Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm FBA

Chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm FBA cho phép khách hàng Amazon đăng ký giao hàng định kỳ theo lịch trình sẵn các sản phẩm mà họ thường sử dụng.

Người đăng ký được giảm giá cơ bản cho đơn hàng giao cho họ, mức giảm giá này do bạn tài trợ với tư cách là người bán. Khách hàng nhận được năm gói đăng ký trở lên trong một lần giao hàng đạt trạng thái theo bậc, việc này giúp tiết kiệm thêm cho tất cả các sản phẩm trong lần giao hàng của họ. (Hãy xem Cách giảm giá cơ sở và trạng thái theo bậc hoạt động bên dưới.)

Bằng việc tham gia Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chương trình. Hãy xem các yêu cầu về việc tham gia và tính năng người bán tự tài trợ dưới đây để biết thêm chi tiết.

Note: Các ưu đãi Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm cũng có sẵn cho khách hàng của Amazon Business. Khách hàng doanh nghiệp có thể đặt đơn hàng trong chương trình sử dụng giao hàng định kỳ. Khách hàng sẽ được giảm giá 5% trên các đơn hàng Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm bất kể danh mục sản phẩm hay số lượng gói đăng ký.

Điều kiện tham gia

Để tham gia chương trình, bạn phải có tài khoản FBA với tình trạng tốt. Từ ngày 18 tháng 12 năm 2019 , chỉ các chủ sở hữu thương hiệu mới được đăng ký sản phẩm mới. Mọi sản phẩm đăng ký trước ngày 18 tháng 12 vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm. Để biết thông tin về đăng ký thương hiệu, hãy truy cập Đăng ký thương hiệu Amazon .

Nếu tùy chọn bật Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm không xuất hiện trong cài đặt của bạn và bạn tin rằng bạn có các mục hàng đủ điều kiện, có thể bổ sung, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Amazon sử dụng các tiêu chí sau để xác định sản phẩm nào đủ điều kiện tham gia:

 • Lịch sử hoàn thiện đơn hàng và tỷ lệ hàng trong kho
 • Hiệu suất bán hàng
 • Danh mục sản phẩm
 • Giá bán trung bình

Yêu cầu về người bán tự tài trợ

Bạn có thể chọn từ ba tùy chọn tự tài trợ cơ bản này: 0%, 5% hoặc 10%. Người đăng ký nhận được từ năm gói đăng ký trở lên trong một lần giao hàng đạt trạng thái theo bậc và Amazon sẽ tài trợ thêm 5% chiết khấu trong một thời gian giới hạn. Bạn có thể cập nhật chính sách tài trợ và quản lý lựa chọn của mình trên trang Quản lý sản phẩm.

Nếu chúng tôi đăng ký sản phẩm của bạn với mức chiết khấu cơ bản 0% cộng với mức chiết khấu 5% do Amazon tài trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho các gói đăng ký những khoản chiết khấu này vô thời hạn. Khi khoản chiết khấu có giới hạn thời gian Amazon kết thúc, chúng tôi sẽ tự động ngừng đăng ký sản phẩm mới.

Cấu trúc tài trợ mới áp dụng cho tất cả các mục hàng tham gia chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm của bạn, bao gồm cả các mục hàng đã đăng ký và mới tham gia. Tất cả các gói đăng ký được tạo trước ngày 5 tháng 11 năm 2019 , sẽ tiếp tục được tài trợ theo cấu trúc biểu phí cụ thể từng danh mục trước đó.

Note: Bắt đầu từ tháng 12 năm 2019 , trong một thời gian giới hạn, các mục hàng đủ điều kiện, có thể bổ sung sẽ được tự động đăng ký với mức chiết khấu cơ bản 0% và Amazon sẽ tài trợ cho mức chiết khấu theo bậc 5%. Với sự thay đổi này, bạn sẽ không phải chịu chi phí nào và không còn phải tự đăng ký sản phẩm tham gia chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm để hưởng lợi từ chương trình nữa. Nếu bạn không muốn tận dụng lợi thế của việc đăng ký tự động, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Chọn không tham gia đăng ký tự động trên trang Quản lý sản phẩm.

Cách giảm giá cơ sở và trạng thái theo bậc hoạt động

Thông tin giảm giá cơ bản và tài trợ bên dưới áp dụng cho tất cả các gói đăng ký được tạo sau ngày 5 tháng 11 năm 2019 . Khách hàng đăng ký từ năm gói đăng ký trở lên cho một lần giao hàng sẽ được thăng hạng, tức là khách hàng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Người bán tài trợ ở mức 0%

Khách hàng không được giảm giá nếu có bốn gói đăng ký trong cùng một ngày giao hàng. Khách hàng đăng ký từnăm gói đăng ký trở lên trong cùng một ngày giao hàng được giảm giá 5% (do Amazon tài trợ trong một thời gian giới hạn) Khách hàng đăng ký từ Khách hàng đăng ký từ ).

Người bán tài trợ ở mức 5%

Khách hàng được giảm giá 5% nếu có bốn gói đăng ký trong cùng một ngày giao hàng. Từ năm gói đăng ký trở lên trong một ngày giao hàng được giảm giá 5% (do bạn tài trợ), cộng thêm giảm giá 5% (do Amazon tài trợ trong một thời gian giới hạn)— mở khóa tiết kiệm 10% cho khách hàng.

Người bán tài trợ ở mức 10%

Khách hàng được giảm giá 10% nếu có bốn gói đăng ký trong cùng một ngày giao hàng. Từ năm gói đăng ký trở lên trong một ngày giao hàng được giảm giá 10% (do bạn tài trợ), cộng thêm giảm giá 5% (do Amazon tài trợ trong một thời gian giới hạn)— mở khóa tiết kiệm 15% cho khách hàng.

Đối với tất cả các gói đăng ký được tạo trước ngày 5 tháng 11 năm 2019 , cấu trúc biểu phí danh mục sản phẩm sau được áp dụng:

Danh mục sản phẩm Giảm giá do người bán tài trợ cho khách hàng** nhận giao hàng cho 1-4 gói đăng ký sản phẩm1 trong một giao hàng tự động đến cùng một địa chỉ Giảm giá do người bán tài trợ cho khách hàng** nhận giao hàng cho từ 5 gói đăng ký sản phẩm trở lên1 trong một giao hàng tự động đến cùng một địa chỉ
Làm đẹp 5% 15%
Bách hóa tổng hợp 5% 15%
Chăm sóc trẻ em & Sức khỏe 5% 15%
Phụ tùng & Công cụ Ô tô & Xe thể thao 5% 10%
Điện tử tiêu dùng 5% 10%
DIY & Công cụ cải tạo nhà cửa 5% 10%
Vật tư công nghiệp 5% 10%
Nhà bếp 5% 10%
Cỏ & Sân vườn 5% 10%
Nhạc cụ 5% 10%
Vật tư văn phòng 5% 10%
Ngoài trời 5% 10%
Sản phẩm cho thú cưng 5% 10%
Thể thao 5% 10%
Đồ chơi & Trò chơi 5% 10%

1Gói đăng ký giao hàng tự động bao gồm gói đăng ký cho các sản phẩm được những người bán khác bán.

**Giá chiết khấu được liệt kê bên trên không áp dụng cho khách hàng Amazon Business, những khách hàng được giảm giá 5% trên mỗi sản phẩm bất kể danh mục hay số lượng gói đăng ký.

Phiếu giảm giá của người bán và giảm giá khuyến mãi được thêm vào giảm giá chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm. Ví dụ: nếu bạn chạy Chương trình ưu đãi theo giờ cho một sản phẩm trong Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm thì bạn phải kết hợp cả giảm giá ưu đãi trong chương trình đó với giảm giá giao dịch.

Đơn hàng đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm

Có hai loại đơn hàng Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm:

 • Đơn hàng đăng ký là đơn hàng đăng ký sản phẩm ban đầu của khách hàng trong chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm. Để ưu đãi Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm xuất hiện cho một sản phẩm, ưu đãi của bạn phải là ưu đãi nổi bật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách thức hoạt động của Ưu đãi nổi bật.
 • Đơn đặt hàng bổ sung được tự động tạo theo tần suất do khách hàng thiết lập. Khách hàng Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm có thể thiết lập giao hàng mỗi tháng một lần, trong vòng một đến sáu tháng.

Bạn có thể xem các đơn hàng Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm của mình trong phần Xem giao dịch của trang báo cáo Thanh toán.

Chỉ số về hiệu suất người bán

Quá trình đánh giá hiệu suất người bán vẫn liên tục diễn ra để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng trên Amazon. Khi đánh giá hiệu suất, chúng tôi xem xét những yếu tố như khả năng duy trì đủ hàng lưu kho để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phản hồi của khách hàng và yêu cầu hủy đặt hàng Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm. Chỉ số về hiệu suất kém có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia chương trình của bạn.

Bạn có thể vào phần Quản lý sản phẩm chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm để truy cập trang tổng quan hiệu suất của mình và xem lại các chỉ số sau đây theo các khung thời gian hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm:

 • Đơn vị đã vận chuyển: Số lượng đơn vị của các đơn hàng đăng ký đã vận chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Doanh thu đã vận chuyển: Tổng doanh thu của bạn từ các đơn hàng đăng ký đã vận chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Số gói đăng ký: Số lượng gói đăng ký đang hoạt động vào cuối một khoảng thời gian nhất định.
 • Không giao được do OOS: Tỷ lệ phần trăm các đơn vị không giao được vì ASIN đã hết hàng.
 • Doanh thu trung bình mỗi khách hàng: Thông tin so sánh doanh thu trung bình của bạn từ người đăng ký so với người không đăng ký.
 • Doanh thu dự kiến: Tổng doanh thu của bạn từ các đơn hàng dự kiến sẽ được gửi cho các gói đăng ký đang hoạt động trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày tới.
 • Đơn vị dự kiến: Số lượng đơn vị của các đơn hàng dự kiến sẽ gửi cho các gói đăng ký đang hoạt động trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày tới.
Note: Doanh thu dự kiến và số đơn vị dự kiến là thông tin dự báo mang tính ước tính, không đảm bảo doanh số bán hàng trong tương lai.

Bạn cũng có thể xem các chỉ số về hiệu suất này ở cấp ASIN bằng cách sử dụng tùy chọn tìm kiếm trên trang tổng quan. Bạn có thể tìm kiếm tối đa 20 ASIN cùng một lúc.

Để biết các mẹo quản lý ưu đãi Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm của bạn, hãy xem Thêm hoặc xóa sản phẩm Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm Quản lý sản phẩm .

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates