Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chương trình FBA Nhỏ và nhẹ

Chương trình FBA Nhỏ và nhẹ giúp giảm chi phí hoàn thiện đơn hàng cho hàng lưu kho FBA nhỏ và trọng lượng nhẹ có giá dưới $10. Các sản phẩm được đăng ký tham gia chương trình sẽ bao gồm dịch vụ vận chuyển miễn phí cho khách hàng Prime và vận chuyển tiêu chuẩn cho khách hàng không thuộc chương trình Prime. Chương trình Nhỏ và nhẹ tuân theo Điều khoản và điều kiện của chương trình Hoàn thiện đơn hàng nhỏ và nhẹ bởi Amazon.

Sản phẩm đủ điều kiện

Chỉ những sản phẩm ở tình trạng mới có kích thước từ 18 x 14 x 8 inch trở xuống, trọng lượng từ 3 lb trở xuống và có giá từ $10 trở xuống mới đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ.

Các loại sản phẩm dưới đây không đủ điều kiện. (Các sản phẩm có thể nghiền, chẳng hạn như khoai tây chiên và thủy tinh, sẽ đủ điều kiện miễn là các sản phẩm này được đóng gói đúng cách.)

Đăng ký sản phẩm

Đăng ký các sản phẩm đủ điều kiện thông qua trang đăng ký sản phẩm Nhỏ và nhẹ. Dưới đây là một số mẹo:

  • Đảm bảo rằng kích thước và trọng lượng gói hàng đã được nhập vào Seller Central trước khi đăng ký.
  • Xóa khoảng trắng thừa trước và sau MSKU của bạn để tránh lỗi tải lên.
  • Đảm bảo rằng bạn đã nhập MSKU, không phải ASIN, vào tệp đăng ký.
  • Luôn xem xét các báo cáo Xử lý của bạn để tìm lỗi (chỉ dành cho Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp).

Để được trợ giúp về cách tạo MSKU mới cho chương trình Nhỏ và nhẹ, hãy tải xuống hướng dẫn tạo ưu đãi của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký sản phẩm, hãy tải xuống hướng dẫn đăng ký của chúng tôi. Các phiên bản tiếng Trung của cả hai hướng dẫn cũng có sẵn tại:

Vận chuyển hàng lưu kho Nhỏ và nhẹ đến Amazon

Chương trình FBA Nhỏ và nhẹ có các yêu cầu chuẩn bị và đóng gói giống như chương trình FBA tiêu chuẩn. Xem lại hướng dẫn chuẩn bị và đóng gói của chúng tôi trong và gửi sản phẩm của bạn đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng do Amazon chỉ định.

Nếu bạn có nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc đối tác kho hàng có trụ sở tại Trung Quốc, bạn có thể tải xuống phiên bản tiếng Trung của hướng dẫn chuẩn bị và đóng gói:

Phí chương trình

Ngoại trừ các khoản phí dưới đây, tất cả các khoản phí bán hàng trên Amazon và phí FBA sẽ được áp dụng cho chương trình Nhỏ và nhẹ.

Phí hoàn thiện cho chương trình này như sau:

Note: Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% sẽ được áp dụng cho phí hoàn thiện đơn hàng FBA. Phụ phí có thể thay đổi.
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển1 Kích thước Phí hoàn thiện đơn hàng nhỏ và nhẹ trên mỗi đơn vị Phụ phí Phí hoàn thiện đơn hàng (bao gồm phụ phí)
Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống 15 x 12 x 0,75 inch trở xuống $2,35 $0,12 $2,47
6+ đến 12 oz $2,49 $0,12 $2,61
12+ đến 16 oz $3,00 $0,15 $3,15
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống 18 x 14 x 8 inch trở xuống $2,53 $0,13 $2,66
6+ đến 12 oz $2,80 $0,14 $2,94
12+ đến 16 oz $3,59 $0,18 $3,77
1+ đến 2 lb $4,21 $0,21 $4,42
2+ đến 3 lb $4,94 $0,25 $5,19

1 Trọng lượng vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước của mục hàng. Tìm hiểu cách xác định trọng lượng vận chuyển của sản phẩm.

Dịch vụ nhãn FBA cho các mục hàng Nhỏ và nhẹ: Phí dịch vụ nhãn FBA đối với các mục hàng Nhỏ và nhẹ là $0,10/đơn vị. Để biết thêm thông tin về dịch vụ tùy chọn này, hãy truy cập Dịch vụ nhãn FBA.

Note: Một số sản phẩm Nhỏ và nhẹ có giá $5 trở xuống và thuộc danh mục Sản phẩm tiêu dùng (Làm đẹp, Thiết bị chăm sóc cá nhân, Bách hóa tổng hợp, Em bé — nhưng không phải May mặc) đủ điều kiện được giảm giá 5% nếu khách hàng đặt hàng hai đơn vị trở lên của cùng một mục hàng. FBA đã bao gồm chi phí giảm giá. Thao tác này sẽ không thay đổi số tiền bạn đã thanh toán cho các mục hàng của mình và giảm giá sẽ không xuất hiện trên báo cáo thanh toán của bạn. Bạn không cần thực hiện hành động nào để nhận được ưu đãi giảm giá này.

Khắc phục sự cố

Bạn có thể thấy thông báo lỗi khi bạn cố gắng đăng ký một mục hàng tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ nếu thông tin gửi đi không đầy đủ hoặc nếu sản phẩm không đủ điều kiện.

Hãy truy cập thông báo lỗi đối với hàng Nhỏ và nhẹ để biết thêm thông tin về các lỗi thường gặp và cách khắc phục lỗi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates