Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản và điều kiện về Đồ trang sức cao cấp

  • Tôi đã đọc và hiểu các Điều khoản và điều kiện về Đồ trang sức cao cấp, Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng Đồ trang sức, Hướng dẫn trang sức FTCHướng dẫn sản phẩm bị hạn chế trong Seller Central. Tôi cũng đã đọc và hiểu trang Trợ giúp Phân loại Đồ trang sức cao cấp và Thời trangLời khuyên về đăng bán sản phẩm Đồ trang sức trong Seller Central.
  • Tất cả sản phẩm tôi dự định bán đều là hàng mới và thật. Tôi hiểu rằng các sản phẩm giả, hàng nhái hoặc kém chất lượng đều bị cấm trên Amazon.
  • Tôi sẽ không đặt giá bất kỳ mục hàng đồ trang sức nào trên $125.000.
  • Tôi hiểu rằng mọi sản phẩm kim cương trắng có chứa một viên đá đơn có trọng lượng 0,75 carat trở lên (nhẫn và mặt dây chuyền) hoặc hai viên đá có trọng lượng hơn 1,0 carat (bông tai nụ) phải kèm theo một báo cáo phân loại gốc hoặc giấy chứng nhận hàng thật từ GIA, IGI, AGS hoặc GCAL.
  • Tôi hiểu rằng tôi phải tham gia quy trình Đánh giá đảm bảo chất lượng Đồ trang sức như một phần của Quy trình đăng ký bán Đồ trang sức cao cấp. Đánh giá này bao gồm gửi các mục hàng chọn lọc trong danh mục Đồ trang sức cao cấp mà tôi dự định bán trên Amazon để được xem xét. Tôi hiểu rằng quá trình này mất khoảng sáu tuần, có thể mất đến 10 tuần, để hồ sơ của tôi được xử lý, bao gồm cả việc nộp các mục hàng mẫu để xem xét.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates