầu người mua hủy đơn hàng đó.
 • Việc hủy đơn hàng khi người mua yêu cầu hủy đơn hàng theo quy trình không chính thức thông qua công cụ Nhắn tin giữa người mua và người bán sẽ ảnh hưởng đến chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.
 • Người mua không bị tính phí cho một đơn hàng cho đến khi bạn xác nhận lô hàng.

Quy trình hủy đơn hàng chính thức sẽ không tính vào chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn:

Quy trình chính thức, trong đó người mua có thể gửi yêu cầu hủy đặt hàng, gồm các bước sau: tìm đơn hàng họ muốn hủy trong tài khoản Amazon của họ > Tài khoản của bạn > Đơn hàng của bạn > Yêu cầu hủy đơn hàng.


 1. Nếu người mua yêu cầu hủy đơn hàng sau 30 phút đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email và có thể xem yêu cầu hủy đơn hàng trên trang Quản lý đơn hàng, ngay trên thông tin đơn hàng, kèm theo biểu ngữ “Người mua đã yêu cầu hủy đơn hàng này. Trạng thái Hủy đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.”
 2. Trạng thái Hủy đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn nếu bạn chọn lý do hủy là Người mua đã hủy.
 3. Sau khi bạn hủy đơn hàng, bạn và người mua sẽ nhận được email riêng xác nhận rằng đơn hàng đã bị hủy.
Note: Chọn lý do hủy là Người mua đã hủy cho yêu cầu hủy đơn hàng không do người mua tạo sẽ tính vào chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.

Để xử lý yêu cầu hủy đơn hàng của người mua, hãy làm theo các bước sau:


 1. Từ danh sách thả xuống Đơn hàng trên Seller Central, hãy chọn Quản lý đơn hàng.
 2. Các đơn hàng có lệnh hủy do người mua tạo sẽ kèm theo biểu ngữ “Người mua đã yêu cầu hủy đơn hàng này. Trạng thái Hủy đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.”
 3. Nhấp vào Hủy đơn hàng trong cột Hành động.
  Note: Nút Hủy đơn hàng chỉ khả dụng đối với các đơn hàng Chưa vận chuyển.
 4. Trên trang chi tiết về đơn hàng, chọn lý do hủy là Người mua đã hủy.
 5. Nhấp vào Gửi.
 6. Sau khi bạn hủy đơn hàng, bạn và người mua sẽ nhận được email riêng xác nhận rằng đơn hàng đã bị hủy.

Dưới đây là các hình ảnh minh họa Bước 2 và 3. Trên trang Quản lý đơn hàng, hãy chọn đơn hàng bạn muốn hủy và nhấp vào Hủy đơn hàng.

Ví dụ về Bước 4: Trong menu thả xuống, chọn lý do hủy là Người mua đã hủy.

Note: Nếu bạn không thể thực hiện đơn hàng do thiếu hàng lưu kho và cần hủy đơn hàng, hãy chọn lý do là Không có hàng lưu kho. Không liên hệ với người mua và yêu cầu họ gửi yêu cầu hủy đơn hàng.

Quy trình hủy đơn hàng không chính thức do người mua tạo – tính vào chỉ số của bạn:

Người mua yêu cầu hủy đơn hàng thông qua mỗi công cụ Nhắn tin giữa người mua và người bán mà không tuân theo quy trình hủy chính thức sẽ được coi là cách thức hủy đơn hàng không chính thức từ người mua. Do đó, nếu bạn hủy đơn hàng theo yêu cầu từ người mua thông qua công cụ Nhắn tin giữa người mua và người bán, cách hủy không chính thức này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.

Để tránh tình trạng hủy đơn hàng theo cách ảnh hưởng đến chỉ số của bạn, bạn có thể trả lời tin nhắn của người mua và yêu cầu người mua gửi yêu cầu hủy bằng quy trình chính thức ở trên.

Sử dụng các hướng dẫn sau đây trong phản hồi của bạn: “Bạn có thể nhấp vào Tài khoản của bạn > Đơn hàng của bạn > Yêu cầu hủy đơn hàng” để tìm đơn hàng trong tài khoản Amazon

Để xem lại Tỷ lệ hủy đơn hàng và các yêu cầu trong chính sách của bạn, hãy vào phần Tỷ lệ hủy đơn hàng.

Hủy một phần

Đôi khi, bạn có thể cần hủy một phần đơn hàng với nhiều mục hàng và hoàn tiền các mục hàng đã hủy. Để hủy một phần, hãy tải lên Nguồn cấp dữ liệu điều chỉnh đơn hàng.

Important: Bạn phải là nhà phát triển Amazon MWS để gửi yêu cầu Nguồn cấp dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy vào phần Hủy một hoặc nhiều đơn hàng .

Hủy tự động

Amazon sẽ tự động hủy đơn hàng nếu đã qua 7 ngày kể từ ngày dự kiến sẵn sàng vận chuyển và bạn vẫn chưa gửi cũng như chưa xác nhận lô hàng.

Hình thức hủy đơn hàng nào ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng?

Người tạo lệnh hủy Lý do hủy Ảnh hưởng tiêu cực đến Tỷ lệ hủy đơn hàng?
Người mua 1. Tôi hủy vì người mua đã gửi yêu cầu hủy đơn hàng theo quy trình hủy chính thức Không
2. Tôi hủy vì khách hàng yêu cầu tôi hủy thông qua công cụ Nhắn tin giữa người mua và người bán (quy trình hủy không chính thức)
Người bán 1. Tôi hủy vì mục hàng đã hết hàng
2. Tôi hủy vì không thể giao hàng đến địa chỉ này
3. Tôi hủy vì người mua không phản hồi
Amazon 1. Đơn hàng đã được Amazon tự động hủy vì người bán không xác nhận lô hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng
2. Đơn hàng đã được Amazon tự động hủy vì chúng tôi phát hiện người mua gian lận Không
3. Xác minh thanh toán không thành công nên đơn hàng đã bị Amazon hủy Không

Báo cáo đơn hàng

Đối với người bán sử dụng báo cáo đơn hàng để xử lý đơn hàng, thì trường bổ sung không bắt buộc là yêu cầu hủy do người mua thực hiện trên báo cáo đơn hàng của bạn sẽ khả dụng. Cột yêu cầu hủy do người mua thực hiện sẽ có giá trị “TRUE” nếu có yêu cầu hủy đơn hàng của người mua cho đơn hàng và “FALSE” nếu không phải vậy. (Hiển thị bên dưới)

Bạn có thể xem tất cả có yêu cầu hủy đơn hàng do người mua tạo trong báo cáo đơn hàng bằng cách gạt nút bật/tắt cho trường “Người mua đã yêu cầu hủy” (xem bên dưới), trường này khả dụng khi bạn truy cập vào mục Thêm hoặc xóa cột trong báo cáo đơn hàng.

API cho yêu cầu hủy đặt hàng do người mua tạo

API Amazon Marketplace Web Service

Khi người mua tạo yêu cầu hủy đơn hàng:


 1. Đơn hàng sẽ được cập nhật (LastUpdateDate) và thao tác ListOrders sẽ trả về các đơn hàng được cập nhật trong thời gian xác định.
 2. Thao tác ListOrderItems sẽ bao gồm cờ isBuyerRequestedCancel và chuỗi buyerCancelReason cho mỗi OrderItem trong phản hồi khi đơn hàng có yêu cầu hủy từ người mua.
 3. Cờ isBuyerRequestedCancel sẽ được đặt thành True nếu đơn hàng có yêu cầu hủy từ người mua.
 4. buyerCancelReason sẽ hiển thị lý do hủy được người mua xác định.

Đối tác bán hàng (SP) – API

Tương tự như API đơn hàng, đối với SP-API, khi người mua tạo yêu cầu hủy đơn hàng:


 1. Thao tác ordersV0GettOrderItemsList sẽ bao gồm cờ isBuyerRequestedCancel và chuỗi buyerCancelReason cho mỗi OrderItem trong phản hồi khi đơn hàng có yêu cầu hủy từ người mua.
 2. Cờ isBuyerRequestedCancel sẽ được đặt thành True nếu đơn hàng có yêu cầu hủy từ người mua.
 3. buyerCancelReason sẽ hiển thị lý do hủy được người mua xác định.

Xem thêm

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Câu hỏi thường gặp về Hủy đơn hàng

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates